Obnovení počítače ze zálohy systémové image


Tuto bitovou kopii systému můžete použít pro obnovení obsahu počítače v případě, že pevný disk nebo celý počítač přestane fungovat. Další informace o bitových kopiích systému získáte v tématu Co je bitová kopie systému?.

Upozornění

 • Pokud obnovujete systém počítače z bitové kopie systému, jedná se o úplnou obnovu. Není možné vybrat jednotlivé položky k obnovení. Kromě toho budou nahrazeny všechny stávající programy, parametry systému a soubory.

Před zahájením operace si připravte všechna vyměnitelná média, na kterých je záloha umístěna. Ujistěte se také, že disk, který používáte k obnovení zálohy, je stejně velký nebo větší než disk, na nějž jste zálohu uložili.

Zobrazit vše

Postup obnovení pomocí nástroje Obnovení v ovládacích panelech (doporučeno)

Pokud počítač stále pracuje a lze v něm otevřít okno Ovládací panely nebo pokud chcete obnovit bitovou kopii systému v jiném počítači, postupujte následovně:

 1. Otevřete ovládací panel Obnovení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text obnovení a poté klikněte na položku Obnovení.

 2. Klikněte na volbu Rozšířené metody obnovení.

 3. Klikněte na volbu K obnovení počítače použít bitovou kopii systému vytvořenou dříve a poté postupujte následovně.

Obnovení pomocí předinstalovaných možností obnovení

Pokud nemáte přístup k oknu Ovládací panely a nemáte instalační disk systému Windows nebo disk pro obnovu systému, obnovte počítač touto metodou:

 1. Restartujte počítač pomocí tlačítka napájení.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud je v počítači nainstalován pouze jeden operační systém, stiskněte a podržte klávesu F8 během restartování počítače. Klávesu F8 je třeba stisknout před zobrazením loga systému Windows. Pokud se zobrazí logo systému Windows, zkuste tento krok opakovat.

  • Pokud je v počítači nainstalovaných více operačních systémů, vyberte pomocí kláves se šipkami operační systém, který chcete spustit, a potom stiskněte klávesu F8.

 3. Na obrazovce Rozšířené možnosti spuštění zvýrazněte pomocí kláves se šipkami možnost Opravit počítač a stiskněte klávesu Enter.

 4. Vyberte rozložení klávesnice a klikněte na tlačítko Další.

 5. Vyberte uživatelské jméno a zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

 6. V nabídce Možnosti obnovení systému klikněte na příkaz Obnovení bitové kopie systému a postupujte podle pokynů.

Postup obnovení s použitím instalačního disku systému Windows nebo disku pro obnovu systému

Pokud nemáte přístup k oknu Ovládací panely, můžete provést obnovení počítače pomocí instalačního disku systému Windows nebo disku pro opravu systému (máte-li jej k dispozici).

 1. Vložte instalační disk systému nebo disk pro opravu systému do jednotky.

 2. Restartujte počítač pomocí tlačítka napájení.

 3. Na výzvu spusťte počítač z instalačního disku nebo disku pro opravu systému stisknutím libovolné klávesy.

  Pokud počítač nemá nakonfigurováno, aby se spouštěl z disku CD nebo DVD, prostudujte si informace dodané k počítači. Je možné, že je vyžadována změna nastavení systému BIOS v počítači. Informace ohledně toho, která nastavení je třeba změnit, lze najít na webových stránkách výrobce počítače. Další informace o systému BIOS naleznete v tématu BIOS: nejčastější dotazy.

 4. Vyberte jazyková nastavení a klikněte na tlačítko Další.

 5. Klikněte na možnost Opravit tento počítač.

  Tento krok lze použít pouze tehdy, pokud používáte instalační disk systému Windows.

 6. Vyberte možnosti obnovení a klikněte na tlačítko Další.Potřebujete další pomoc?