Nastavení počítače pro odesílání a přijímání faxů


Nástroj Windows Fax a skener může změnit váš počítač ve faxový přístroj, což vám může ušetřit peníze i čas. Před zahájením faxování musí být počítač správně vybaven.

Co je potřeba

Pokud plánujete odesílat a přijímat faxy doma, je nutné nejprve vybavit počítač faxmodemem.

Faxmodem je poměrně levný doplňkový hardware, který počítači umožňuje komunikovat s faxovým přístrojem prostřednictvím standardní telefonní linky. Uvedené zařízení lze zakoupit ve větších počítačových obchodech, a to ve dvou provedeních: interním a externím.

Interní faxové modemy se zapojují přímo do základní desky počítače, což je podobné jako zapojení grafických nebo zvukových karet. Externí faxové modemy jsou malá zařízení, která se zapojují do sériových portů nebo portů USB.

Pokud jste v práci, můžete využít i jinou možnost. Zjistěte, zda váš zaměstnavatel používá faxový server, což je vyhrazený počítač vybavený více faxmodemy. Odesílání faxu pomocí faxového serveru nevyžaduje, aby byl váš počítač vybaven zvláštním hardwarem. Stačí nastavit připojení k faxovému serveru a můžete začít faxovat.

Nastavení faxu v systému Windows

Po výběru faxmodemu nebo vyhledání faxového serveru bude třeba provést určitá nastavení.

Toto video uvádí, jak nastavit faxový modem (0:44).

Nastavení faxmodemu

Než začnete, ujistěte se, že jste správně nastavili faxmodem a že je připojený ke standardní analogové telefonní lince.

  1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a poté na položku Windows Fax a skener.
  2. V dolní části levého podokna klikněte na tlačítko Fax a kliknutím na tlačítko Nová faxová zpráva na panelu nástrojů spusťte průvodce Nastavení faxu.

  3. Klikněte na možnost Připojit k faxmodemu a postupujte podle pokynů.

Poznámka

  • Chcete-li nastavit počítač pouze na odesílání faxů a ne na jejich příjem, vyberte v průvodci instalací faxu možnost Zvolím později, nyní chci vytvořit fax.

Toto video uvádí, jak nastavit faxový server (0:50).

Nastavení faxového serveru

Než začnete, ověřte, zda je počítač připojen k síti, a zjistěte adresu faxového serveru (například \\faxovyserverspolecnosti).

  1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a poté na položku Windows Fax a skener.
  2. Chcete-li pracovat v zobrazení Fax, klikněte v dolní části levého podokna na tlačítko Fax.

  3. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Faxové účty.

  4. Klikněte na tlačítko Přidat. V průvodci Nastavení faxu klikněte na možnost Připojit k faxovému serveru v mé síti a postupujte podle pokynů.

Poznámka:

  • V případě připojení k faxovému serveru bude pravděpodobně nutné získat oprávnění od správce systému.Potřebujete další pomoc?