Výběr několika souborů nebo složek


Existuje více způsobů, jak vybrat více souborů nebo složek.

 • Chcete-li vybrat za sebou následující soubory nebo složky, klikněte na první položku, stiskněte a podržte klávesu Shift a potom klikněte na poslední položku.

 • Chcete-li vybrat více souborů či složek, které leží blízko sebe, tažením ukazatele myši nakreslete výběrový obdélník kolem všech položek, které chcete zahrnout do výběru.

 • Chcete-li vybrat soubory či složky, které spolu nesousedí, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a potom klikněte na jednotlivé položky, které chcete vybrat.

 • Pokud chcete vybrat všechny soubory a složky v okně, klikněte na panelu nástrojů na tlačítko Uspořádat a pak na příkaz Vybrat vše. Chcete-li z výběru vyloučit jednu nebo více položek, stiskněte a podržte klávesu Ctrl a potom klikněte na požadované položky.

 • Chcete-li vybrat více souborů či složek pomocí zaškrtávacích políček, postupujte takto:

  1. Otevřete ovládací panel Možnosti složky takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Vzhled a přizpůsobení a na položku Možnosti složky.

  2. Klikněte na kartu Zobrazit.

  3. Zaškrtněte políčko Vybírat položky pomocí zaškrtávacích políček a klikněte na tlačítko OK.

Chcete-li výběr zcela zrušit, klikněte na prázdné místo v okně.

Tip

 • S vybranými soubory a složkami můžete provést mnoho různých společných úloh, například kopírování, odstranění, přejmenování, tisk a komprimování. Stačí pouze kliknout na vybrané položky pravým tlačítkem myši a potom kliknout na požadovaný příkaz.Potřebujete další pomoc?