Nastavení klíče zabezpečení pro bezdrátovou síť


Osobní informace a soubory v bezdrátové síti by někdy mohli zobrazit lidé, kteří snímají signál vaší sítě. To může vést k odcizení identity a dalším škodlivým činům. Klíč zabezpečení sítě nebo přístupové heslo mohou pomoci ochránit bezdrátovou síť před tímto druhem neautorizovaného přístupu.

Procesem konfigurace klíče zabezpečení vás provede Průvodce nastavením sítě.

  • Otevřete ovládací panel Nastavit síť takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť, klikněte na položku Centrum síťových připojení a sdílení, na položku Nastavit nové připojení nebo síť a na položku Nastavit novou síť.

Poznámka

  • Jako metodu zabezpečení bezdrátového připojení se nedoporučuje použití technologie WEP (Wired Equivalent Privacy). Lepší zabezpečení poskytují technologie WPA (Wi‑Fi Protected Access) nebo WPA2. Pokud vyzkoušíte protokoly WPA nebo WPA2 a nefungují, doporučujeme upgradovat síťový adaptér na takový, který s protokoly WPA nebo WPA2 funguje. Protokoly WPA či WPA2 musí podporovat také všechna síťová zařízení, počítače, směrovače a přístupové body.

Metody šifrování pro bezdrátové sítě

Aktuálně jsou k dispozici tři typy šifrování pro bezdrátové sítě: WPA či WPA2 (Wi‑Fi Protected Access), WEP (Wired Equivalent Privacy) a 802.1x. První dvě technologie jsou podrobněji popsány v následujících oddílech. Technologie 802.1x se obvykle používá pro podnikové sítě a není zde probírána.

WPA (Wi-Fi Protected Access) a WPA2

Protokoly WPA a WPA2 vyžadují, aby uživatelé při připojení zadali klíč zabezpečení. Po ověření klíče budou všechna data odesílaná mezi počítačem či zařízením a přístupovým bodem zašifrována.

Existují dva typy ověřování pomocí protokolu WPA: WPA a WPA2. Je-li to možné, použijte protokol WPA2, protože poskytuje lepší zabezpečení. Protokoly WPA a WPA2 jsou podporovány téměř všemi novými adaptéry bezdrátových zařízení, avšak některými staršími adaptéry podporovány nejsou. Při použití metody WPA-osobní či WPA2-osobní bude všem uživatelům přiděleno stejné heslo. Toto je doporučený režim pro domácí sítě. Metody WPA-podnikové a WPA2-podnikové jsou navrženy pro použití se serverem ověřování 802.1x, který distribuuje jednotlivým uživatelům různé klíče. Tento režim se používá zejména v podnikových sítích.

Algoritmy WEP (Wired Equivalent Privacy)

WEP je starší metoda zabezpečení sítě, která je stále k dispozici k podpoře starších zařízení, ale není nadále doporučována. Při povolování protokolu WEP nastavíte klíč zabezpečení sítě. Tento klíč šifruje informace, které jeden počítač odesílá druhému počítači v rámci sítě. U zabezpečení protokolem WEP lze snadno prolomit šifrování.

Existují dva typy protokolu WEP: ověřování v rámci otevřeného systému a ověřování s použitím sdíleného klíče. Ani jeden typ není příliš bezpečný (méně bezpečné z těchto dvou metod je ověřování s použitím sdíleného klíče). Pro většinu počítačů s bezdrátovým připojením a bezdrátových přístupových bodů je ověřování s použitím sdíleného klíče shodné s použitím klíče statického šifrování WEP - klíče použitého k zabezpečení sítě. Uživatel se zlými úmysly, který zachytí zprávy týkající se úspěšného ověřování s použitím sdíleného klíče, může pomocí analytických nástrojů určit klíč pro ověřování s použitím sdíleného klíče a poté určit také klíč statického šifrování WEP. Po určení klíče šifrování WEP má uživatel se zlými úmysly neomezený přístup k vaší síti. Z tohoto důvodu nepodporuje tato verze systému Windows automatické nastavení sítě s použitím ověřování pomocí sdíleného klíče WEP.

Pokud i přes uvedená upozornění chcete ověřování pomocí sdíleného klíče WEP použít, proveďte následující postup:

Ruční vytvoření síťového profilu s použitím ověřování pomocí sdíleného klíče WEP

  1. Otevřete ovládací panel Centrum síťových připojení a sdílení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť a poté klikněte na položku Centrum síťových připojení a sdílení.

  2. Klikněte na odkaz Nastavit nové připojení nebo síť.

  3. Klikněte na možnost Ručně připojit k bezdrátové síti a poté klikněte na tlačítko Další.

  4. Na stránce Zadejte informace pro bezdrátovou síť, kterou chcete přidat vyberte v poli Typ zabezpečení položku WEP.

  5. Vyplňte zbývající část stránky a poté klikněte na tlačítko Další.

  6. Klikněte na tlačítko Změnit nastavení připojení.

  7. Klikněte na kartu Zabezpečení a poté v poli Typ zabezpečení klikněte na tlačítko Sdílené.

  8. Klikněte na tlačítko OK a poté na tlačítko Zavřít.

Další informace o celkovém procesu nastavení sítě získáte v tématu S nastavováním domácí sítě systému Windows 7 začněte zde.Potřebujete další pomoc?