Obnovení předchozí verze ovladače


Pokud zaznamenáte potíže s počítačem nebo zařízením po upgradu jeho ovladače, můžete obnovit předchozí verzi ovladače zařízení.

Před tím, než se vrátíte k předchozí verzi ovladače, je vhodné prostřednictvím služby Windows Update zkontrolovat, zda není k dispozici aktualizovaná verze ovladače. Další informace naleznete v části Aktualizace ovladače pro hardware, který nepracuje správně.

Následující video uvádí, jak obnovit předchozí verzi ovladače (2:08)

Obnovení předchozí verze ovladače

K provedení těchto kroků musíte být přihlášeni jako správce.

  1. Spusťte nástroj Správce zařízení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím na položku Ovládací panely, kliknutím na položku Systém a zabezpečení a kliknutím na položku Správce zařízení v okně Systém. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Dvakrát klikněte na kategorii obsahující daný ovladač zařízení a potom dvakrát klikněte na název zařízení, u kterého chcete obnovit předchozí verzi ovladače.

  3. Na kartě Ovladač klikněte na tlačítko Vrátit změny ovladače.

    Pokud jste přihlášeni jako standardní uživatel, bude tlačítko zobrazeno ztlumeně, což znamená, že je nedostupné. Abyste mohli obnovit předchozí verzi ovladače, musíte být přihlášeni jako správce.

Poznámka

  • Pokud v případě vybraného zařízení není nainstalována předchozí verze ovladače, nebude tlačítko Vrátit změny ovladače k dispozici, ani když se přihlásíte jako správce.Potřebujete další pomoc?