Zobrazení obrázků jako prezentace


Obrázky můžete zobrazit jako prezentaci v režimu celé obrazovky. Přitom lze vybrat obrázky, které chcete v prezentaci zobrazit, a můžete také řídit rychlost přehrávání prezentace.

Následující video uvádí, jak prohlížet obrázky jako prezentaci (0:52)

Zobrazení obrázků jako prezentace

  1. Otevřete knihovnu Obrázky takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na položku Obrázky.

  2. Klikněte na složku obsahující požadované obrázky a poté klikněte na volbu Prezentace.

    Spustí se prezentace obrázků v režimu celé obrazovky (od prvního obrázku ve vybrané složce).

  3. Prezentaci lze ukončit stisknutím klávesy Esc nebo kliknutím pravým tlačítkem myši na prezentaci a následným kliknutím na volbu Ukončit.

Použití ovládacích prvků prezentace

Prezentace běží automaticky, takže k přesouvání z jednoho obrázku na další není potřeba myš ani klávesnice. Chcete-li však upravit chování prezentace, můžete na tuto prezentaci kdykoli kliknout pravým tlačítkem myši a v zobrazené nabídce s parametry poté kliknutím vybrat jednu nebo více požadovaných voleb. Můžete například požadovat zobrazení obrázků v náhodném pořadí, přejít dopředu nebo dozadu, pozastavit prezentaci, upravit rychlost přehrávání nebo přehrávání úplně ukončit.Potřebujete další pomoc?