Zobrazení nebo skrytí přípon názvů souborůNázev přípony souboru je sada znaků přidaná ke konci názvu souboru a určuje program, kterým by se měl soubor otevřít. Následujícím můžete zvolit, zda má systém Windows zobrazovat tyto přípony souborů.

  1. Otevřete ovládací panel Možnosti složky klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Vzhled a motivy a potom klepnutím na položku Možnosti složky.

  2. Klepněte na kartu Zobrazení a v seznamu Upřesnit nastavení proveďte jednu z následujících možností:

    • Chcete-li skrýt přípony souborů, zaškrtněte políčko Skrýt příponu souborů známých typů a pak klepněte na tlačítko OK.

    • Chcete-li zobrazit přípony souborů, zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt příponu souborů známých typů a pak klepněte na tlačítko OK.