Příprava pevného disku pro nástroj BitLocker Drive Encryption


Pokud chcete zašifrovat jednotku, na které je nainstalován systém Windows, musí mít počítač dva oddíly: systémový oddíl (který obsahuje soubory potřebné ke spuštění počítače) a oddíl s operačním systémem (který obsahuje systém Windows). Oddíl s operačním systémem bude zašifrován a systémový oddíl zůstane nezašifrovaný, aby bylo možné počítač spustit.

V předchozích verzích systému Windows bylo nutné tyto oddíly vytvořit ručně. V této verzi systému Windows se oddíly vytvářejí automaticky. Pokud počítač neobsahuje systémový oddíl, vytvoří jej Průvodce nástrojem BitLocker s použitím 200 MB volného místa na disku. Systémovému oddílu nebude přiřazeno písmeno jednotky a nezobrazí se ve složce Počítač.Potřebujete další pomoc?