Přepínání mezi domácí a firemní sítí


Pokud chcete přinést přenosný počítač z práce domů a připojit jej k domácí síti, je třeba změnit některá nastavení počítače.

Přístup k Internetu

Pokud chcete doma používat jen Internet, připojte svůj pracovní přenosný počítač k domácí síti.

Zobrazit vše

Postup připojení k domácí síti Ethernet

 • Připojte jeden konec kabelu Ethernet do přenosného počítače a druhý konec do rozbočovače, přepínače nebo směrovače. Měli byste okamžitě získat přístup k Internetu.

Postup připojení domácí bezdrátové síti

Přenosný počítač musí mít bezdrátový síťový adaptér.

 1. Zapněte přenosný počítač.

 2. Spusťte Průvodce připojením k síti kliknutím na ikonu sítě (Obrázek ikony bezdrátové sítě nebo Obrázek ikony kabelové sítě) v oznamovací oblasti.

 3. V seznamu vyberte domácí bezdrátovou síť a pak zadejte klíč zabezpečení sítě, pokud je vyžadován.

  Měli byste být připojeni k bezdrátové síti a mít přístup na Internet.

Poznámka

 • Pokud je domácí síť bezdrátová, doporučujeme používat klíč zabezpečení sítě. Pokud tak neučiníte, vystavujete přenosný počítač riziku neoprávněného přístupu hackerů nebo škodlivého softwaru.. Další informace naleznete v tématu Proč je vhodné zabezpečit bezdrátovou síť?.

Pokud máte problémy s připojením k síti nebo přístupem na Internet, získáte informace v tématu Proč se nemohu připojit k síti? nebo Proč se nemohu připojit k Internetu?

Povolení sdílení souborů a tiskáren

Pokud ve své síti chcete sdílet soubory a tiskárny, musíte nejdříve povolit sdílení souborů a tiskáren. Nejsnadnější způsob, jak to udělat, je vytvořit domácí skupinu nebo se k ní připojit.

Použití domácí skupiny ke sdílení souborů a tiskáren

Když nastavíte počítač s touto verzí Windows, vytvoří se domácí skupina automaticky. Můžete také vytvořit domácí skupinu podle následujících pokynů:

 1. Otevřete ovládací panel Centrum síťových připojení a sdílení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť a poté klikněte na položku Centrum síťových připojení a sdílení.

 2. Klikněte na možnost Zvolit možnosti domácí skupiny a sdílení.

 3. Skupinu vytvořte nebo se k ní připojte podle pokynů.

Poznámka

 • Pokud váš počítač patří k doméně, nebudete moci sdílet soubory a tiskárny s domácí skupinou, ale budete moci získat přístup k souborům a tiskárnám, které sdílejí ostatní uživatelé.

 • V systému Windows  Server 2008 R2 nejsou domácí skupiny k dispozici.

Sdílení souborů a tiskáren bez použití domácí skupiny

Doporučujeme, abyste ke sdílení souborů a tiskáren použili domácí skupinu, protože je to mnohem snadnější způsob nastavení sdílení. Další informace naleznete v části Použití domácí skupiny ke sdílení souborů a tiskáren výše.

 1. Otevřete ovládací panel Centrum síťových připojení a sdílení takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť a poté klikněte na položku Centrum síťových připojení a sdílení.

 2. Pokud je vaše síť uvedena jako veřejná, klikněte na možnost Veřejná síť a potom na možnost Domácí síť nebo Pracovní síť.

Pokud je váš počítač se systémem Windows 7 připojen k doméně, nebudete možná schopni změnit umístění v síti na Domácí nebo Pracovní. V takovém případě klikněte na možnost Změnit pokročilé nastavení sdílení v levém podokně a zkontrolujte, že jsou zapnuté následující možnosti:

 • Zjišťování sítě (viz Povolení nebo zakázání zjištění sítě )

 • Sdílení souborů

 • Sdílení veřejných složek (pokud chcete sdílet soubory pomocí složek Veřejné dokumenty, Veřejná hudba, Veřejné obrázky a Veřejná videa)

 • Sdílení tiskárny

Poznámka

 • Pokud chcete používat sdílení chráněné heslem, musíte mít na obou počítačích nastaveny přesně stejné uživatelské účty a hesla. To se obvykle netýká případů, kdy používáte pracovní přenosný počítač a domácí počítač. (Možnost sdílení chráněného heslem není k dispozici v doménových sítích.)

