Změna velikosti hlavního panelu


Velikost hlavního panelu můžete změnit tak, aby vzniklo další místo pro tlačítka a panely nástrojů.

Následující video uvádí, jak měnit velikost hlavního panelu (0:55)

Změna velikosti hlavního panelu

  1. Pravým tlačítkem myši klikněte na prázdnou oblast na hlavním panelu. Pokud je příkaz Uzamknout hlavní panel označen zaškrtnutím, je hlavní panel uzamčený. Odemkněte jej kliknutím na příkaz Uzamknout hlavní panel, čímž zrušíte zaškrtnutí.

  2. Přejděte na okraj hlavního panelu, počkejte, dokud se ukazatel nezmění na dvoustrannou šipku Obrázek šipky označující, že je hlavní panel připraven na změnu velikosti, a potom přetažením ohraničení nastavte požadovanou velikost hlavního panelu.


Potřebujete další pomoc?