Přidání značek do obrázků pro snadnější hledání


Najít obrázek v počítači může být velmi těžké, obzvláště pokud máte tisíce obrázků. Hledání obrázků si můžete usnadnit, pokud k obrázkům přidáte klíčová slova. Poté můžete s použitím pole hledání obrázky filtrovat na základě těchto klíčových slov nebo jiných kritérií. Další informace o vyhledávání obrázků v počítači naleznete v tématu Správa obrázků.

Následující video uvádí, jak přidat k obrázkům značky (1:00)

Postup přidání klíčových slov k obrázkům

 1. Otevřete knihovnu Obrázky takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na položku Obrázky.

 2. Vyhledejte obrázek, ke kterému chcete přidat klíčové slovo, a klikněte na něj.

  Chcete-li vybrat více obrázků, k nimž chcete přidat stejné klíčové slovo, stiskněte a podržte klávesu Ctrl, a poté kliknutím vyberte všechny požadované obrázky.

 3. V podokně podrobností v dolní části okna klikněte vedle pole Klíčová slova na volbu Přidat klíčové slovo, zadejte název klíčového slova a poté klikněte na volbu Uložit.

  Není-li podokno podrobností na panelu nástrojů zobrazeno, klikněte na volbu Uspořádat, poté na položku Rozložení a nakonec na volbu Podokno podrobností.

  Obrázek podokna podrobností s klíčovými slovy pro vybraný obrázek
  Podokno podrobností s klíčovými slovy pro vybraný obrázek

Tipy

 • V podokně podrobností můžete také přidat titulek a hodnocení obrázku. Obrázek lze ohodnotit jednou až pěti hvězdičkami.

 • Do obrázků je vhodné přidat klíčová slova, kterými označíte osoby, místo nebo událost zachycené na obrázku.

 • Do obrázku lze přidat několik klíčových slov. Jednotlivá klíčová slova lze oddělit pomocí středníků (;).

 • Po přidání klíčového slova k obrázku bude toto klíčové slovo zobrazeno u pole Klíčová slova v podokně podrobností při každém kliknutí na daný obrázek.

 • Klíčová slova lze přidat také při importu obrázků z fotoaparátu. Další informace o importu obrázků z fotoaparátu naleznete v tématu Jak dostat obrázky z fotoaparátu do počítačePotřebujete další pomoc?