Přístup k tiskárně

Pokud chcete tiskárnu připojenou k domácímu počítači používat ze svého přenosného počítače, vypněte nejdříve zjišťování sítě (pokud je tiskárna připojena k počítači se systémem Windows 7) a poté se ujistěte, že je tiskárna sdílená.

Zobrazit vše

Postup zjištění, zda je tiskárna sdílená, nebo postup nastavení sdílení tiskárny

 1. Přihlaste se k počítači, který je součástí domácí sítě a je připojen k tiskárně.

 2. Otevřete ovládací panel Zařízení a tiskárny takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom v nabídce Start klikněte na položku Zařízení a tiskárny.

 3. Pravým tlačítkem myši klikněte na tiskárnu, kterou chcete sdílet, klikněte na příkaz Vlastnosti tiskárny a klikněte na kartu Sdílení.

  Pokud je tiskárna sdílená, bude možnost Sdílet tuto tiskárnu vybraná. Pokud není vybraná, klikněte na přepínač Sdílet tuto tiskárnu a pak klikněte na tlačítko OK.

Chcete-li použít sdílenou tiskárnu, musíte tiskárnu přidat do svého přenosného počítače.

Postup přidání tiskárny

 1. Spusťte Průvodce přidáním tiskárny takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Hardware a zvuk, na položku Tiskárny a na položku Přidat tiskárnu.

 2. Vyberte možnost Přidat síťovou tiskárnu, bezdrátovou tiskárnu nebo tiskárnu s technologií Bluetooth a pak postupujte podle pokynů průvodce .

Sdílení souborů a složek

Soubory a složky můžete sdílet dvěma způsoby: Pomocí zjednodušeného sdílení souborů - umístění souborů nebo složek do běžných sdílených složek v síti nebo pomocí místního sdílení souborů - označení jednotlivých souborů a složek, které mají být sdíleny, aniž by byly přesunuty z aktuálního umístění.

Zobrazit vše

Nastavení sdílení v počítačích se systémem Windows XP

Pokud některý z domácích počítačů pracuje s verzí Windows XP starší než Windows XP s aktualizací Service Pack 2 (SP2), bude před nastavením sdílení nejprve třeba provést upgrade.

 1. Spusťte Průvodce instalací sítě ve všech domácích počítačích, pokud jste tak již neučinili.

 2. Když budete vyzváni, vyberte možnost povolení sdílení souborů. Tímto se v každém počítači vytvoří složka Sdílené dokumenty. Soubory v této složce jsou k dispozici všem v síti.

Poznámky

 • Složku Sdílené dokumenty otevřete kliknutím na tlačítko Start, na příkaz Dokumenty a pak na položku Sdílené dokumenty.

 • V systému Windows XP nelze sdílet jednotlivé soubory. Musíte sdílet celou složku. Chcete-li sdílet složky a jejich obsah, aniž byste je museli přesunout do složky Sdílené dokumenty, přejděte na umístění obsahující složku, kterou chcete sdílet, klikněte na složku pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Sdílení a zabezpečení. Na kartě Sdílení klikněte na přepínač Sdílet tuto složku a pak na tlačítko Použít.

Postup nastavení sdílení v počítačích se systémem Windows Vista

V systému Windows Vista byla složka Sdílené dokumenty nahrazena složkou Veřejné.

 1. V Centru síťových připojení a sdílení klikněte na dvojitou šipku Obrázek ikony dvojité šipky vedle možnosti Sdílení veřejné složky a potom klikněte na některou z následujících možností:
  • Zapnout sdílení, aby každý uživatel s přístupem k síti mohl otevřít soubory

  • Zapnout sdílení, aby každý uživatel s přístupem k síti mohl otevřít, změnit a vytvořit soubory

 2. Klikněte na tlačítko Použít. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  Soubory ve veřejné složce jsou nyní k dispozici všem v síti.

Poznámky

 • Chcete-li otevřít složku Veřejné, postupujte následujícím způsobem: Ve složce Dokumenty klikněte v dolní části navigačního podokna na šipku vedle seznamu Složky a pak klikněte na položku Veřejné.

 • Chcete-li sdílet soubory nebo složky, aniž byste je museli přesunout do této složky, přejděte na umístění obsahující soubor nebo složku, kterou chcete sdílet, klikněte na soubor nebo složku pravým tlačítkem myši, klikněte na příkaz Sdílet a poté postupujte podle pokynů průvodce.

Postup nastavení sdílení v počítačích se systémem Windows 7

Složka Veřejné byla v systému Windows 7 nahrazena jednotlivými složkami Veřejné pro jednotlivé typy souborů (dokumenty, obrázky, hudba a videa).

