Nastavení nebo změna nastavení automatického zálohování


Zálohování zabraňuje trvalé ztrátě nebo poškození souborů. Díky automatickému zálohování nemusíte na zálohování souborů myslet. Nastavení automatického zálohování můžete kdykoliv změnit (například četnost zálohování, typ použitého paměťového média nebo typy zálohovaných souborů).

Postup nastavení automatického zálohování

Pokud používáte nástroj Zálohování systému Windows poprvé, Průvodce zálohováním systému Windows automaticky vytvoří plán, který poté můžete změnit.

  1. Otevřete ovládací panel Zálohování a obnovení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a údržba a na položku Zálohování a obnovení.

  2. Klikněte na tlačítko Nastavit zálohování a potom postupujte podle pokynů průvodce. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Postup změny automatického zálohování

  1. Otevřete ovládací panel Zálohování a obnovení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Systém a údržba a na položku Zálohování a obnovení.

  2. Klikněte na odkaz Změnit nastavení. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Poznámky

  • Pokud je počítač v okamžiku, kdy je naplánováno zálohování, momentálně vypnutý nebo se nachází v režimu spánku či hibernace, nástroj Zálohování systému Windows přeskočí toto zálohování a vyčká na následující naplánované zálohování.

  • Pokud není cílové umístění pro zálohování v okamžiku, kdy se nástroj Zálohování systému Windows pokusí o vytvoření zálohy, dostupné, zobrazí se varovná zpráva. V takovém případě můžete změnit cílové umístění pro zálohování, znovu se pokusit o provedení zálohy nebo můžete vyčkat na následující naplánované zálohování.

  • Pokud je cílovým umístěním pro zálohování síťové umístění a pokud toto umístění není v okamžiku, kdy se nástroj Zálohování systému Windows pokusí o vytvoření zálohy, dostupné nebo pokud skončila platnost údajů pověření pro přístup k síti, zobrazí se varovná zpráva. V takovém případě můžete znovu zadat jméno a heslo uživatele nebo se můžete pokusit o nové vytvoření zálohy.

  • Pokud je cílové umístění pro zálohování zašifrováno pomocí nástroje BitLocker, je nutné je před naplánovaným časem zálohování odemknout. Zůstane-li uzamknuto, zobrazí se varovná zpráva. V tomto případě je nutné jednotku odemknout a poté provést zálohování znovu.Potřebujete další pomoc?