Zobrazení podrobných informací o výkonu počítače pomocí Správce úloh


Karta Výkon v programu Správce úloh poskytuje podrobné informace o využití systémových prostředků počítače, například paměti RAM (random access memory) a procesoru (CPU).

 1. Spusťte program Správce úloh kliknutím pravým tlačítkem myši na hlavní panel a potom kliknutím na příkaz Spustit Správce úloh.

 2. Klikněte na kartu Výkon.

Zobrazit vše

Sledování využití prostředků paměti a procesoru

Obrázek grafů výkonu
Grafy výkonu

Na kartě Výkon se nacházejí čtyři grafy. Horní dva grafy znázorňují využití procesoru v dané chvíli a za posledních několik minut. (jestliže je graf Historie využití CPU rozdělený, má váš počítač buď více CPU, nebo má jednotku typu dual-core CPU, případně obojí). Vysoké procento znamená, že programy nebo procesy požadují mnoho prostředků procesoru, což může zpomalit počítač. Pokud se procento zastaví na hodnotě 100 % nebo v těsné blízkosti, program pravděpodobně nebude odpovídat. Další informace naleznete v části Ukončení programu, který neodpovídá.

Dolní dva grafy zobrazují, kolik paměti RAM nebo fyzické paměti (v megabajtech) systém používá aktuálně a kolik používal v posledních několika minutách. Procento použité paměti se zobrazuje v dolní části okna programu Správce úloh. Pokud využití paměti setrvává na vysoké hodnotě nebo pokud znatelně snižuje výkon počítače, omezte počet současně spuštěných aplikací nebo nainstalujte více paměti RAM. Další informace naleznete v části Předcházení problémům s nedostatkem paměti.

Paměť používanou jednotlivými procesy zobrazte kliknutím na kartu Procesy. Ve výchozím nastavení je vybrán sloupec Paměť (Soukromá pracovní sada). Soukromá pracovní sada je část pracovní sady, což je odborný pojem, který popisuje, kolik paměti každý proces používá. Soukromá pracovní sada označuje konkrétně množství paměti, kterou proces používá a nemůže ji sdílet s jinými procesy.

Pokročilý uživatel může chtít zobrazit na kartě Procesy další podrobnosti o využití paměti. Chcete-li tak učinit, klikněte v nabídce Zobrazit na příkaz Vybrat sloupce... a pak vyberte hodnotu týkající se paměti:

 • Paměť - pracovní sada Velikost soukromé pracovní sady plus velikost procesem používané paměti, která může být sdílena s ostatními procesy.

 • Paměť - špička pracovní sady Maximální velikost paměti pracovní sady používané procesem.

 • Paměť - rozdíl pracovní sady Změna velikosti paměti pracovní sady používané procesem.

 • Paměť - potvrzená velikost Velikost virtuální paměti vyhrazené pro proces.

 • Paměť - stránkovaný fond Velikost virtuální paměti potvrzené pro proces, kterou lze zapsat na jiné paměťové médium, například na pevný disk.

 • Paměť - nestránkovaný fond Velikost virtuální paměti potvrzené pro proces, kterou nelze zapsat na jiné úložné médium.

Zjištění podrobností o množství využívané paměti

Obrázek tabulek výkonu
Tabulky výkonu

Tři rozšiřující tabulky, které se nacházejí pod grafy, zobrazují detailní informace o využití paměti a prostředků. Ve skupinovém rámečku Fyzická paměť (MB) představuje položka Celkem velikost paměti RAM nainstalované v počítači (v megabajtech). Položka V mezipaměti označuje velikost fyzické paměti, která byla nedávno použita pro systémové prostředky. K dispozici je paměť, kterou je možné ihned použít pro procesy, ovladače nebo operační systém. Položka Volné označuje velikost paměti, která není aktuálně používána a neobsahuje užitečné informace (na rozdíl od souborů v mezipaměti, jež obsahují užitečné informace).

Ve skupinovém rámečku Paměť jádra (MB) označuje položka Stránkováno velikost virtuální paměti používané základní součástí systému Windows nazývanou jádro. Položka Nestránkováno označuje velikost paměti RAM používanou jádrem.

Skupinový rámeček Systém obsahuje pět položek:

 • Popisovače. Počet jedinečných identifikátorů objektů používaných procesy. Tato hodnota zajímá především odborníky v oblasti IT a programátory.

 • Podprocesy. Počet objektů podprocesů spuštěných ve větších procesech nebo programech. Tato hodnota zajímá především odborníky v oblasti IT a programátory.

 • Procesy. Počet jednotlivých procesů spuštěných v počítači (tato informace se zobrazuje také na kartě Procesy).

 • Doba provozu. Doba, která uplynula od posledního restartování počítače.

 • Potvrdit (MB). Popisuje využití virtuální paměti (také známé jako stránkovací soubor). Stránkovací soubor je místo na pevném disku, které systém Windows používá jako doplněk paměti RAM. První číslo udává velikost aktuálně používané paměti RAM a virtuální paměti a druhé číslo udává velikost paměti RAM a virtuální paměti, která je v počítači k dispozici.

Rozšiřující informace o množství využívané paměti a prostředků CPU zobrazíte kliknutím na tlačítko Sledování prostředků. Program Sledování prostředků zobrazuje grafické souhrny podobné výstupům programu Správce úloh, ale ještě podrobnější. Poskytuje také podrobnější informace o prostředcích jako využití disku a sítě.

Další informace o nástroji Správce úloh naleznete v tématu Spuštění programu Správce úloh.Potřebujete další pomoc?