Ruční synchronizace ve Windows Media Playeru


Máte-li v knihovně programu Windows Media Player velkou sbírku hudby, nebo je-li úložná kapacita vašeho přenosného zařízení nízká, může být užitečné synchronizovat zařízení ručně. Při každé aktualizaci médií v zařízení je nutné vytvořit seznam souborů a seznamy stop pro synchronizaci. Chcete-li vytvořit náhodný výběr skladeb, můžete seznam před synchronizací náhodně přeuspořádat. Dříve synchronizované položky zůstanou v zařízení, dokud každou z nich neodstraníte ručně, nebo můžete k odebrání všech dříve synchronizovaných dat použít funkci formátu.

Obrázek probíhající synchronizace
Synchronizace zařízení

Další informace o automatické a ruční synchronizaci získáte v tématu Nastavení zařízení pro synchronizaci v aplikaci Windows Media Player. Další informace o knihovně programu Player získáte v tématu Začínáme s programem Windows Media Player.

Zobrazit vše

Přidání položek do zařízení

 1. Zapněte zařízení a připojte je k počítači.

 2. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, pak na příkaz Všechny programy a potom na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 3. V knihovně programu Windows Media Player klikněte na kartu Synchronizovat a proveďte jednu nebo obě následující akce:

  • Chcete-li přidat položky, přetáhněte soubory, alba nebo seznamy stop do podokna seznamu.

   Chcete-li vybrat několik sousedících položek, stiskněte a přidržte při výběru klávesu SHIFT. Chcete-li přidat několik nesousedících položek, stiskněte a přidržte při výběru klávesu CTRL.

  • Pokud chcete některou položku ze seznamu pro zápis odebrat, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Odebrat ze seznamu.

 4. V podokně se seznamem ověřte, že seznam položek pro synchronizaci obsahuje požadované položky, a že je lze všechny umístit do zařízení.

 5. Klikněte na tlačítko Zahájit synchronizaci.

Poznámky

 • Na stavovém řádku v horní části podokna seznamu se zobrazí celková úložná kapacita, použitý úložný prostor a velikost úložného prostoru, kterou v zařízení použijí položky v seznamu synchronizace (pokud provedete synchronizaci). Po kliknutí na stavový řádek můžete kontrolovat postup synchronizace v podokně podrobností.

 • Je-li k počítači připojeno více než jedno zařízení, klikněte na příslušné zařízení v navigačním podokně a poté klikněte na kartu Synchronizovat.

Odstranění položek ze zařízení

 1. Zapněte zařízení a připojte je k počítači.

 2. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 3. V navigačním podokně klikněte na šipku u zařízení a v seznamu pod zařízením klikněte na typ média (například: Hudba) pro soubory, které chcete odstranit.

 4. V podokně podrobností klikněte pravým tlačítkem na soubor, který chcete ze zařízení odebrat, a potom klikněte na příkaz Odstranit.

  Chcete-li odstranit několik položek, můžete ušetřit čas tím, že skupinu položek vyberete předtím, než na ně kliknete pravým tlačítkem myši. Chcete-li vybrat několik sousedících položek, stiskněte a přidržte při výběru klávesu SHIFT. Chcete-li vybrat několik položek, které spolu nesousedí, stiskněte a přidržte při výběru klávesu CTRL.

Náhodný výběr hudby v zařízení

Chcete-li do zařízení umístit náhodný výběr hudby z celé knihovny programu Windows Media Player, můžete k tomu použít funkci náhodného zkombinování hudby. Postup je následující:

 1. Zapněte zařízení a připojte je k počítači.

 2. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 3. V knihovně programu Windows Media Player klikněte na kartu Synchronizovat.

 4. Klikněte na tlačítko Možnosti synchronizaceObrázek tlačítka Možnosti synchronizace, přejděte na název zařízení a klikněte na položku Náhodně uspořádat seznam.

Poznámka

 • Před přidáním nového, náhodného seznamu vymaže funkce náhodného zkombinování hudby všechny dříve synchronizované soubory.

Formátování zařízení

Chcete-li v zařízení vymazat všechna dříve existující data a připravit je na synchronizaci s programem Windows Media Player, použijte funkci formátování.

 1. Zapněte zařízení a připojte je k počítači.

 2. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klikněte na příkaz Všechny programy a klikněte na položku Windows Media Player.
  Pokud je již přehrávač spuštěn a nachází se v režimu Přehrávání, klikněte na tlačítko Přepnout do knihovnyObrázek tlačítka Přepnout do knihovny v pravém horním rohu okna přehrávače.
 3. V knihovně programu Windows Media Player klikněte na kartu Synchronizovat, klikněte na tlačítko Možnosti synchronizaceObrázek tlačítka Možnosti synchronizace, přejděte na název zařízení a klikněte na možnost Naformátovat.

  Je možné, že program Windows Media Player nebude schopen některá zařízení naformátovat. Bližší informace naleznete v dokumentaci k zařízení.

  Varování

  • Formátováním se vymažou veškerá data v zařízení.Potřebujete další pomoc?