Nastavení sítě mezi počítači (ad hoc)


Síť ad hoc je dočasné připojení mezi počítači a zařízeními, které se používá ke konkrétnímu účelu, například ke sdílení dokumentů během schůzky nebo k hraní počítačové hry pro více hráčů. V síti ad hoc můžete také dočasně sdílet připojení k Internetu s jinými osobami, takže tyto osoby nemusí mít nastaveno vlastní připojení k Internetu. Síť ad hoc může být pouze bezdrátová, abyste tedy mohli síť ad hoc nastavit nebo se k ní připojit, musí být v počítači nainstalovaný adaptér bezdrátové sítě.

 1. Otevřete ovládací panel Centrum síťových připojení a sdílení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť a poté klikněte na položku Centrum síťových připojení a sdílení.

 2. Klikněte na odkaz Nastavit nové připojení nebo síť.

 3. Klikněte na možnost Vytvořit bezdrátovou síť mezi počítači (síť ad hoc), klikněte na tlačítko Další a postupujte podle pokynů v průvodci.

Poznámky

 • Jestliže je jeden nebo více počítačů v síti připojeno k doméně, bude každá osoba používající tuto síť potřebovat uživatelský účet v příslušném počítači, aby bylo možné zobrazit a zpřístupnit sdílené položky.

 • Pokud počítače v síti nejsou připojeny k doméně, avšak pro přístup ke sdíleným položkám chcete vyžadovat uživatelský účet v počítači, zapněte sdílení chráněné heslem prostřednictvím ovládacího panelu Upřesnit nastavení sdílení.

  Zapnutí sdílení chráněného heslem

  1. Otevřete panel Upřesnit nastavení sdílení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte příkaz síť, klikněte na položku Centrum sítí a sdílení a v levém podokně klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení sdílení.

  2. Kliknutím na dvojitou šipku Obrázek ikony dvojité šipky rozbalte aktuální profil sítě.
  3. Pokud je sdílení chráněné heslem vypnuto, klikněte na možnost Zapnout sdílení chráněné heslem a potom na tlačítko Uložit změny. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 • Síť ad hoc je automaticky odstraněna, pokud se od sítě odpojí všichni uživatelé nebo pokud se uživatel, který síť nastavil, odpojí a vzdálí z dosahu ostatních uživatelů sítě, pokud se ovšem při nastavování nerozhodnete síť vytvořit jako trvalou.

 • Pokud sdílíte připojení k Internetu, bude sdílení připojení k Internetu (ICS) zakázáno, pokud se odpojíte od sítě ad hoc, vytvoříte novou síť ad hoc bez odpojení od staré sítě ad hoc, u které jste povolili sdílení připojení k Internetu, nebo se odhlásíte a poté znovu přihlásíte (bez odpojení od sítě ad hoc).

 • Pokud nastavíte síť ad hoc a sdílení připojení k Internetu a jiný uživatel se poté přihlásí ke stejnému počítači pomocí funkce Rychlé přepínání uživatelů, bude připojení k Internetu nadále sdílené, i když jste je nezamýšleli sdílet s tímto uživatelem.Potřebujete další pomoc?