Odebrání spywaru z počítače


Pokud máte v počítači spyware nebo jiný potenciálně nežádoucí software, je vhodné k jeho odstranění používat nástroje pro vyhledávání a odstraňování spywaru. Spyware můžete také odstranit ručně. Je možné, že k úplnému odstranění spywaru nebo jiného potenciálně nežádoucího softwaru bude nutné použít obě tyto metody opakovaně.

Použití nástrojů pro vyhledávání a odstraňování spywaru

Program Windows Defender je funkce této verze systému Windows, která umožňuje zabránit spywaru a jinému potenciálně nežádoucímu softwaru v napadení počítače. Je-li program Windows Defender zapnut, budete upozorněni, když se spyware nebo jiný potenciálně nežádoucí software pokusí nainstalovat či spustit se ve vašem počítači. Můžete zvolit, zda chcete jednotlivé zjištěné položky přeskočit, přemístit do karantény (přesunout do jiného umístění ve svém počítači, kde nebude fungovat) nebo odebrat. Další informace naleznete v části Vyhledání spywaru a dalšího potenciálně nežádoucího softwaru

Nástroje pro vyhledání spywaru jsou také často obsaženy v antivirových programech. Pokud jste si již nainstalovali antivirový program, zkontrolujte, zda tento program obsahuje funkce pro ochranu proti spywaru nebo zda je možné tyto funkce k programu přidat formou aktualizace, a pak program pravidelně používejte ke kontrole počítače. Další informace o spywaru získáte online na webu Microsoft Security.

Ruční odstranění spywaru

Odstranění spywaru může být někdy náročné. Pokud vás program na ochranu proti spywaru upozorní, že nemůže spyware odstranit, postupujte podle pokynů tohoto programu. Nevede-li to k cíli, zkuste následující možnosti.

 • Nainstalujte antivirový program nebo jiný program na ochranu proti spywaru. Většina antivirových programů se dodává s ochranou proti spywaru.

 • Zkontrolujte, zda seznam Programy a funkce neobsahuje položky, které do počítače nepatří.

  Tuto metodu používejte s mimořádnou opatrností. V seznamu Ovládacích panelů je uvedeno mnoho programů a většina z nich není spywarem. Mnoho programů typu spyware používá speciální instalační metody, aby se nezobrazovaly v seznamu Programy a funkce. Někdy programy typu spyware nabízejí možnost odinstalace, avšak nemohou být touto metodou odstraněny. Odeberte pouze programy, u kterých jste si jisti, že jedná o spyware. Neodebírejte programy, které si chcete ponechat, ale nepoužíváte je často. Další informace naleznete v části Odinstalace nebo změna programu

 • Opětovná instalace systému Windows.

  Některý spyware se může skrýt tak dobře, že ho není možné odebrat. Je-li spyware po pokusu o odstranění antispywarovým programem nebo po odinstalaci pomocí Ovládacích panelů stále přítomen v počítači, bude pravděpodobně nutné přeinstalovat operační systém Windows a další programy.

  Upozornění

  • Při opětovné instalaci systému Windows se odstraní spyware, ale také programy a soubory. Potřebujete-li přeinstalovat systém Windows, zajistěte si zálohy dokumentů a souborů a také přístup k instalačním dskům, které budete potřebovat pro opětovnou instalaci programů.Potřebujete další pomoc?