Změna výchozích programů pomocí Výchozího nastavení počítače a přístupu k programům


K provedení těchto kroků musíte být přihlášeni jako správce.

Na ovládacím panelu Výchozí nastavení počítače a přístupu k programům můžete nastavit výchozí programy, které systém Windows používá k běžným činnostem, jako je procházení webu a odesílání e-mailů. Také můžete určit, které programy jsou k dispozici v nabídce Start, na ploše a na dalších místech. Další informace naleznete v tématu Co je panel Výchozí nastavení počítače a přístupu k programům?

Možnosti nastavené v panelu Výchozí nastavení počítače a přístupu k programům platí pro všechny uživatele daného počítače. Informace o nastavení výchozích možností pro konkrétní uživatele naleznete v tématu Změna nastavení výchozích programů v systému Windows.

  1. Otevřete ovládací panel Výchozí nastavení počítače a přístupu k programům takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Výchozí programy a na položku Výchozí nastavení počítače a přístupu k programům. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Chcete-li nastavit výchozí programy pro činnosti, jako je procházení Internetu a odesílání e-mailových zpráv, zvolte jednu z následujících konfigurací, rozbalte ji, zvolte požadované možnosti (pokud jsou k dispozici) a potom klikněte na tlačítko OK.

Možnost Akce
Možnost

Výrobce počítače

Akce

Jsou obnovena výchozí nastavení vybraná výrobcem počítače. Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, pokud výrobce počítače nainstaloval do počítače tuto verzi Windows a nastavil funkci Výchozí nastavení počítače a přístupu k programům.

Možnost

Microsoft‌Windows

Akce

Jako výchozí jsou použity programy, které jsou součástí Windows. Přestože budou jako výchozí použity programy společnosti Microsoft, budete mít i nadále přístup ke všem programům nainstalovaným v počítači.

Možnost

Jiné než Microsoft

Akce

Jako výchozí jsou použity jiné programy než od společnosti Microsoft, které jsou nainstalované v počítači. Pokud zvolíte tuto možnost, bude odebrán přístup k určeným programům Microsoft‌Windows. Přístup k programům společnosti Microsoft však můžete kdykoli obnovit změnou nastavení na možnost Vlastní.

Možnost

Vlastní

Akce

Jako výchozí je použita kombinace programů Microsoft‌Windows a jiných programů než od společnosti Microsoft. Vlastní konfigurace umožňuje určit výchozí programy pro každou činnost. Pokud nechcete, aby se program zobrazoval v nabídce Start, na ploše nebo na jiných místech, kde jsou programy obvykle zobrazeny, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit přístup k tomuto programu vedle názvu programu.

Poznámky

  • Jako výchozí je vždy vybrána možnost Vlastní. Všechny možnosti zobrazené v konfiguracích Výrobce počítače (je-li k dispozici), Microsoft‌Windows a Jiné než Microsoft jsou dostupné v části Vlastní.

  • Pokud v části Vlastní vyberete položku Použít stávající, bude nadále používán aktuální výchozí program pro danou kategorii.

  • Výrobci softwaru určují, jak jejich produkty spolupracují s touto funkcí. Některé programy jiných společností než Microsoft mohou zobrazovat ikony v nabídce Start (nebo na jiných místech) i v případě, že jste zrušili zaškrtnutí políčka Povolit přístup k tomuto programu u příslušného programu.

Další informace naleznete v tématu Výchozí nastavení počítače a přístupu k programům: nejčastější dotazy.