Kopírování hudby z CD v aplikaci Windows Media Center


Pomocí aplikace Windows Media Center je možné kopírovat stopy ze zvukových disků CD do počítače. Soubory budou uloženy v počítači (obvykle ve složce Hudba), abyste k nim mohli v aplikaci Media Center kdykoli přejít, i když není vložen zvukový disk CD.

Kopírování hudby z disku CD

  1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
  2. Pokud není aplikace Media Center v režimu přes celou obrazovku, klikněte na tlačítko MaximalizovatObrázek tlačítka Maximalizovat v pravém horním rohu okna.
  3. Vložte zvukový disk CD do jednotky CD-ROM v počítači. Disk CD se začne automaticky přehrávat.

  4. Na obrazovce Přehrávání klikněte na tlačítko Kopírovat disk CD. (Pokud jste přešli mimo obrazovku Přehrávání, můžete se sem kdykoli vrátit z úvodní obrazovky aplikace Windows Media Center kliknutím na položky Hudba, kliknutím na položku Knihovna hudby, Alba a pak kliknutím na vložený disk CD).

  5. Pokud disk CD kopírujete poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce Možnosti kopírování z disku CD. (Při dalším kopírování disku CD se tato možnost nezobrazí.)

  6. Chcete-li zkopírovat stopy do počítače, klikněte v dialogovém okně Kopírovat disk CD na tlačítko Ano. Zkopírované hudební soubory se automaticky přidají do knihovny hudby.

Poznámky

  • Určitá nastavení kopírování, například formát souboru a přenosová rychlost kopírovaných hudebních souborů, jsou dány nastaveními v programu Windows Media Player. Další informace o změně nastavení v programu Windows Media Player získáte v tématu Změna nastavení pro kopírování hudby z disků CD.

  • Na obrazovce Možnosti kopírování z disku CD můžete zvolit, zda chcete, aby kopírované soubory byly chráněny právy na použití médií. Další informace o ochraně kopírování získáte v tématu Kopírování hudby z disku CD: nejčastější dotazy.

  • Po vložení zvukového disku CD se může začít automaticky přehrávat nebo kopírovat v závislosti na nastavení automatického přehrávání. Další informace naleznete v části Změnit nastavení Automatického přehrávání.

Poznámka

  • Neoprávněné používání nebo duplikování materiálu chráněného autorskými právy může představovat porušení zákona o autorských právech v USA a dalších zemích nebo oblastech. Materiál chráněný autorskými právy zahrnuje mimo jiné software, dokumentaci, grafiku, texty, fotografie, klipart, animace, filmové klipy a videoklipy, zvuky a hudbu (včetně zakódování pro formát MP3). Porušení zákonů o autorských právech v USA i mezinárodních zákonů vás může vystavit závažnému občanskému a trestnímu stíhání.Potřebujete další pomoc?