Nastavení televizního signálu v aplikaci Windows Media Center


Věděli jste, že je možné sledovat a nahrávat živé televizní vysílání v počítači? Vše, co potřebujete, je aplikace Windows Media Center, televizní signál a kompatibilní televizní tuner. Informace o tom, jak televizní signály a televizní tunery fungují dohromady, naleznete v tématu Televize v počítači: Principy televizních signálů a televizních tunerů.

Pokud je pro vás aplikace Media Center nová, získáte potřebné základy v části Začínáme s aplikací Windows Media Center.

V různých oblastech jsou k dispozici různé typy televizního signálu a je důležité, aby byl váš televizní tuner kompatibilní s televizním signálem, k němuž se jej pokoušíte připojit. Následující běžné situace spojené s televizním signálem vám pomohou určit, jaký typ signálu máte a jaký typ tuneru budete potřebovat. (V dokumentaci dodané s tunerem nebo na webu výrobce zjistíte, s jakým typem signálů je tuner kompatibilní.)

Pokud váš televizní tuner podporuje tento typ signálu
A signál je vysílán ze zařízení
Máte tyto možnosti

NTSC

Analogový kabel

Nastavte televizní signál přímo z konektoru ve stěně pro kabelovou televizi nebo zařízení set-top box pomocí infračervené karty.

ATSC

Anténa

Nastavte signál přímo z antény (viz následující část týkající se zjišťování síly signálu).

ClearQAM

Digitální kabel

Nastavte televizní signál přímo z konektoru ve stěně pro kabelovou televizi nebo zařízení set-top box pomocí infračervené karty.

Kanály, které jsou při použití této metody k dispozici, se liší podle oblasti a pravděpodobně bude nutné ručně přidat některé kanály v aplikaci Media Center, aby je bylo možné správně naladit. Další informace o přidávání kanálů naleznete v tématu Sledování televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center: nejčastější dotazy.

Prémiový digitální kanál s vysokým rozlišením (OCUR)

Digitální kabel

Nastavte televizní signál přímo z konektoru ve stěně pro kabelovou televizi nebo zařízení set-top box pomocí infračervené karty, abyste mohli přijímat základní digitální signál.

Nastavte digitální kabelový signál pomocí tuneru digitálního kabelu a karty CableCARD (k dispozici pouze v USA).

Podrobnější informace o typech signálu získáte v části Televizní signály podporované aplikací Windows Media Center.

Pokud máte k počítači připojených nebo nainstalovaných více televizních tunerů, je možné nastavit více signálů. Můžete tak nahrávat pořady z různých kanálů současně. Je dokonce možné naladit dva různé typy signálu pomocí hybridního televizního tuneru. Aplikace Media Center pravděpodobně nebude moci přistupovat k oběma signálům současně.

Další informace o televizních tunerech naleznete v tématu Televize v počítači: Principy televizních signálů a televizních tunerů a Co je třeba vědět před přidáním televizních tunerů pro použití v aplikaci Windows Media Center?

Zobrazit vše

Nastavení televizního signálu ze zdířky kabelové televize ve zdi nebo pomocí televizní antény

Pokud televizní signál vychází ze zásuvky kabelové televize ve zdi nebo ze vzdušné antény, nastavte jej v aplikaci Media Center pomocí následujícího postupu:

 1. Připojte kabel televizního signálu ke zdířce TV-IN na kompatibilním televizním tuneru v počítači s aplikací Media Center.

  Pokud má počítač více než jeden tuner, můžete použít kabelový rozdělovač k rozdělení televizního signálu, a připojit jej k jednotlivým tunerům. Tak budete moci nahrávat současně více programů nebo sledovat živý program a současně nahrávat jiný program. Chcete-li přijímat televizní signál pomocí více tunerů, musí být je každému tuneru připojen televizní signál, který je pro všechny tunery stejný.

 2. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, klikněte na možnosti Nastavení a Televize a potom na položku Nastavení televizního signálu.

 3. Pokud se zobrazí zpráva, že změna nastavení bude mít vliv na nahrávání televize, znamená to, že signál je nastavený. Chcete-li proces nastavení opakovat, klikněte na tlačítko Ano.

 4. Nastavte televizní signál podle uvedeného postupu. Tyto kroky jsou různé podle typu tuneru nebo tunerů, které používáte, a také typu programování, k němuž se přihlásíte.

 5. Pokud na obrazovce Výsledky zjišťování televizního signálu uvidíte očekávaný seznam tunerů, klikněte na možnost Ano, konfigurovat televizi na základě těchto výsledků a pak klikněte na tlačítko Další.

  Pokud se televizní tuner na této obrazovce nezobrazuje, ověřte, zda je správně připojený k počítači a zda jsou nainstalovány správné ovladače. Další informace naleznete v části Aktualizace ovladače pro hardware, který nepracuje správně.

 6. Na obrazovce Poskytovatel televizního signálu procházejte seznam a klikněte na poskytovatele signálu, který nejvíce odpovídá vašemu umístění a službě. Pak klikněte na tlačítko Další.

