Dokumenty, hudbu, obrázky nebo videa můžete sdílet připojením souborů k e-mailové zprávě.

Odeslání souboru e-mailem

  1. Proveďte některou z následujících akcí:

    • Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete odeslat v e-mailu, přejděte na příkaz Odeslat a pak klikněte na položku Příjemce pošty. Pokud máte v počítači nainstalovaný e-mailový program, zobrazí se zpráva s připojeným souborem.

    • Otevřete e‑mailový program a přetáhněte soubory přímo do otevřené e-mailové zprávy. Soubory se objeví jako přílohy připravené k odeslání.

  2. Dokončete přípravu e-mailové zprávy a klikněte na tlačítko Odeslat.

Poznámky:

  • Chcete-li odeslat soubor tímto způsobem, je nutné mít v počítači nainstalovaný e-mailový program. Další informace naleznete v části Začínáme s e-mailem a Co se stalo s programem Windows Mail?.

  • Některé e-mailové programy blokují typy souborů (jako jsou soubory s příponou .exe, .bat nebo .reg), které představují potenciálně škodlivý software. Máte-li s odesíláním těchto typů souborů potíže, komprimujte je nejprve do souboru ZIP a pak tento soubor odešlete v e-mailu. Další informace naleznete v tématu Komprimování a dekomprimování souborů (soubory zip).Potřebujete další pomoc?