Zobrazení, skrytí a změna velikosti ikon na ploše


Ikony na ploše umožňují rychlý přístup k zástupcům. Můžete je zobrazit, ale pokud dáváte přednost čisté ploše, můžete je skrýt. Také můžete změnit jejich velikost.

Následující video uvádí, jak zobrazit nebo skrýt běžné ikony na ploše (1:23)
Zobrazit vše

Zobrazení ikon na ploše

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na ploše, přejděte na příkaz Zobrazit a klikněte na položku Zobrazit ikony na ploše.

Skrytí ikon na ploše

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na ploše, přejděte na příkaz Zobrazit a kliknutím na položku Zobrazit ikony na ploše zrušte jeho zaškrtnutí.

Poznámka

  • Skrytím ikon na ploše se ikony neodstraní, budou pouze skryté, dokud je znovu nezobrazíte.

Změna velikosti ikon na ploše

  • Klikněte pravým tlačítkem myši na ploše, přejděte na příkaz Zobrazit a klikněte na položku Velké ikony, Střední ikony nebo Malé ikony.

    Tipy

    • Ke změně velikosti ikon na ploše můžete také použít kolečko myši. Na ploše stiskněte a podržte klávesu CTRL a posunováním kolečka zvětšujte nebo zmenšujte ikony.

    • Informace o zobrazení nebo skrytí jednotlivých ikon systému Windows, například ikony počítače nebo koše, naleznete v tématu Zobrazení nebo skrytí běžných ikon na ploše.Potřebujete další pomoc?