Nastavení sdíleného připojení k internetu pomocí Sdílení připojení k internetu


Službu Sdílení připojení k Internetu lze použít pro sdílení připojení k Internetu dvěma či více počítači v síti. Nejprve potřebujete jeden počítač, označovaný jako hostitelský, který je připojený k Internetu a má samostatné připojení k ostatním počítačům v síti. U připojení k Internetu aktivujte službu Sdílení připojení k Internetu. Ostatní počítače v síti jsou potom připojeny k hostitelskému počítači a odtud dále k Internetu prostřednictvím sdíleného připojení k Internetu u hostitelského počítače.

Pokud je počítač připojen k síti, může vám v provedení těchto kroků bránit nastavení zásad sítě.

V hostitelském počítači (počítač, jehož připojení k Internetu budete sdílet) postupujte takto:

  1. Otevřete ovládací panel Síťová připojení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text adaptér a poté klikněte v části Centrum síťových připojení a sdílení na položku Zobrazit síťová připojení.

  2. Klikněte pravým tlačítkem na připojení, které chcete sdílet, a potom klikněte na příkaz Vlastnosti. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  3. Na kartě Sdílení zaškrtněte políčko Umožnit ostatním uživatelům v síti využívat připojení k Internetu tohoto počítače.

Poznámka

  • Pokud máte pouze jedno připojení k Internetu, karta Sdílení nebude k dispozici.

Po nastavení služby Sdílení připojení k Internetu v hostitelském počítači výše uvedeným postupem proveďte ve všech počítačích kromě hostitelského následující změny.

  1. Otevřete ovládací panel Možnosti Internetu takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Síť a Internet a na položku Možnosti Internetu.

  2. Klikněte na kartu Připojení a potom klikněte na přepínač Nikdy nevytáčet připojení.

  3. Klikněte na tlačítko Nastavení místní sítě.

  4. V dialogovém okně Nastavení místní sítě (LAN) zrušte ve skupinovém rámečku Automatická konfigurace zaškrtnutí políček Automaticky zjišťovat nastavení a Používat skript pro automatickou konfiguraci.

  5. V okně Proxy server zrušte zaškrtnutí políčka Použít pro síť LAN proxy server a klikněte na tlačítko OK.Potřebujete další pomoc?