Zvukové karty: nejčastější dotazy


Zde jsou uvedeny odpovědi na některé obecné dotazy, které se týkají zvukových karet, zvukových procesorů, testování reproduktorů a obecných potíží se zvukem.

Poznámka

 • Přenosné počítače obvykle zvukové karty neobsahují. Místo nich používají integrované zvukové procesory. Mnohé otázky a odpovědi uvedené v tomto tématu se však týkají i přenosných počítačů.

Zobrazit vše

Co je to zvuková karta?

Zvuková karta je do počítače nainstalovaný hardware, který vám umožňuje poslouchat, nahrávat a přehrávat zvuky. Instalace zvukové karty může zlepšit kvalitu zvuku i u počítačů, u nichž zvukové funkce zajišťuje integrovaný zvukový procesor.

Jak postupovat, když počítač nevydává žádné zvuky?

Zkontrolujte následující body:

 • Pokud používáte externí reproduktory, zkontrolujte, zda jsou připojené k funkčnímu napájecímu zdroji a zda jsou zapnuté.

 • Přesvědčte se, že reproduktory jsou k počítači správně připojené.

  Na straně reproduktorů se ujistěte, že kabel pro připojení k počítači je zapojen jak do reproduktorů, tak do správné zdířky v počítači (výstup zvukové karty). Většina zvukových karet je vybavena nejméně třemi zdířkami. Reproduktorový kabel připojte do linkového výstupu. Tento výstup je obvykle označen symbolem šipky směřující od zdířky. Nejsou-li zdířky označeny, vyhledejte popis jejich funkce v dokumentaci dodané s počítačem.

  Obrázek konektorů standardní zvukové karty
  Většina zvukových karet má alespoň jednu zdířku linkového výstupu pro připojení reproduktorů a jednu zdířku linkového vstupu, kam lze připojit zvukové vstupní zařízení.
 • Zkontrolujte, zda nejsou reproduktory příliš ztišené nebo ztlumené. Tento krok je zvláště důležitý u přenosných počítačů, často opatřených malými a špatně slyšitelnými reproduktory.

  1. Otevřete ovládací panel Směšovač hlasitosti takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Hardware a zvuk a v části Zvuk klikněte na položku Upravit hlasitost.

  2. Pohybem posuvníku nahoru zvyšte hlasitost.

   Zkontrolujte, zda není aktivováno tlačítko Ztlumit. Pokud toto tlačítko vypadá takto: Obrázek vypnutého tlačítka Ztlumit, je ztlumení vypnuto. Pokud vypadá takto: Obrázek zapnutého tlačítka Ztlumit, vypněte ztlumení kliknutím na tlačítko.

  Poznámka:

  • Některé přenosné počítače mají vnější ovládání hlasitosti umístěné zvnějšku na skříni počítače. Pokud používáte přenosný počítač, zkontrolujte vnější ovladač hlasitosti a ujistěte se, že není stažen na minimum.

 • Ujistěte se, že do výstupu zvukové karty nebo počítače nejsou připojena sluchátka (pokud nechcete namísto reproduktorů použít k poslechu sluchátka). Když zapojíte sluchátka, u většiny počítačů se automaticky odpojí zvuk jdoucí do reproduktorů.

 • Pokud má být počítač vybaven zvukovou kartou, zkontrolujte, zda je nainstalována a zda správně pracuje.

  K provedení těchto kroků musíte být přihlášeni jako správce.

  Kontrola, zda počítač obsahuje zvukovou kartu

  1. Spusťte nástroj Správce zařízení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím na položku Ovládací panely, kliknutím na položku Systém a zabezpečení a kliknutím na položku Správce zařízení v okně Systém. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Dvojím kliknutím na položku Řadiče zvuku, videa a her tuto kategorii rozbalte. Pokud je v seznamu uvedena zvuková karta, je v počítači nainstalována. Není-li zde uvedena žádná zvuková karta, přečtěte si informace dodané s počítačem a zjistěte, zda v něm má být zvuková karta nainstalována. Pokud ano, bude ji třeba nainstalovat. Viz Instalace nebo odebrání zvukové karty.

