Zobrazení nebo skrytí přípon názvů souborů


Přípona názvu souboru je sada znaků přidaných na konec názvu souboru, která určuje program pro otevření souboru. Další informace naleznete v tématu Názvy souborů a přípony názvů souborů: nejčastější dotazy.

Systém Windows skryje přípony názvů souborů, ale můžete nastavit jejich zobrazení.

Zobrazení nebo skrytí přípon názvů souborů

  1. Otevřete ovládací panel Možnosti složky takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Vzhled a přizpůsobení a na položku Možnosti složky.

  2. Klikněte na kartu Zobrazení a potom v části Upřesnit nastavení proveďte jednu z následujících akcí:

    • Chcete-li přípony názvů souborů zobrazit, zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt příponu souborů známých typů a potom klikněte na tlačítko OK.

    • Chcete-li přípony názvů souborů skrýt, zaškrtněte políčko Skrýt příponu souborů známých typů a potom klikněte na tlačítko OK.