 7. Klikněte na tlačítko Dokončit.

Zjišťování dalších kanálů nebo kontrola síly signálu digitálního tuneru

Jestliže během procesu instalace nastavíte televizní tuner, můžete zjišťovat další dostupné kanály. Můžete také zkontrolovat sílu signálu pro každý z kanálů a vypnout kanály, které nepřijímají silný signál.

 • Na úvodní obrazovce Windows Media Center start přejděte na možnost Úkoly, postupně klikněte na možnosti Nastavení, Televize, Televizní signál a pak proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na tlačítko Vyhledat další kanály a potom postupujte podle pokynů. Aplikace Media Center vyhledá další kanály, které by mohly být pro váš televizní tuner dostupné.

  • Klikněte na položku Síla signálu digitální antény a postupujte podle pokynů. Aplikace Media Center vyhledá každý kanál samostatně a zobrazí jeho sílu signálu. Na obrazovce Upravit nastavení digitální antény a výběr kanálů můžete zrušit zaškrtnutí políčka vedle kanálů s nedostatečným signálem nebo žádným signálem, aby se nezobrazovaly v okně Televizní program.

Poznámka

 • I když to vypadá, že aplikace Media Center skončila s vyhledávání dalších kanálů, může stále běžet na pozadí. Pokud nevidíte kanály, které jste během vyhledávání očekávali, je nejlepší počkat přibližně 15 minut a vyhledávání znovu spustit.

Nastavení televizního signálu ze zařízení set-top box pomocí infračervené karty

Mnoho předplatitelů kabelového nebo satelitního vysílání má zařízení cable box (někdy označované jako set-top box) nebo satelitní přijímač. Můžete nastavit televizní signál, aby procházel přes jedno z těchto zařízení do počítače s aplikací Media Center.

Kabelové a satelitní přijímače zahrnují kanály, které vysílají standardně nebo s vysokým rozlišením. V aplikaci Media Center bude signál s vysokým rozlišením přenášený přes jedno z těchto zařízení převeden na analogový signál se standardním rozlišením.

 1. Připojte kabel z výstupu přijímače kabelového vysílání (konektoru ve stěně) ke vstupnímu konektoru přijímače kabelové nebo satelitní televize.

  Pokud nemáte dva přijímače kabelové televize nebo dva přijímače satelitní televize, které byste chtěli použít s aplikací Media Center, můžete použít rozdělovač a rozdělit televizní signál z konektoru ve stěně do přijímačů. Každý příjímač kabelové nebo satelitní televize musí mít televizní signál připojený ke vstupnímu kabelovému konektoru.

 2. Připojte kabel z výstupního konektoru přijímače kabelové nebo satelitní televize do zdířky TV-IN v příslušném televizním tuneru v počítači s aplikací Media Center.

  Pokud máte dva tunery, přesvědčte se, zda má každý tuner svůj vlastní televizní signál připojený k televiznímu konektoru TV-IN. (To znamená, že budete potřebovat jeden kabelový nebo satelitní přijímač pro každý televizní tuner v počítači s aplikací Media Center.)

 3. Připojte k počítači a k zařízení set-top box infračervenou kartu. (Infračervená karta je malé, infračervené zařízení, které je součástí balení mnoha dálkových ovládání a televizních tunerů aplikace Media Center. Další informace získáte v dokumentaci dodané s infračervenou kartou.)

 4. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, klikněte na možnosti Nastavení a Televize a potom na položku Nastavení televizního signálu.

 5. Při připojení televizního signálu postupujte v závislosti na tom, k jakému typu tuneru nebo tunerů je kabel připojen a na typu programů, které odebíráte.

Postup nastavení digitálního signálu kabelové televize pomocí tuneru Digital Cable Tuner (pouze Spojené státy)

Máte-li digitální kabelovou službu od svého místního poskytovatele kabelových služeb a vlastníte počítač se zvláštním certifikátem známý jako Digital Cable Ready, můžete sledovat a nahrávat digitální kabelovou televizi v aplikaci Media Center. K tomu potřebujete několik věcí: digitální kabelový tuner, což je zařízení dodávané s většinou počítačů vlastnících certifikát Digital Cable Ready, a CableCARD, což je zařízení, které je nutné vložit do digitálního kabelového tuneru, aby bylo možné přijímat digitální kabelový signál. Karta CableCARD slouží jako náhrada za digitální set-top box a lze ji získat pouze od zúčastněného poskytovatele digitálních kabelových služeb. Správná karta CableCARD vložená do kompatibilního digitálního kabelového tuneru umožňuje sledovat digitální kabelové kanály (jak standardní, tak s vysokým rozlišením), které jsou k dispozici na základě odběru od poskytovatele kabelové televize.

Další informace o digitálních kabelových tunerech včetně postupu spuštění nástroje Digital Cable Advisor pro ujištění se, zda počítač splňuje minimální požadavky pro digitální kabel, získáte v tématu Tunery digitálního kabelu: nejčastější dotazy.

Doporučuje se, abyste při nastavování digitálního kabelového tuneru a signálu spolupracovali s technikem, který vám pomáhá nastavit kabelové vedení, od poskytovatele služeb. Řadu následujících kroků by měl provést odborný pracovník.

