Kopírování hudby z disku CD


Pomocí programu Windows Media Player můžete kopírovat skladby ze zvukových disků CD do počítače. Tento proces se nazývá kopírování hudby z disku CD (ripping).

Během procesu kopírování hudby z disku CD program Windows Media Player zkopíruje jednotlivé skladby, uloží je na pevný disk jako soubor Windows Media Audio (WMA), MP3 nebo WAV a potom je přidá do knihovny programu Windows Media Player. Další informace o knihovně programu Windows Media Player naleznete v tématu Začínáme s programem Windows Media Player.

Obrázek probíhajícího kopírování z disku CD
Kopírování hudebního disku CD

Po zkopírování kolekce disků CD můžete pomocí přehrávače provádět následující akce:

Následující video uvádí, jak kopírovat hudbu z disku CD (1:00)
Zobrazit vše

Kopírování hudby z disku CD

Pokud program Windows Media Player není spuštěn, spustí se v režimu Přehrávání po vložení zvukového disku CD do jednotky CD. Je-li program Windows Media Player při vkládání CD spuštěn, zůstane otevřena knihovna programu Windows Media Player. Kopírovat hudbu z disku CD a nastavit kopírování lze v obou těchto režimech. Přepínat mezi režimy lze kliknutím na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny nebo na tlačítko Přepnout do okna PřehrávánoObrázek tlačítka Přepnout do okna Přehráváno.
Obrázek ovládacích prvků kopírování z disku
Ovládací prvky kopírování hudby z disku CD v knihovně programu Windows Media Player

Další informace o režimu Přehrávání a knihovně programu Windows Media Player naleznete v tématu Začínáme s programem Windows Media Player. Další informace o nastavení kopírování naleznete v tématu Změna nastavení pro kopírování hudby.

Při kopírování hudby z disku CD postupujte takto:

 1. Než začnete, ověřte, zda jste připojeni k Internetu, abyste dosáhli nejlepších výsledků.

  Je-li počítač připojen k síti Internet, program Windows Media Player se pokusí načíst informace o médiu týkající se kopírovaných stop z databáze online. Program Windows Media Player pak tyto informace během kopírování přidá k souborům.

  Hudbu z disku CD však můžete kopírovat, i když počítač není připojen k Internetu. Program Windows Media Player však nebude schopen určit název disku CD, jeho interpreta nebo názvy skladeb, dokud nepřejdete do režimu online.

 2. Vložte zvukový disk CD do jednotky CD.

 3. Volitelné) Chcete-li pro soubory vytvořené v průběhu kopírování z disku CD zvolit odlišný formát (například MP3 namísto WMA) nebo přenosovou rychlost (například 192 kb/s namísto 128 kb/s), klikněte v knihovně programu Player na nabídku Nastavení kopírování menu a klikněte na příkaz Formát nebo Kvalita zvuku.

 4. (Volitelné) Pokud nechcete kopírovat každou skladbu, zrušte v knihovně programu Windows Media Player zaškrtnutí políček u skladeb, které nechcete kopírovat.

 5. Klikněte na tlačítko Kopírovat disk CDObrázek tlačítka Kopírovat z disku CD v režimu Přehráváno v režimu Přehráváno nebo Kopírovat disk CD v knihovně programu Player pro zahájení kopírování.

  Po zkopírování můžete skladby najít a přehrát v knihovně programu Windows Media Player.

  Poznámky:

Přidání nebo úprava informací o médiu po kopírování z disku CD

 1. Připojte se k síti Internet.

  Jestliže informace o médiu chybí, protože jste během kopírování z disku CD nebyli připojeni na Internet, obvykle se pro nově zkopírované stopy objeví krátce pro připojení k síti Internet. Pokud se informace neobjeví nebo nejsou správné, pokračujte v přidávání nebo úpravě informací následujícími kroky. Nemáte-li přístup k Internetu, můžete informace o médiích upravit ručně.

 2. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 3. V knihovně programu Windows Media Player vyhledejte album, které jste právě zkopírovali.

 4. Klikněte pravým tlačítkem myši na album a potom klikněte na příkaz Najít informace o albu.

 5. Dostanete-li chybovou zprávu uvádějící, že musíte změnit své nastavení ochrany osobních dat, postupujte takto:

  1. Klikněte na možnost Uspořádat, dále na položku Možnosti a pak na kartu Osobní údaje.

  2. Zaškrtněte políčko Aktualizovat hudební soubory načtením médií z Internetu.

  3. Opakujte kroky 3 a 4.

 6. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Zobrazí-li se ve výsledcích hledání správné informace o albu a interpretovi, vyberte správnou položku a nechte obrázek alba a informace o médiu automaticky aktualizoval podle pokynů na stránce. Jestliže se ve výsledcích hledání neobjeví správné album, postupujte podle pokynů na stránce a proveďte nové hledání s použitím odlišných kritérií, nebo přidejte informace o médiu ručně

  • Jestliže se informace o albu objeví s ikonou generické hudby zobrazenou jako obrázek alba, obrázek alba není dostupný ke stažení.

  Další informace o úpravě informací o médiích naleznete v tématu Přidání nebo úprava informací o médiích v programu Windows Media Player.

Poznámka

 • Neoprávněné používání nebo duplikování materiálu chráněného autorskými právy může představovat porušení zákona o autorských právech v USA a dalších zemích nebo oblastech. Materiál chráněný autorskými právy zahrnuje mimo jiné software, dokumentaci, grafiku, texty, fotografie, klipart, animace, filmové klipy a videoklipy, zvuky a hudbu (včetně zakódování pro formát MP3). Porušení zákonů o autorských právech v USA i mezinárodních zákonů vás může vystavit závažnému občanskému a trestnímu stíhání.Potřebujete další pomoc?