Obnovení souborů ze zálohy


Můžete obnovit zálohované verze souborů, u kterých dojde ke ztrátě, poškození, nebo nechtěné změně. Můžete také obnovit jednotlivé soubory, skupiny souborů nebo všechny soubory, které jste zálohovali.

 1. Otevřete ovládací panel Zálohování a obnovení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a údržba a na položku Zálohování a obnovení.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li obnovit soubory, klikněte na volbu Obnovit soubory.

  • Chcete-li obnovit soubory všech uživatelů, klikněte na volbu Obnovit soubory všech uživatelů. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li procházet obsah zálohy, klikněte na volbu Vyhledat soubory nebo Vyhledat složky.

   Při procházení složek neuvidíte jednotlivé soubory ve složce. Jednotlivé soubory můžete zobrazit pomocí volby Vyhledat soubory.

  • Chcete-li prohledat obsah zálohy, klikněte na volbu Hledat, zadejte název souboru nebo jeho část a poté klikněte na volbu Hledat.

Tipy

 • Jestliže hledáte soubory nebo složky přidružené určitému uživatelskému účtu, můžete dosáhnout lepších výsledků hledání zadáním umístění souboru nebo složky do pole Hledat. Chcete-li například vyhledat všechny soubory s příponou JPG, které byly zálohovány, zadejte do pole Hledat příponu JPG. Chcete-li vyhledat pouze soubory s příponou JPG, které jsou přidružené uživateli Pavel, zadejte do pole Hledat text C:\Users\Pavel\JPG.

 • K vyhledání všech zálohovaných souborů JPG můžete například používat zástupné znaky, jako je *.jpg.

Postup obnovení zálohy pořízené v jiném počítači

Můžete obnovit soubory ze zálohy vytvořené v jiném počítači se systémem Windows Vista nebo Windows 7.

 1. Otevřete ovládací panel Zálohování a obnovení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a údržba a na položku Zálohování a obnovení.

 2. Klikněte na volbu Vybrat jinou zálohu pro obnovení souborů a poté postupujte podle pokynů v průvodci. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Vyhledání souborů obnovených ze zálohy vytvořené v jiném počítači

Pokud obnovujete soubory ze zálohy, která byla provedena v jiném počítači, budou soubory obnoveny ve složce s uživatelským jménem, které bylo použito k vytvoření zálohy. Jestliže se uživatelská jména liší, bude nutné přejít do složky, do níž byly soubory obnoveny. Příklad: Pokud jste v počítači, v němž byla vytvořena záloha, používali jméno uživatele Petra, avšak v počítači, v němž je prováděno obnovení souborů, používáte jméno uživatele PetraC, budou obnovené soubory uloženy do složky s názvem Petra. Obnovené soubory lze také vyhledat pomocí následujících kroků:

 1. Otevřete okno Počítač takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Počítač.

 2. Dvakrát klikněte na ikonu jednotky, na níž jsou soubory uloženy (například C:\).

 3. Dvakrát klikněte na složku Uživatelé.

  Pro každý účet uživatele se zobrazí jedna složka.

 4. Dvakrát klikněte na složku odpovídající jménu uživatele, které bylo použito při vytváření zálohy.

  Obnovené soubory se budou nacházet v různých složkách podle toho, kde byly umístěny původně.

Obnovení souborů ze zálohy po obnovení počítače ze zálohy bitové kopie systému

Po obnovení počítače ze zálohy bitové kopie systému mohou být zálohovány novější verze některých ze souborů, které chcete obnovit. Protože jste počítač obnovili do stavu, ve kterém byl v době vytvoření záložní bitové kopie systému, program Windows Zálohování nezobrazí v průvodci obnovením souborů žádné zálohy souborů, které byly vytvořeny po vytvoření záložní bitové kopie systému. Chcete-li obnovit soubory ze zálohy, která byla vytvořena po vytvoření záložní bitové kopie systému, postupujte takto:

 1. Otevřete ovládací panel Zálohování a obnovení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a údržba a na položku Zálohování a obnovení.

 2. Klikněte na položku Vybrat jinou zálohu pro obnovení souborů. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 3. V poli Interval zálohování vyberte rozsah dat zálohy, který obsahuje soubory k obnovení, a postupujte podle pokynů průvodce.Potřebujete další pomoc?