Nastavení bezdrátové sítě


Představte si, že sedíte na pohovce v obývacím pokoji a procházíte Internet, konverzujete s přáteli online v noci při odpočinku v posteli nebo odesíláte dokumenty z počítače v kuchyni na tiskárnu v domácí kanceláři. Bezdrátová síť poskytuje nejlepší flexibilitu využití sítí a její nastavení je snazší, než si myslíte. Tento článek vás provede kroky nastavení bezdrátové sítě a jejího prvního použití.

Zajištění správného vybavení

Před nastavením bezdrátové sítě potřebujete následující položky:

Zobrazit vše

Širokopásmové připojení k Internetu a modem

Širokopásmové připojení k Internetu je vysokorychlostní připojení - na rozdíl od telefonického připojení, které je pomalejší a nemá dostatečný výkon k podpoře bezdrátové sítě. Technologie DSL (Digital Subscriber Line) a kabelové připojení patří mezi dvě nejběžnější širokopásmová připojení. Širokopásmové připojení můžete získat kontaktováním poskytovatele internetových služeb. Poskytovatelé internetových služeb nabízející technologii DSL jsou obvykle telefonní společnosti a poskytovatelé nabízející kabelové připojení jsou společnosti dodávající kabelovou televizi. Poskytovatelé internetových služeb často nabízejí širokopásmové modemy a pravděpodobně vám jej i nainstalují. Někteří poskytovatelé internetových služeb nabízejí kombinaci modemu a bezdrátového směrovače. Tato zařízení lze také získat v obchodech s počítači a elektronikou.

Obrázek kabelu a modemu DSL
Běžný kabelový modem (vlevo) a modem DSL (vpravo)

Bezdrátový směrovač

Směrovač odesílá informace mezi danou sítí a Internetem. Pomocí bezdrátového směrovače můžete připojit počítače k síti pomocí rádiového signálu místo kabelů. Existuje několik různých typů bezdrátových síťových technologií, mezi které patří 802.11a, 802.11b, 802.11g a 802.11n. Doporučujeme používat směrovač, který podporuje technologie 802.11g nebo 802.11n, protože jsou rychlé a poskytují silný bezdrátový signál. Další informace o technologiích bezdrátových sítí získáte v části Bezdrátové připojení k síti: nejčastější dotazy.

Obrázek bezdrátového směrovače
Běžný bezdrátový směrovač

Bezdrátové síťové adaptéry

Síťový adaptér je zařízení, které spojuje počítač se sítí. Chcete-li připojit přenosný počítač nebo stolní počítač k bezdrátové síti, musí být vybaven bezdrátovým síťovým adaptérem. Součástí většiny přenosných počítačů - a mnoha stolních - je již nainstalovaný bezdrátový síťový adaptér. Následujícím postupem zjistíte, zda je počítač vybaven bezdrátovým síťovým adaptérem:

 1. Spusťte nástroj Správce zařízení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím na položku Ovládací panely, kliknutím na položku Systém a zabezpečení a kliknutím na položku Správce zařízení v okně Systém. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Dvakrát klikněte na položku Síťové adaptéry.

 3. Najděte síťový adaptér, v jehož názvu je slovo „bezdrátový“.

Obrázek Správce zařízení s bezdrátovým síťovým adaptérem
Správce zařízení se zobrazeným bezdrátovým síťovým adaptérem

Pokud váš počítač vyžaduje bezdrátový síťový adaptér, můžete jej zakoupit v obchodě s počítači nebo elektronikou a sami nainstalovat. Typ s rozhraním USB (universal serial bus) je vhodnou volbou, protože je malý, snadno se instaluje a jeho použití lze střídat v různých počítačích. Dávejte pozor, abyste pořídili stejný typ adaptérů, jako je bezdrátový směrovač. Typ adaptéru je obvykle vyznačen na obalu, většinou písmenem, například G nebo A.

Obrázek bezdrátových síťových adaptérů USB
Běžné síťové adaptéry s rozhraním USB

Nastavení modemu a připojení k Internetu

Pokud máte připraveno veškeré vybavení, je třeba nastavit modem a připojení k Internetu. Pokud váš modem nenastavil příslušný poskytovatel internetových služeb, postupujte podle pokynů dodaných s modemem a připojte jej k počítači a Internetu. Pokud používáte technologii DSL (Digital Subscriber Line), připojte modem k telefonnímu konektoru. Používáte-li kabel, připojte modem ke konektoru kabelu. Další informace naleznete v části Nastavení širokopásmového připojení DSL nebo kabelového připojení

Umístění bezdrátového směrovače

Bezdrátový směrovač umístěte do místa s nejsilnějším signálem a nejnižší úrovní rušení. Nejlepších výsledků dosáhnete dodržením těchto tipů:

 • Bezdrátový směrovač umístěte na centrální místo.Umístěním směrovače co nejblíže středu domácnosti zvýšíte sílu bezdrátového signálu ve všech částech vašeho domova.

