Kopírování hudby: nejčastější dotazy


V následujícím textu jsou uvedeny odpovědi na obvyklé otázky týkající se kopírování hudby z disků CD v programu Windows Media Player.

Další informace o kopírování disků CD a změně nastavení kopírování získáte v tématu Kopírování hudby z disku CD a Změna nastavení pro kopírování hudby z disků CD.

Zobrazit vše

Co je to kopírování hudby z disku CD?

Kopírování hudby z disku CD je proces kopírování skladeb ze zvukového disku CD do počítače. Během procesu kopírování program Windows Media Player komprimuje jednotlivé skladby a ukládá je na pevný disk jako soubory ve formátu Windows Media Audio (WMA), WAV nebo MP3. Tyto soubory pak lze synchronizovat s přenosným hudebním přehrávačem, zapsat (vypálit) je na disk CD, přidat je do seznamu skladeb nebo je přehrávat, aniž by bylo nutné vkládat disk CD.

Co se stane, když se rozhodnu nastavit ochranu proti kopírování pro hudbu, kterou jsem zkopíroval z disku CD?

Jestliže pro stopy zkopírované z disku CD nastavíte ochranu před kopírováním, budou k přehrávání, zápisu na disk CD nebo synchronizaci souboru nutná práva k používání médií. Jestliže soubory zkopírujete do jiného počítače a pokusíte se je použít, můžete být vyzváni ke stažení práv k používání médií pro tento počítač. Počet, kolikrát můžete stáhnout práva k používání médií pro zkopírované soubory, je omezen.

Hodláte-li používat hudbu zkopírovanou z disku CD na několika počítačích, nenastavujte pro soubory ochranu před kopírováním. Chcete-li omezit distribuci skladeb, které kopírujete z disku CD, zapněte před kopírováním z disku CD ochranu proti kopírování. Jakmile je ochrana proti kopírování použita, nelze ji již odebrat. Ochrana proti kopírování je k dispozici jen pro kopírování hudby z disku CD do formátu WMA (Windows Media Audio). Další informace o zapnutí a vypnutí ochrany kopírování získáte v tématu Změna nastavení pro kopírování hudby z disků CD.

Kde najdu soubory, kterém jsem zkopíroval z disku CD?

Soubory zkopírované z disku CD se automaticky přidávají do knihovny programu Windows Media Player. V počítači jsou soubory umístěny ve složce v knihovně, která je určena na kartě Kopírovat hudbu z disku CD v dialogovém okně Možnosti. Složku je možné kdykoliv změnit. Další informace o umístění zkopírovaných souborů získáte v tématu Změna nastavení pro kopírování hudby z disků CD.

Mohu přejmenovat nebo přesunout soubory, které jsem zkopíroval z disku CD?

Ano. Změníte-li konvenci pojmenování nebo složku pro ukládání souborů zkopírovaných z disku CD, můžete tyto změny použít i pro soubory, které jste zkopírovali z disku CD dříve. Postup: Zaškrtněte políčka Přejmenovat hudební soubory pomocí nastavení kopírování hudbyZměnit uspořádání skladeb ve složce zkopírované hudby podle nastavení kopírování na kartě Knihovna dialogového okna Možnosti. Po provedení těchto kroků bude každý soubor při příštím načtení nebo úpravě informací o médiu přejmenován a přesunut.

Mohu při kopírování z disku CD poslouchat hudbu?

Ano. Při kopírování z disku CD můžete poslouchat libovolnou hudbu z následujících zdrojů: Disk CD, ze kterého kopírujete, jiný obsah vaší knihovny, jiný zvukový disk CD, máte-li více jednotek CD nebo DVD, nebo obsah datového proudu z Internetu. Zjistíte-li, že zkopírované hudební soubory obsahují zvukové chyby, například vynechání, šumy a další problémy, zkopírujte hudbu znovu a během procesu kopírování neprovádějte v počítači žádné jiné úkoly.

Poznámka

  • Neoprávněné používání nebo duplikování materiálu chráněného autorskými právy může představovat porušení zákona o autorských právech v USA a dalších zemích nebo oblastech. Materiál chráněný autorskými právy zahrnuje mimo jiné software, dokumentaci, grafiku, texty, fotografie, klipart, animace, filmové klipy a videoklipy, zvuky a hudbu (včetně zakódování pro formát MP3). Porušení zákonů o autorských právech v USA i mezinárodních zákonů vás může vystavit závažnému občanskému a trestnímu stíhání.Potřebujete další pomoc?