Kopírování hudby z disku CDPomocí programu Windows Media Player můžete kopírovat skladby ze zvukových disků CD do počítače. Tento proces se nazývá kopírování.

Během procesu kopírování hudby z disku CD program Windows Media Player zkopíruje jednotlivé skladby, uloží je na pevný disk jako komprimovaný soubor Windows Media Audio (WMA) nebo MP3 a pak jej přidá do vaší knihovny.

Obrázek programu Windows Media Player
Kopírování z disku CD v programu Windows Media Player

Po zkopírování kolekce disků CD můžete pomocí přehrávače provádět následující akce:

 • Najít a přehrát kteroukoli skladbu v počítači pomocí několika kliknutí myší (již není třeba procházet stohy disků CD a jejich obalů).

 • Synchronizovat oblíbené skladby z počítače do přenosného zařízení, jako je přehrávač MP3 nebo zařízení Smartphone či Pocket PC se systémem Windows Mobile, takže si hudbu můžete vychutnávat na cestách.

 • Vypálit vlastní disk CD pro přehrávání v autě nebo v domácím stereozařízení.

Zobrazit vše

Kopírování hudby z disku CD

 1. Než začnete, ověřte, zda jste připojeni k Internetu, abyste dosáhli nejlepších výsledků.

  Je-li počítač připojen k Internetu, program Windows Media Player se pokusí načíst informace o médiu týkající se kopírovaných stop z online databáze spravované společností Microsoft. Program Windows Media Player pak tyto informace během kopírování přidá k souborům.

  Hudbu z disku CD můžete kopírovat, i když počítač není připojen k Internetu. Program Windows Media Player však nebude schopen určit název disku CD, jeho interpreta nebo názvy skladeb, dokud nepřejdete do online režimu.

  Pokud potřebujete přidat nebo upravit informace o médiu, můžete to provést po dokončení kopírování.

 2. (Volitelné) Chcete-li pro soubory vytvářené při kopírování z disku CD zvolit odlišný formát (například MP3 namísto WMA) nebo přenosovou rychlost (například 192 kb/s namísto 128 kb/s), klikněte na šipku pod kartou Kopírovat z disku CD a vyberte požadované možnosti v nabídkách Formát nebo Přenosová rychlost.

  Obrázek programu Windows Media Player
  Možnosti kopírování z disku CD v programu Windows Media Player
 3. Vložte zvukový disk CD do jednotky CD a klikněte na kartu Kopírovat z disku CD.

  Ve výchozím nastavení začne program Windows Media Player kopírovat disk CD automaticky po výběru karty Kopírovat z disku CD. Další informace o změnách tohoto chování naleznete v tématu Změna nastavení pro kopírování hudby z disku CD.

 4. (Volitelné) Při zahájení kopírování disku CD zrušte zaškrtnutí políček u všech skladeb, které nechcete kopírovat. Nebo klikněte na možnost Ukončit kopírování z disku CD, vyberte požadované možnosti a kliknutím na možnost Zahájit kopírování z disku CDrestartujte kopírování. (Částečně zkopírované skladby nebudou uloženy.)

  Po zkopírování můžete skladby najít a přehrát v knihovně programu Windows Media Player.

  Může se stát, že po dokončení kopírování budete vyzváni k ručnímu dodání chybějících informací o médiu. Pokyny k přidání a úpravě informací o médiu ve zkopírovaných skladbách naleznete níže.

Přidání nebo úprava informací o médiu po kopírování z disku CD

 1. Připojte se k síti Internet.

  Jestliže informace o médiu chybí, protože jste během kopírování z disku CD nebyli připojeni na Internet, obvykle se pro nově zkopírované stopy objeví krátce pro připojení k síti Internet. Pokud se informace neobjeví nebo nejsou správné, pokračujte v přidávání nebo úpravě informací následujícími kroky. Nemáte-li přístup k Internetu, můžete informace o médiu upravit ručně.

 2. Klikněte na kartu Knihovna a vyhledejte album, které jste právě zkopírovali.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na album a potom klikněte na příkaz Najít informace o albu.

  Obrázek programu Windows Media Player
  Příkaz Najít informace o albu v programu Windows Media Player
 4. Dostanete-li chybovou zprávu uvádějící, že musíte změnit své nastavení ochrany osobních dat, postupujte takto:

  1. Klikněte na šipku pod kartou Kopírovat z disku CD, klikněte na položku Další možnosti a klikněte na kartu Osobní údaje.

  2. Zaškrtněte políčko Aktualizovat hudební soubory načtením médií z Internetu.

  3. Zopakováním kroku 3 otevřete okno Najít informace o albu.

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zobrazí-li se ve výsledcích hledání správné informace o albu a interpretovi, vyberte správnou položku a nechte obrázek alba a informace o médiu automaticky aktualizoval podle pokynů na stránce. Jestliže se ve výsledcích hledání neobjeví správné album, proveďte podle pokynů na stránce nové hledání s použitím odlišných kritérií, nebo přidejte informace o médiu ručně.

  • Jestliže se informace o albu objeví s obrázkem alba v podobě generické ikony hudby, obrázek alba není dostupný ke stažení. Chcete-li obrázek alba přidat sami, přečtěte si postup ručního přidání obrázku alba v tématu Přidání nebo změna obrázku alba.

Poznámka

 • Neoprávněné používání nebo duplikování materiálu chráněného autorskými právy může představovat porušení zákona o autorských právech v USA a dalších zemích nebo oblastech. Materiál chráněný autorskými právy zahrnuje mimo jiné software, dokumentaci, grafiku, texty, fotografie, klipart, animace, filmové klipy a videoklipy, zvuky a hudbu (včetně zakódování pro formát MP3). Porušení zákonů o autorských právech v USA i mezinárodních zákonů vás může vystavit závažnému občanskému a trestnímu stíhání.