Postup nastavení bezdrátového směrovače sestává ze čtyř hlavních kroků:

Zobrazit vše

1. Obstarání správného hardwaru

K vytvoření bezdrátové sítě a jejímu připojení k Internetu budete potřebovat následující hardware:

 • Bezdrátový směrovač

 • Počítač vybavený adaptérem bezdrátové sítě

 • Počítač vybavený adaptérem drátové sítě (Adaptér drátové sítě se používá pouze během nastavení a může být ve stejném počítači, který je vybaven adaptérem bezdrátové sítě.)

 • Síťový (ethernetový) kabel

2. Nastavení směrovače

Pokud je na směrovači logo Windows nebo označení, že je kompatibilní s Windows, můžete ho ve Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows 7 nebo Windows Vista se Service Packem 2 nastavit automaticky pomocí nejnovější verze technologie Windows Connect Now (WCN).

Postup automatického nastavení směrovače

 1. Vybalte směrovač a připojte ho ke zdroji napájení. Vzhledem k tomu, že používáte technologii WCN, není třeba směrovač fyzicky připojit k počítači.

 2. Pokud se chcete připojit k síti, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení (nebo pokud používáte myš, přejeďte ukazatelem do pravého spodního rohu obrazovky, jeďte směrem nahoru a potom klikněte na Nastavení) a klepněte nebo klikněte na ikonu sítě (Ikona bezdrátové sítě nebo Ikona drátové sítě). Klepněte nebo klikněte na síť, ke které se chcete připojit, a potom klepněte nebo klikněte na Připojit.

 3. Klikněte nebo klepněte na výchozí síť směrovače – poznáte ji podle názvu výrobce.

 4. Klepněte nebo klikněte na síť, ke které se chcete připojit, klepněte nebo klikněte na tlačítko Připojit a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

I když není technologie WCN k dispozici, většina směrovačů je dodávána s instalačním diskem CD, který vám s nastavením bezdrátové sítě pomůže. Prostudujte si informace dodané s routerem.

Pokud není technologie WCN k dispozici a nedostali jste instalační disk CD, můžete směrovač nastavit ručně.

Postup ručního nastavení směrovače

 1. Vybalte směrovač a připojte ho ke zdroji napájení.

 2. Jeden konec síťového kabelu připojte k adaptéru drátové sítě počítače a druhý k portu místní sítě (LAN) na bezdrátovém směrovači (k libovolnému portu, který není označen jako „Internet“, „WAN“ nebo „uplink“).

  Obrázek portů na zadní straně směrovače
  Porty na zadní straně směrovače
 3. Spusťte webový prohlížeč a zadejte adresu konfigurační webové stránky směrovače. U většiny směrovačů je adresa konfigurační webové stránky http://192.168.0.1 nebo http://192.168.1.1.

  Na konfigurační stránce se přihlaste pomocí uživatelského jména a hesla, jež jsou uvedeny v dokumentaci směrovače. Pokud nemůžete uživatelské jméno a heslo najít a jste připojeni k Internetu z jiného počítače, můžete vyhledat další informace na stránce výrobce směrovače.

 4. Pomocí informací dodaných s routerem nakonfigurujte následující nastavení.

  • Zadejte název bezdrátové sítě.

  • Vyberte typ šifrování (WPA, WPA2 nebo WEP), který chcete použít k zabezpečení, a zapněte ho.

   Doporučujeme použít typ šifrování WPA2. Nedoporučujeme používat starší způsob šifrování WEP. Typy WPA a WPA2 jsou bezpečnější. Pokud vyzkoušíte typy WPA nebo WPA2 a nefungují, doporučujeme síťový adaptér upgradovat na takový, který s typy šifrování WPA nebo WPA2 funguje.

  • Vyberte klíč zabezpečení nebo heslo, které chcete použít pro přístup k bezdrátové síti.

  • Změňte výchozí heslo pro správu směrovače na nové heslo, aby do vaší sítě nemohly získat přístup jiné osoby.

3. Připojení směrovače k Internetu

Připojením směrovače k Internetu poskytnete připojení k Internetu všem uživatelům v síti.

Postup se liší podle toho, jaká zařízení máte.

Zobrazit vše

Postup připojení jednoho zařízení (kombinovaný modem a směrovač)

Obrázek připojeného kombinovaného modemu a směrovače
Připojený kombinovaný modem a směrovač
 1. Připojte napájecí kabel zařízení do elektrické zásuvky.

 2. Připojte jeden konec telefonní šňůry nebo kabelu do portu WAN na zařízení a druhý konec do telefonní zásuvky na zdi. (Pro uživatele připojení DSL: Nepoužívejte filtr DSL na telefonní lince.)

 3. Připojte jeden konec síťového kabelu do portu místní sítě (LAN) na zařízení a druhý konec do síťového portu počítače. (Pokud se připojujete bezdrátově, vynechejte tento krok.)

 4. Spusťte (nebo restartujte) počítač.

Postup připojení dvou zařízení (samostatný modem a směrovač)

Obrázek připojeného modemu a směrovače
Připojený modem a směrovač
 1. Připojte napájecí kabel modemu do elektrické zásuvky.

 2. Připojte jeden konec telefonní šňůry nebo kabelu do modemu a druhý konec do telefonní zásuvky na zdi. (Pro uživatele připojení DSL: Nepoužívejte filtr DSL na telefonní lince.)

 3. Připojte jeden konec síťového kabelu do modemu a druhý konec do portu WAN na směrovači.

 4. Připojte směrovač do elektrické zásuvky.

 5. Připojte jeden konec síťového kabelu do portu místní sítě (LAN) na směrovači a druhý konec do síťového portu počítače, který chcete připojit k Internetu. (Pokud se připojujete bezdrátově, vynechejte tento krok.)

 6. Spusťte (nebo restartujte) počítač.

4. Připojení počítačů k síti

První počítač můžete ponechat trvale připojený ke směrovači pomocí kabelu nebo můžete přejít na bezdrátové připojení. Zde je postup připojení dalších počítačů k síti.

Postup připojení dalších počítačů k síti

 1. Přihlaste se k počítači, který chcete připojit k síti.

 2. Pokud se chcete připojit k síti, potáhněte prstem směrem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení (nebo pokud používáte myš, přejeďte ukazatelem do pravého spodního rohu obrazovky, jeďte směrem nahoru a potom klikněte na Nastavení) a klepněte nebo klikněte na ikonu sítě (Ikona bezdrátové sítě nebo Ikona drátové sítě). Klepněte nebo klikněte na síť, ke které se chcete připojit, a potom klepněte nebo klikněte na Připojit.

 3. V zobrazeném seznamu zvolte bezdrátovou síť a potom klepněte nebo klikněte na tlačítko Připojit.

  Upozornění

  • Pokud je to možné, připojujte se k bezdrátovým sítím, které mají aktivované zabezpečení. Připojíte-li se k nezabezpečené síti, může osoba, která má příslušné nástroje, sledovat veškerou vaši činnost, včetně toho, jaké jste navštívili webové stránky, na jakých dokumentech pracujete a jaká používáte uživatelská jména a hesla.

 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Pokud směrovač podporuje technologii Windows Connect Now (WCN) nebo Wi‑Fi Protected Setup (WPS) a je vybavený tlačítkem, stiskněte tlačítko a počkejte několik sekund, než směrovač automaticky přidá počítač do sítě. V takovém případě nemusíte zadávat ani klíč zabezpečení, ani heslo.

  • Pokud se zobrazí výzva, zadejte klíč zabezpečení nebo heslo a klepněte nebo klikněte na tlačítko OK.
Potřebujete další pomoc?