 1. Máte-li počítač s certifikátem Digital Cable Ready, nastavte digitální kabelový tuner podle pokynů výrobce počítače.

 2. Zapište si údaje UnitAddress a CableCARD S/N (sériové číslo) na vnější straně karty CableCARD. (Tyto hodnoty budete potřebovat pro proces aktivace v kroku 7.)

 3. Vložte kartu CableCARD do digitálního kabelového tuneru. (Tento krok obvykle provádí technik poskytovatele digitální kabelové televize.)

 4. Připojte kabel z výstupu přijímače kabelového vysílání (konektoru ve stěně) ke konektoru TV-IN digitálního kabelového tuneru. (Tento krok obvykle provádí technik poskytovatele digitální kabelové televize.)

 5. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, postupně klikněte na možnosti Nastavení, Televize a Nastavit televizní signál a postupujte podle pokynů pro nastavení signálu.

 6. Kontaktujte poskytovatele služby za účelem spárování karty CableCARD s digitálním kabelovým tunerem – tím aktivujete obě zařízení, abyste mohli přijímat obsah digitální kabelové televize. Poskytovatel služeb vás požádá o následující informace:

  • ID karty :Toto číslo bude uvedeno v aplikaci Windows Media Center na stránce Volat poskytovatele kabelového nebo televizního signálu. (Příklad: 000-298-933-268-5)

  • ID hostitele:Toto číslo bude uvedeno v aplikaci Windows Media Center na stránce Volat poskytovatele kabelového nebo televizního signálu. (Příklad: 029-000-000-104-7)

  • Datové ID:Toto číslo bude uvedeno v aplikaci Windows Media Center na stránce Volat poskytovatele kabelového nebo televizního signálu. (Příklad: 132-028-947-08)

  • UnitAddress:Toto číslo naleznete na vnější straně zařízení CableCARD. (Příklad: 000-02989-33268-246)

  • CableCARD S/N:Toto číslo naleznete na vnější straně zařízení CableCARD. (Příklad: NG3549TA0113)

Poznámky

 • Máte-li digitální kabelový tuner (nebo jiný typ digitálního tuneru), ale nemáte žádnou službu digitální kabelové televize, budete pravděpodobně moci použít anténu ke sledování a nahrávání vzduchem přenášeného vysílání High Definition Television (HDTV) (někdy označovaného jako ATSC), standardní televize a digitálních kabelových kanálů, které nejsou zašifrovány (například kanály „clear QAM“).

 • (Některé prémiové digitální kabelové kanály mohou obsahovat chráněný obsah, který nelze nahrávat.)

Zachování stávajícího nastavení televizního signálu ze systému Windows Vista

Pokud jste počítač upgradovali na systém Windows 7 ze systému Windows Vista, bude pravděpodobně možné zachovat nastavení televizního signálu ve stavu před provedením upgradu.

 1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, potom na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Center.
 2. Jestliže aplikace Media Center zjistí předchozí nastavení televizního signálu, zobrazí se úvodní zpráva s dotazem, zda chcete televizor nainstalovat se stejným nastavením. Klikněte na položku Ano, použít předchozí nastavení televize a potom klikněte na tlačítko OK.

 3. Poté, co aplikace Media Center dokončila použití předchozího nastavení televize, klikněte na tlačítko Dokončit.

Poznámky:

 • Jestliže se zobrazí zpráva s informací, že nastavení televize neproběhlo úspěšně, ujistěte se, zda máte pro televizní tuner nainstalovaný nejnovější ovladač. Informace o stažení a instalaci nejnovějšího ovladače získáte v části Aktualizace ovladače pro hardware, který nepracuje správně.

 • Pokud máte pro televizní tuner nainstalované nejnovější ovladače a aplikace Media Center stále nemůže pomocí této metody nastavit signál, zkuste televizní signál nastavit bez zachování nastavení ze systému Windows Vista.

Otevření poradce při potížích s televizním tunerem se systémem Windows

Máte-li potíže s nastavením televizního signálu, zkuste pomocí poradce při potížích s nastavením televizního tuneru automaticky vyhledat a opravit některé běžné potíže.

 • Otevřete poradce při potížích s nastavením televizního tuneru kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom na položku Ovládací panely. Do pole Hledat zadejte text troubleshooter a potom klikněte na položku Poradce při potížích. V levém podokně klikněte na tlačítko Zobrazit vše a potom na položku Nastavení televizního tuneru.

Poznámky:

 • Během procesu instalace můžete být vyzváni k instalaci programu s názvem PlayReady. Program PlayReady umožňuje přehrávání chráněného prémiového obsahu televizního vysílání od poskytovatele služeb v aplikaci Media Center.

 • Jestliže během nastavování televizního tuneru obdržíte chybovou zprávu, například zprávu o chybě stahování nebo chybě během instalace programu PlayReady, pravděpodobně bude nutné celý proces instalace zopakovat, aby televizní signál správně fungoval.Potřebujete další pomoc?