Nástroj Obnovení systému: nejčastější dotazy


Zde jsou uvedeny odpovědi na některé obecné dotazy, které se týkají nástroje Obnovení systému.

Zobrazit vše

Jak pracuje nástroj Obnovení systému?

Nástroj Obnovení systému používá body obnovení k tomu, aby navrátil systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu, aniž by to nějak ovlivnilo osobní soubory uživatelů. Body obnovení jsou vytvářeny automaticky každý týden a vždy před provedením významné systémové události, například před instalací programu nebo ovladače zařízení. Bod obnovení můžete také vytvořit ručně. Další informace o obnovení systému získáte v tématu Co je nástroj Obnovení systému?.

Postup při spuštění nástroje Obnovení systému

Před spuštěním nástroje Obnovení systému uložte otevřené soubory a ukončete všechny programy. Po potvrzení bodu obnovení nástroj Obnovení systému restartuje počítač.

  • Spusťte nástroj Obnovení systému takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Obnovení systému a v seznamu výsledků klikněte na položku Obnovení systému. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Je možné vrátit změny, které nástroj Obnovení systému provede?

Ano. Při každém použití nástroje Obnovení systému se před dalšími kroky vytvoří bod obnovení, takže změny můžete vrátit zpět, pokud nezajistí odstranění potíží. Pokud použijete nástroj Obnovení systému, když se počítač nachází v nouzovém režimu, nebo pokud použijete nabídku Možnosti obnovení systému, nebude možné operaci obnovení vrátit zpět. Můžete však spustit nástroj Obnovení systému ještě jednou a zvolit jiný bod obnovení, pokud takový existuje.

Vrácení změn provedených nástrojem Obnovení systému

  1. Spusťte nástroj Obnovení systému takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Obnovení systému a v seznamu výsledků klikněte na položku Obnovení systému. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Klikněte na odkaz Vrátit zpět obnovení systému a potom na tlačítko Další.

  3. Zkontrolujte vybrané možnosti a pak klikněte na tlačítko Dokončit.

Jaké soubory se během obnovení systému změní?

Nástroj Obnovení systému ovlivňuje soubory systému Windows, programy a nastavení registru. Může také provádět změny skriptů, dávkových souborů a dalších typů spustitelných souborů vytvořených v rámci některého uživatelského účtu v počítači. Nástroj Obnovení systému neovlivňuje osobní soubory, například e-mailové zprávy, dokumenty nebo fotografie, takže nemůže ani nijak pomoci při obnovení odstraněného souboru. Pokud máte zálohy svých souborů, můžete je obnovit ze zálohy.

Jak vybrat bod obnovení?

Nástroj Obnovení systému automaticky doporučuje nejnovější bod obnovení, který byl vytvořen před významnou změnou v systému, například instalací programu. Na výběr je více různých bodů obnovení. Pokuste se použít body obnovení vytvořené před datem a časem, kdy jste poprvé zaznamenali potíže. Popisy automaticky vytvářených bodů obnovení odpovídají názvům událostí (například Windows Update - instalace aktualizace). Nástroj Obnovení systému převede počítač zpět do stavu, v němž se nacházel před zvoleným bodem obnovení.

Jak dlouho jsou body obnovení uloženy?

Body obnovení zůstávají uloženy do doby, než se prostor na pevném disku vyhrazený pro nástroj Obnovení systému zaplní. S postupným vytvářením nových bodů obnovení jsou ty staré odstraňovány. Pokud funkci ochrany systému na disku vypnete (funkce, která vytváří body obnovení), budou z něj odstraněny všechny body obnovení. Pokud funkci ochrany systému znovu zapnete, budou vytvořeny nové body obnovení. Další informace o ochraně systému získáte v tématu Co je ochrana systému?.

Co je možné udělat, když nástroj Obnovení systému neodstraní potíže?

Pokud nástroj Obnovení systému neodstraní vzniklé potíže, můžete celou operaci obnovení vrátit zpět a zvolit jiný bod obnovení. Pokud nástroj Obnovení systému nezobrazí žádné body obnovení pro výběr, ověřte, zda je aktivována funkce ochrany systému a zda se na pevném disku nachází alespoň 300 MB volného místa (u disků s kapacitou 500 MB nebo větší), resp. alespoň 50 MB volného místa (u disků s kapacitou menší než 300 MB). Pokud nástroj Obnovení systému problém neodstraní, můžete také zkusit rozšířenou metodu obnovení. Další informace naleznete v části Volba rozšířené metody obnovení.Potřebujete další pomoc?