Zobrazení titulků v aplikaci Windows Media Center


Skryté titulky jsou textovou podobou zvuku v televizním programu. Ve skrytých titulcích se mohou zobrazovat například mluvené dialogy z pořadu, nebo také neverbální informace, jako je hudba nebo zvukové efekty. Tento text vysílá poskytovatel televizních služeb spolu s televizním signálem. V aplikaci Windows Media Center můžete skryté titulky zapnout, pokud jste neslyšící, špatně slyšíte nebo jenom chcete ztlumit hlasitost a číst si titulky.

Titulky jsou používány v obecnějším významu a slouží k popisu mluveného zvuku ve filmu. Titulky se často zobrazují v jiném jazyce než zvuk. Pokud sledujete disk DVD, který obsahuje volby titulků, můžete je v aplikaci Media Center zapnout.

Standardně se v aplikaci Media Center skryté titulky nebo titulky zobrazí, jestliže je ztlumený zvuk. Pokud chcete, můžete toto nastavení změnit.

Zobrazit vše

Zapnutí nebo vypnutí zobrazení titulků pro televizní pořady

Aplikace Media Center zobrazuje skryté titulky, které vysílá poskytovatel televizních služeb. Poskytovatel televizních služeb vám podá informace o tom, zda se vysílají titulky pro televizní pořady, které chcete sledovat.

  1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, klikněte na možnosti Nastavení a Televize a potom na položku Skryté titulky.

  2. V části Zobrazení titulků klikněte na tlačítko plus (+) nebo minus (-), a tak vyberte možnost Zapnuto, Vypnuto nebo Pouze pokud je ztlumen zvuk. Klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka

  • Výchozí nastavení je možnost Pouze pokud je ztlumen zvuk, která zobrazuje skryté titulky pouze tehdy, když je ztlumený zvuk.

Postup změny vzhledu skrytých titulků pro televizní pořady

Můžete změnit vzhled skrytých titulků, například velikost nebo barvu textu.

  1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, klikněte na možnosti Nastavení a Televize a potom na položku Skryté titulky.

  2. Klikněte na tlačítko Upřesnit, potom na položku Použít vlastní nastavení a upravte tato nastavení.

  3. Změňte libovolné nastavení kliknutím na tlačítko plus (+) nebo minus (-) a potom klikněte na tlačítko Uložit.

Poznámka

  • V závislosti na typu televizního signálu, který sledujete, se mohou zobrazit i další možnosti. Může být například možné nastavit preferovaný jazyk pro digitální televizní kanály.

Postup zapnutí nebo vypnutí titulků pro disky DVD

  1. Na úvodní obrazovce aplikace Windows Media Center přejděte na možnost Úkoly, klikněte na možnosti Nastavení a Disk DVD a potom na položku Titulky.

  2. Klikněte na tlačítko plus (+) nebo minus (-), a tak vyberte možnost Zapnuto, Vypnuto nebo Pouze pokud je ztlumen zvuk. Potom klikněte na tlačítko Uložit.Potřebujete další pomoc?