 1. Otevřete panel Upřesnit nastavení sdílení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte příkaz síť, klikněte na položku Centrum sítí a sdílení a v levém podokně klikněte na položku Změnit pokročilé nastavení sdílení.

 2. Kliknutím na dvojitou šipku Obrázek ikony dvojité šipky rozbalte aktuální profil sítě.
 3. V části Sdílení veřejné složky klikněte na jednu z následujících možností:

  • Zapnout sdílení, aby každý uživatel s přístupem k síti mohl číst soubory ve veřejných složkách a zapisovat do nich

  • Vypnout sdílení veřejné složky (osoby přihlášené k tomuto počítači mohou i nadále získat přístup do těchto složek)

 4. Klikněte na tlačítko Uložit změny. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  Soubory ve veřejných složkách jsou nyní k dispozici všem uživatelům v síti.

Poznámky

 • Chcete-li otevřít veřejné složky, postupujte podle následujících pokynů:

  1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a potom na název uživatelského účtu.
  2. Dvakrát klikněte na složku Dokumenty, Obrázky, Hudba nebo Video a potom dvakrát klikněte na možnost Veřejné dokumenty, Veřejné obrázky, Veřejná hudba nebo Veřejná videa.

 • Chcete-li sdílet soubory nebo složky, aniž byste je museli přesunout do složky Veřejné, přejděte na umístění obsahující soubor nebo složku, kterou chcete sdílet, klikněte na soubor nebo složku pravým tlačítkem myši, klikněte na příkaz Sdílet a poté postupujte podle pokynů průvodce.

Přístup k síťovým počítačům

Chcete-li získat přístup k jinému síťovému počítači, musíte znát jeho název.

Zobrazit vše

Postup vyhledání názvu počítače

 1. Otevřete okno Systém kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím pravým tlačítkem myši na položku Počítač a kliknutím na tlačítko Vlastnosti.

 2. Název je uveden v části Název počítače, doména a nastavení pracovní skupiny.

Získání přístupu k domácímu počítači z přenosného počítače

Chcete-li získat přístup k souborům v domácím počítači, můžete se přihlásit buď jako host (to znamená, že budete mít přístup pouze k souborům ve veřejných složkách), nebo, pokud máte v daném počítači uživatelský účet, můžete se přihlásit pomocí svého účtu. Další informace o uživatelských účtech získáte v tématu Uživatelské účty: nejčastější dotazy. Chcete-li získat přístup jinému počítači, postupujte takto:

 1. Otevřete ovládací panel Síť takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť a poté klikněte v části Centrum síťových připojení a sdílení na položku Zobrazit počítače a zařízení v síti.

 2. Máte-li domácí skupinu, klikněte dvakrát na možnost Domácí skupina a potom klikněte dvakrát na počítač, ke kterému chcete získat přístup.

 3. Jestliže domácí skupinu nemáte, klikněte dvakrát na ikonu počítače a zobrazí se vám soubory a složky, ke kterým máte přístup.

Poznámky

 • Pokud se uživatelské jméno a heslo, pod kterým jste právě přihlášeni k počítači, liší od údajů pro přihlášení do počítače, ke kterému chcete mít přístup, můžete být vyzváni k zadání přihlašovacích informací.

 • Pokud nastavení jiného počítače v síti povoluje přístup libovolného uživatele přihlášeného k síti, budete k němu připojeni automaticky avšak pouze s přístupem uživatele host (guest). To znamená, že budete mít přístup jen k souborům ve veřejných složkách. Pomocí svých přihlašovacích informací se můžete přihlásit k jinému počítači automaticky tak, že uložíte své heslo. Další informace naleznete v části Uložení hesel, certifikátů a dalších údajů pověření pro automatické přihlášení.

Přístup k přenosnému počítači z domácího počítače

 1. Otevřete ovládací panel Síť takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text síť a poté klikněte v části Centrum síťových připojení a sdílení na položku Zobrazit počítače a zařízení v síti.

 2. Dvakrát klikněte na ikonu vašeho přenosného počítače.

 3. Když se zobrazí výzva k přihlášení, zadejte pracovní doménu a uživatelské jméno oddělené zpětným lomítkem (například: doména\jméno_uživatele) a zadejte heslo, které používáte k přihlášení v práci.

  Otevře se složka, která obsahuje sdílené soubory a složky v přenosném počítači.Potřebujete další pomoc?