Náhodné a opakované přehrávání položek ve Windows Media Playeru


V programu Windows Media Player se přehrávané položky zobrazují v podokně seznamu v režimu Přehrávání a v knihovně přehrávače. Pořadí přehrávaných položek je možné změnit zapnutím náhodného přehrávání, kdy se položky budou přehrávat v nahodilém pořadí. Můžete si také zvolit opakované přehrávání položek. Zapnete-li opakované přehrávání, přehrají se postupně všechny položky v podokně seznamu a potom se začnou přehrávat znovu. Náhodné a opakované přehrávání můžete zapnout současně. Není možné náhodně nebo opakovaně přehrávat disky DVD.

Zapnutím náhodného nebo opakovaného přehrávání se nezmění pořadí zobrazené v podokně seznamu. Chcete-li opakovaně přehrávat pouze jediný soubor, vymažte z podokna seznamu všechny položky kromě té, kterou chcete přehrávat.

V režimu Přehrávání klikněte pravým tlačítkem myši do volného prostoru přehrávače a pak kliknutím na příkaz Zobrazit seznam zobrazte podokno seznamu. V knihovně přehrávače klikněte na kartu Přehrát, čímž otevřete podokno seznamu.

V této ukázce se dozvíte, jak lze v programu Windows Media Player vytvořit náhodný seznam stop a opakování (0:53)

Náhodné uspořádání a opakování položek v programu Windows Media Player

  • Chcete-li zapnout náhodné nebo opakované přehrávání, proveďte jednu nebo obě následující akce:

    • Pokud chcete položky přehrávat v náhodném pořadí, klikněte na tlačítko Zapnout náhodné přehráváníObrázek tlačítka Zapnout náhodné přehrávání.
    • Pokud chcete položky přehrávat opakovaně, klikněte na tlačítko Zapnout opakováníObrázek tlačítka Zapnout opakování.

    Náhodné a opakované přehrávání zůstane zapnuto, dokud je nevypnete opětovným kliknutím na tato tlačítka.

Poznámka

  • V režimu Přehrávání mohou být tlačítka Zapnout náhodné přehrávání a Zapnout opakování viditelná až po změně velikosti okna.

Další informace o různých režimech a funkcích v programu Windows Media Player získáte v tématu Začínáme s programem Windows Media Player. Další informace o úpravách seznamu skladeb pomocí příkazu Náhodně uspořádat seznam získáte v tématu Vytvoření nebo změna normálního seznamu stop v programu Windows Media Player.Potřebujete další pomoc?