Zobrazení nebo skrytí hlavního paneluHlavní panel je obvykle umístěn podél dolního okraje plochy. Vypadá následovně:

Obrázek hlavního panelu
Hlavní panel

Skrytím hlavního panelu lze získat více místa. Pokud není hlavní panel nikde na obrazovce vidět, je pravděpodobně skrytý.

Následující video uvádí, jak zobrazit nebo skrýt hlavní panel (1:04)
Zobrazit vše

Zobrazení hlavního panelu

  • Pokud je hlavní panel skrytý, umístěte ukazatel myši na místo, kde jste hlavní panel viděli naposledy. Hlavní panel se objeví. Nepamatujete-li si, kde jste hlavní panel viděli naposledy, umístěte ukazatel myši nejprve k dolnímu okraji plochy, a pokud se hlavní panel neobjeví, vyzkoušejte totéž u horního okraje a bočních okrajů plochy. Aby se hlavní panel ukázal, je nutné ukazatel myši umístit téměř mimo plochu.

Skrytí hlavního panelu

  1. Otevřete ovládací panel Vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Vzhled a přizpůsobení a na položku Hlavní panel a nabídka Start.

  2. Na kartě Hlavní panel zaškrtněte v oblasti Vzhled hlavního panelu políčko Automaticky skrývat hlavní panel a pak klikněte na tlačítko OK.

    Hlavní panel se skryje. Chcete-li ho uvidět, umístěte ukazatel do místa, kde jste hlavní panel viděli naposledy.

Vypnutí automatického skrývání

  1. Otevřete ovládací panel Vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Vzhled a přizpůsobení a na položku Hlavní panel a nabídka Start.

  2. Na kartě Hlavní panel zrušte v oblasti Vzhled hlavního panelu zaškrtnutí políčka Automaticky skrývat hlavní panel a pak klikněte na tlačítko OK.Potřebujete další pomoc?