   Poznámka:

   • Pokud jste přesvědčení, že je zvuková karta nainstalovaná, ale v kategorii Řadiče zvuku, videa a herních zařízení ji nevidíte, dvakrát klikněte na položku Další zařízení a podívejte se, zda v této kategorii nejsou uvedena nějaká zvuková zařízení.

  Kontrola správné funkce zvukové karty

  Pokud je vedle názvu zvukové karty zobrazen žlutý otazník, nejspíše se vyskytly potíže.

  1. Spusťte nástroj Správce zařízení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím na položku Ovládací panely, kliknutím na položku Systém a zabezpečení a kliknutím na položku Správce zařízení v okně Systém. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Dvojím kliknutím na položku Řadiče zvuku, videa a her tuto kategorii rozbalte, pravým tlačítkem myši klikněte na název zvukové karty a poté klikněte na příkaz Vlastnosti.

  3. Klikněte na kartu Obecné. Zkontrolujte, zda není v poli Stav zařízení uveden popis potíží se zařízením.

   Naleznete-li zprávu o potížích, je možné, že budete potřebovat nový ovladač zvukové karty. Další informace naleznete v tématu Aktualizace ovladače pro hardware, který nepracuje správně

Pokud tyto kroky problém nevyřeší, je možné, že nastaly potíže s hardwarem zvukové karty, ačkoli ve většině případů jsou problémy se zvukem způsobeny chybějícími nebo neaktuálními ovladači, případně potížemi s reproduktory. Máte-li podezření na hardwarový problém, obraťte se na výrobce počítače nebo zvukové karty.

Jak lze zapnout a vypnout zvukovou kartu?

K provedení těchto kroků musíte být přihlášeni jako správce.

 1. Spusťte nástroj Správce zařízení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím na položku Ovládací panely, kliknutím na položku Systém a zabezpečení a kliknutím na položku Správce zařízení v okně Systém. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Dvojím kliknutím na položku Řadiče zvuku, videa a her tuto kategorii rozbalte.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na zvukovou kartu nebo zvukový procesor, které chcete zapnout nebo vypnout, a poté klikněte na příkaz Povolit nebo Zakázat. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Jak lze otestovat zvukovou kartu?

Mnoho zvukových karet je dodáváno se softwarem, pomocí něhož můžete zvukovou kartu nastavit a otestovat. Prostudujte si informace dodané se zvukovou kartou nebo s počítačem.

Jak lze otestovat konfiguraci reproduktorů?

Chcete-li otestovat konfiguraci reproduktorů a ujistit se, že z počítače posloucháte optimálně nastavený zvuk, postupujte takto:

 1. Otevřete ovládací panel Zvuk takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text zvuk a poté klikněte na položku Zvuk.

 2. Na kartě Přehrávání vyberte použité reproduktory a poté klikněte na tlačítko Konfigurovat.

 3. Vyberte konfiguraci reproduktorů a klikněte na tlačítko Test. Z jednotlivých reproduktorů byste měli slyšet přehrávaný zvuk.

  Chcete-li provést další testy reproduktorů, klikněte na tlačítko Další a potom postupujte podle pokynů průvodce.

  Obrázek průvodce Nastavení reproduktorů
  Průvodce nastavením reproduktorů vám může pomoci s nalezením optimálního zvukového nastavení počítače

Poznámka:

 • Zvuková karta nebo zvukový procesor určují, jaké možnosti se během konfigurace reproduktorů zobrazí. Při konfigurování reproduktorů v různých počítačích se můžete setkat s různými možnostmi.

Mohu upgradovat zvuk v přenosném počítači?

Ano, i když to není zcela běžné. Zvukový procesor v přenosném počítači nemůžete vyjmout a nahradit jiným, jako když vyměňujete zvukovou kartu ve stolním počítači. Chcete-li upgradovat zvuk v přenosném počítači, je nutné připojit externí audio zařízení do portu USB nebo slotu externí karty na přenosném počítači.Potřebujete další pomoc?