Skenování: nejčastější dotazy


Tato část uvádí odpovědi na některé běžné dotazy týkající se použití počítače ke skenování dokumentů nebo obrázků.

Zobrazit vše

Které programy systému Windows je možné použít ke skenování dokumentů a obrázků?

Ke skenování dokumentů a obrázků můžete používat nástroj Windows Fax a skener. Lze jej používat také pro odesílání a příjem faxů. Další informace naleznete v části Skenování dokumentů nebo fotografií s použitím nástroje Fax a skener systému Windows a Odesílání faxů pomocí programu Fax a skener systému Windows.

Nejprve je nutné k počítači připojit skener nebo multifunkční tiskárnu, která má možnost skenování. Další informace naleznete v části Instalace skeneru.

Je možné použít program pro skenování dodávaný se skenerem nebo multifunkční tiskárnou?

Ano. Řada skenerů a multifunkčních tiskáren s možnostmi skenování je dodávána s vlastními programy pro skenování. Programy jsou zpravidla instalovány v době, kdy připojíte zařízení k počítači.

Jak dlouho trvá naskenování dokumentu nebo obrázku?

Závisí to také na rychlosti skenování, na nastavení, které vyberete pro jednotlivá skenování, a na počtu stránek nebo obrázků, které skenujete v daném okamžiku. Pokud výchozí nastavení skeneru nebo vybrané nastavení obsahuje vysoký počet bodů na palec (DPI), může skenování trvat déle. Vyšší nastavení DPI však může vylepšit rozlišení skenovaného obrázku nebo jeho vzhled na obrazovce nebo výtisku. Jestliže například skenujete obrázek při vyšším rozlišení, můžete vytvořit větší výtisk naskenovaného obrázku, aniž by to snížilo jeho vizuální kvalitu. Naskenovaný obrázek s vyšším rozlišením tak také může při zobrazení na obrazovce vypadat ostřejší.

Přejde počítač při skenování velkého dokumentu nebo obrázku do režimu spánku?

Možná. Činnost skeneru neukončí přechod počítače do režimu spánku v případě nečinnosti po dobu zadanou v ovládacím panelu Možnosti napájení systému Windows. Nastavením doby spánku systému však můžete zajistit, že bude úloha skenování dokončena předtím, než počítač přejde do režimu spánku.

  1. Otevřete ovládací panel Možnosti napájení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení a na položku Možnosti napájení.

  2. V levém podokně klikněte na položku Nastavit přechod do režimu spánku.

  3. Na stránce Upravit nastavení schématu vyberte nastavení, které chcete používat, když je počítač napájený z baterie (pokud se používá), a když je připojený ke zdroji napájení. Vyberte dostatečně dlouhou dobu, aby mohlo skenování skončit, než počítač přejde do režimu spánku, nebo výběrem možnosti Nikdy určete, že počítač při nečinnosti nepřejde do režimu spánku.

Je možné v daném okamžiku naskenovat více dokumentů než jeden?

To záleží na programu a typu skeneru, který použijete.

Kde jsou naskenované dokumenty nebo obrázky v počítači uloženy?

To závisí na použitém programu.

  • Pokud skenujete dokument nebo obrázek pomocí programu Windows Fax a skener, jsou soubory uloženy ve složce Naskenované dokumenty, která je součástí složky Dokumenty v počítači.

  • Pokud skenujete pomocí jiného programu, tento program vám zpravidla umožní vybrat si umístění nebo složku, do níž naskenované soubory uložíte. Další informace získáte v nápovědě k programu.

Mohu změnit místo, kde jsou naskenované dokumenty a obrázky v počítači uloženy?

Ano, i když může být v závislosti na používaném programu pro skenování nutné je ručně vyhledat a pak zkopírovat do jiného umístění.

Jaký je nejlepší způsob zobrazení naskenovaných dokumentů a obrázků?

To závisí na použitém programu.

  • Pokud skenujete pomocí programu Windows Fax a skener, doporučujeme prohlížet naskenované dokumenty a obrázky otevřením programu Windows Fax a skener v zobrazení Skenování a pak kliknout na ty, které chcete zobrazit.

  • Používáte-li ke skenování jiný program, získáte informace v nápovědě k tomuto programu.

Je možné po naskenování v dokumentu nebo obrázku provést změny?

To závisí na použitém programu.

  • Jestliže skenujete pomocí programu Windows Fax a skener, můžete provádět změny naskenovaného dokumentu nebo obrázku tak, že dvakrát kliknete na název souboru v seznamu souborů programu Windows Fax a skener. Dokument nebo obrázek se otevře v programu Windows Prohlížeč fotografií, ale můžete jej otevřít také v jiném programu, například Malování. Pak můžete pomocí nástrojů programu Malování změnit expozici, barvy a kompozici obrázku. Dokument nebo obrázek můžete také oříznout nebo změnit jeho velikost. Další informace o programu Malování naleznete v tématu Začínáme s programem Malování

  • Používáte-li ke skenování jiný program, získáte informace v nápovědě k tomuto programu.

Je možné zobrazit náhled, jak bude naskenovaný dokument nebo obrázek vypadat, než jej začnu skenovat?

To závisí na použitém programu a skeneru. Některé skenery, například skener s podavačem dokumentů, který může skenovat více stránek najednou, nemusí možnost náhledu podporovat. Některé programy nebo skenery automaticky naskenují dokument nebo obrázek a umožňují pozdější úpravy naskenovaného souboru. Ostatní programy, například Windows Fax a skener, umožňují kontrolu naskenovaného souboru a následné úpravy nastavení skenování před tím, než budete pokračovat, ale pouze v případě, že skener možnost náhledu podporuje. Další informace o zobrazení náhledu dokumentů a obrázků pomocí programu Windows Fax a skener naleznete v tématu Skenování dokumentů nebo fotografií s použitím nástroje Fax a skener systému Windows.Potřebujete další pomoc?