Naplánování pravidelného spouštění nástroje Defragmentace disku


Nástroj Defragmentace disku změní uspořádání fragmentovaných dat ve svazku (jako je pevný disk nebo paměťové zařízení), aby fungovala efektivněji. Další informace naleznete v tématu Co je defragmentace disku?.

Ve Windows 7 se nástroj Defragmentace disku spouští v pravidelných intervalech, když je počítač zapnutý, takže si nemusíte pamatovat, že jej máte spustit. Jeho spouštění je naplánováno jedenkrát týdně brzy ráno. Můžete však změnit způsob jeho spouštění a dobu, ve kterou se spouští.

 1. Spusťte program Defragmentace disku takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Defragmentace disku a poté v seznamu výsledků klikněte na položku Defragmentace disku. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Klikněte na možnost Konfigurovat plán a proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li změnit četnost spouštění nástroje Defragmentace disku, klikněte na nabídku vedle položky Četnost a pak klikněte na položku Denně, Týdně nebo Měsíčně.

  • Pokud četnost nastavíte na Týdně nebo Měsíčně, kliknutím na nabídku vedle položky Den vyberte den v týdnu nebo měsíci, kdy se má nástroj Defragmentace disku spouštět.

  • Chcete-li změnit čas dne, kdy se bude nástroj Defragmentace disku spouštět, klikněte na nabídku vedle položky Čas a vyberte čas.

  • Chcete-li změnit svazky, jejichž defragmentace je naplánována, klikněte na položku Vybrat disky a postupujte podle pokynů.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka:

 • Defragmentaci nelze naplánovat pro jednotky SSD ani pro některé typy virtuálních pevných disků (VHD). Chcete-li defragmentovat svazek, který se nezobrazuje v dialogovém okně Vybrat disky, můžete se pokusit o ruční defragmentaci. Postup je uveden v tématu Zvýšení výkonnosti defragmentací pevného disku.Potřebujete další pomoc?