Vyhledání spywaru a jiného potenciálně nežádoucího softwaru


V programu Windows Defender je možné spustit rychlé prohledání počítače nebo úplnou kontrolu. Máte-li podezření, že spyware napadl konkrétní oblast vašeho počítače, můžete prohledávání přizpůsobit výběrem pouze těch jednotek a složek, které chcete prohledat.

Následující video uvádí, jak zjišťovat spyware a další potenciálně nežádoucí software (1:09)

Při rychlém prohledání se kontrolují místa na pevném disku počítače, která mohou být s největší pravděpodobností infikována spywarem. Úplné prohledávání prověří všechny soubory na pevném disku a všechny aktuálně spuštěné programy, ale může být příčinou zpomalení počítače do doby, než bude prohledávání dokončeno. Doporučujeme naplánovat denní rychlé prohledávání. Pokud budete mít kdykoli podezření, že byl počítač nakažen spywarem, spusťte úplné prohledávání. Informace o naplánování pravidelného prověřování naleznete v tématu Rozpis prohledávání počítače pomocí programu Windows Defender.

Zobrazit vše

Prohledání oblastí počítače, jež mohou být s největší pravděpodobností infikovány spywarem (rychlé prohledání)

 1. Spusťte program Windows Defender takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Defender a v seznamu výsledků klikněte na položku Windows Defender.

 2. Klikněte na tlačítko Vyhledat.

Prohledávání všech oblastí počítače (úplné prohledávání)

 1. Spusťte program Windows Defender takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Defender a v seznamu výsledků klikněte na položku Windows Defender.

 2. Klikněte na šipku vedle tlačítka Prohledat a pak klikněte na možnost Úplné prohledávání.

Prohledávání pouze určitých oblastí v počítači (vlastní prohledávání)

K prohlížení programem Windows Defender je možné vybrat určitá místa v počítači. Jestliže však program Defender zjistí spyware nebo potenciálně nežádoucí software, provede rychlé prohledání, aby zjištěné položky mohly být v případě potřeby odstraněny z jiných oblastí počítače.

 1. Spusťte program Windows Defender takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Defender a v seznamu výsledků klikněte na položku Windows Defender.

 2. Klikněte na šipku vedle tlačítka Prohledat a pak klikněte na možnost Vlastní prohledávání.

 3. Klikněte na možnost Prohledat vybrané jednotky a složky a potom klikněte na tlačítko Vybrat.

 4. Vyberte jednotky a složky, které chcete prohledat, a klikněte na tlačítko OK.

 5. Kliknutím na možnost Zkontrolovat nyní spustíte kontrolu.

Výběr rozšířených možností kontroly

Pro prohledávání počítače můžete vybrat jednu z pěti doplňkových možností:

 • Prohledat archivované soubory. Prohledáváním těchto umístění může narůstat doba potřebná k prohledání, ale spyware a jiný potenciálně nežádoucí software se může do těchto umístění nainstalovat a ukrýt.

 • Kontrolovat elektronickou poštu. Při výběru této možnosti bude prohledán obsah e‑mailových zpráv a souborů, které jsou v příloze e‑mailových zpráv.

 • Kontrolovat vyměnitelné jednotky. Při výběru této možnosti bude prohledán obsah vyměnitelných jednotek, například jednotek USB flash..

 • Použít heuristickou analýzu. Program Windows Defender používá k identifikaci známých hrozeb definiční soubory, může však také zjistit a upozornit na potenciálně škodlivé nebo nežádoucí chování softwaru, který v definičním souboru dosud není uveden. Další informace o souborech definic získáte v tématu Udržování definicí programu Windows Defender v aktuálním stavu.

 • Vytvořit bod obnovení. Program Windows Defender je možné nastavit tak, aby automaticky odstraňoval zjištěné položky. Volba této možnosti umožní obnovu nastavení systému v případě, že chcete použít software, který jste neměli v úmyslu odstranit.

 1. Spusťte program Windows Defender takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Defender a v seznamu výsledků klikněte na položku Windows Defender.

 2. Klikněte na nabídku Nástroje a pak na příkaz Možnosti.

 3. Klikněte na tlačítko Upřesnit, zaškrtněte políčko vedle jednotlivých možností, které chcete použít, a potom klikněte na tlačítko Uložit. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.Potřebujete další pomoc?