 • Bezdrátový směrovač umístěte nad úrovní podlahy a v dostatečné vzdálenosti od zdí a kovových předmětů, například plechových kartoték. Čím méně je fyzických překážek mezi signálem počítače a směrovače, tím spíše budete využívat plnou sílu signálu směrovače.

 • Omezte rušení. Síťové zařízení 802.11g používá rádiovou frekvenci 2,4 GHz. Jde o frekvenci používanou většinou mikrovlnných trub a mnoha bezdrátovými telefony. Pokud zapnete mikrovlnnou troubu nebo máte hovor na bezdrátovém telefonu, může být bezdrátový signál dočasně přerušen. Většině podobných problémů se vyhnete použitím bezdrátového telefonu s vyšší frekvencí, například 5,8 GHz.

Zabezpečení bezdrátové sítě

Zabezpečení má vždy význam a nabývá důležitosti u bezdrátových sítí, protože signál vaší sítě může přesahovat hranice vašeho domova. Pokud nezabezpečíte svou síť, lidé v okolí, kteří mají počítač, by mohli získat přístup k informacím uloženým v síťových počítačích a používat vaše připojení k Internetu pro přístup na web. Vaši síť lépe zabezpečíte následujícím způsobem:

 • Chraňte směrovač změnou výchozího uživatelského jména a hesla. Většina výrobců směrovačů nastavuje ve směrovači výchozí uživatelské jméno a heslo a také výchozí název sítě. Někdo by mohl tyto informace použít pro přístup ke směrovači bez vašeho vědomí. Chcete-li tomuto riziku zabránit, změňte výchozí uživatelské jméno a heslo směrovače. Informace získáte v pokynech dodaných se zařízením.

 • Nastavte klíč zabezpečení pro bezdrátovou síť. Podobně jako používají skříně s kartotékami klíče a trezory kombinace, mají bezdrátové sítě klíč zabezpečení sítě, který je pomáhá chránit před neoprávněným přístupem. Klíč zabezpečení sítě nastavíte pomocí následujících kroků:

  1. Otevřete ovládací panel Centrum síťových připojení a sdílení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť a poté klikněte na položku Centrum síťových připojení a sdílení.

  2. Klikněte na odkaz Nastavit nové připojení nebo síť.

  3. Klikněte na možnost Nastavit novou síť a potom na tlačítko Další.

  Průvodce vás provede procesem vytvoření názvu sítě a klíče zabezpečení. Průvodce nastaví výchozí zabezpečení protokolem chráněného přístupu WPA nebo WPA2 (Wi-Fi Protected Access), pokud je podporuje daný směrovač. Je-li to možné, doporučujeme použití standardu WPA2, protože nabízí vyšší zabezpečení než standard WPA nebo protokol WEP (Wired Equivalent Privacy). Díky standardu WPA2 nebo WPA můžete také použít heslo, takže není nutné si pamatovat zašifrovanou řadu písmen a čísel. Další informace naleznete v tématu Jaké jsou k dispozici metody zabezpečení bezdrátové sítě?

Obrázek nastavení směrovače nebo průvodce přístupovým bodem
Vytvoření klíče zabezpečení sítě
 • Klíč zabezpečení si zapište a uschovejte jej na bezpečném místě. Klíč zabezpečení můžete také podle pokynů v průvodci uložit na jednotku USB Flash.

 • Používejte bránu firewall. Brána firewall je hardware nebo software, který pomáhá chránit počítač před hackery nebo škodlivým softwarem. Spuštění brány firewall v každém počítači v síti pomáhá zajistit kontrolu nad rozšířením škodlivého softwaru v dané síti a chránit počítače při přístupech do Internetu. Brána Windows Firewall je součástí této verze systému Windows. Další informace naleznete v části Brána firewall: nejčastější dotazy

Přidání počítačů do sítě

Přenosný nebo stolní počítač přidáte do bezdrátové sítě pomocí následujících kroků:

 1. Spusťte Průvodce připojením k síti kliknutím na ikonu sítě (Obrázek ikony bezdrátové sítě nebo Obrázek ikony kabelové sítě) v oznamovací oblasti.

 2. V seznamu sítí klikněte na síť, ke které se chcete připojit, a pak klikněte na tlačítko Připojit.

 3. Zadejte klíč zabezpečení. Klíč můžete zadat nebo vložit do portu USB počítače jednotku USB Flash obsahující klíč zabezpečení.

Sdílení souborů a tiskáren

Většina lidí používá bezdrátové sítě za účelem zpřístupnění Internetu z libovolné místnosti v domě, ale také kvůli bezdrátovému přístupu k souborům a tiskárnám.

Zobrazit vše

Sdílení souborů

Nejjednodušší způsob sdílení souborů v síti je nastavení sdílení pomocí domácí skupiny. Pokud domácí skupinu nemáte, můžete soubory sdílet tím, že je umístíte do jedné z veřejných složek. Jakýkoli soubor nebo složka, které umístíte do složky Veřejné, jsou automaticky sdíleny s uživateli, kteří jsou připojeni k síti. Chcete-li zapnout zjišťování složky Veřejné, postupujte takto:

 1. Otevřete panel Upřesnit nastavení sdílení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte příkaz síť, klikněte na položku Centrum sítí a sdílení a v levém podokně klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení sdílení.

 2. Kliknutím na dvojitou šipku Obrázek ikony dvojité šipky rozbalte aktuální profil sítě.
 3. V části Sdílení veřejné složky klikněte na jednu z následujících možností:

  • Zapnout sdílení, aby každý uživatel s přístupem k síti mohl číst soubory ve veřejných složkách a zapisovat do nich

  • Vypnout sdílení veřejné složky (osoby přihlášené k tomuto počítači mohou i nadále získat přístup do těchto složek)

 4. Klikněte na tlačítko Uložit změny. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  Uvedené kroky bude třeba opakovat pro každý počítač, ze kterého chcete sdílet soubory.

  Chcete-li sdílet soubory, uložte je nebo zkopírujte do složky Veřejné v počítači. Složka Veřejné existuje pro každý typ knihovny (Dokumenty, Hudba, Videa a Obrázky). Každá osoba s uživatelským účtem k počítači sdílí tyto složky. Chcete-li například otevřít složku Veřejné dokumenty, postupujte takto:

  1. Otevřete knihovnu Dokumenty takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na položku Dokumenty.

  2. V navigačním podokně ve skupinovém rámečku Knihovny dvakrát klikněte na položku Dokumenty a pak dvakrát klikněte na možnost Veřejné dokumenty.

  Obrázek složky Veřejné dokumenty
  Složka Veřejné dokumenty

Sdílení tiskárny

Pokud máte k jednomu z počítačů připojenu tiskárnu, můžete na ní tisknout z libovolného počítače připojeného k bezdrátové síti. Nejjednodušším způsobem sdílení tiskárny je zaškrtnutí políčka Tiskárny při nastavování domácí skupiny. Pokud domácí skupinu nemáte, můžete provést tyto kroky:

 1. Přihlaste se k počítači, ke kterému je připojena tiskárna.

 2. Otevřete panel Upřesnit nastavení sdílení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte příkaz síť, klikněte na položku Centrum sítí a sdílení a v levém podokně klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení sdílení.

 3. Kliknutím na dvojitou šipku Obrázek ikony dvojité šipky rozbalte aktuální profil sítě.
 4. V části Sdílení souborů a tiskáren klikněte na možnost Zapnout sdílení souborů a tiskáren a klikněte na možnost Uložit změny. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Poznámka

 • Pokud máte zapnuto sdílení chráněné heslem, budou pracovníci pro přístup k tiskárně potřebovat v daném počítači uživatelský účet a heslo.

Chcete-li zpřístupnit tiskárnu z libovolného počítače v síti, postupujte podle následujících kroků:

 1. Otevřete ovládací panel Síť takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť a poté klikněte v části Centrum síťových připojení a sdílení na položku Zobrazit počítače a zařízení v síti.

 2. Dvakrát klikněte na ikonu počítače, ke kterému je tiskárna připojena.

 3. Dvakrát klikněte na ikonu tiskárny. Systém Windows automaticky přidá tiskárnu do počítače a provede instalaci ovladače tiskárny.

Zážitek z volnosti

A to je vše - vaše bezdrátová síť je připravena. Při procházení webu, odesílání e-mailů nebo online nákupech se můžete uvelebit na pohovce nebo posedět na terase.Potřebujete další pomoc?