Tipy pro řešení nejčastějších potíží s ovladačiPokud hardware instalovaný nebo připojený k počítači nefunguje správně, děje se tak často z důvodu problémů s ovladačem.

Zde naleznete řešení některých běžných potíží s ovladači.

Obrázek znázorňující, jak ovladače povolují komunikaci mezi hardwarovými zařízeními a počítačem, ve kterém jsou nainstalována.
Ovladač je malý softwarový program umožňující hardwarovému zařízení komunikovat s počítačem.
Zobrazit vše

Nově nainstalované hardwarové zařízení nefunguje správně.

Pokud hardware nefunguje správně, můžete potřebovat nový ovladač – ať už jste nainstalovali zařízení nedávno nebo jste jej nainstalovali od doby pořízení počítače. Každé zařízení potřebuje ovladač, který umožňuje komunikaci s počítačem. Někdy je nutné ovladače aktualizovat. Všechny ovladače musí být kompatibilní s touto verzí systému Windows.

Většinou jsou ovladače již zahrnuty v systému Windows, případně je možné je nalézt mezi aktualizacemi v systému Windows Update, který je dostupný z Ovládacích panelů. Pokud systém Windows neobsahuje potřebný ovladač, naleznete jej obvykle na disku dodaném k hardwaru nebo zařízení, případně na webu výrobce.

Existuje několik postupů, které můžete provést, pokud máte zařízení, které nefunguje správně:

 • Zkontrolujte, zda jsou aktualizované ovladače k dispozici na webu Windows Update. Po spuštění služby Windows Update klepnutím na odkaz Zobrazit dostupné aktualizace zjistíte, zda je dostupný aktualizovaný ovladač vašeho zařízení. Další informace naleznete v tématu Instalace aktualizací systému Windows.

 • Zkontrolujte, zda je hardwarové zařízení kompatibilní s počítačem a verzí systému Windows. Pokud zařízení není kompatibilní, je třeba nalézt správný ovladač. Přečtěte si informace dodané se zařízením. Také je možné zařízení vyhledat na webu Seznam kompatibilního hardwaru (HCL) pro systém Windows Vista. Tento web obsahuje podrobný seznam počítačů a zařízení, která byla testována se systémem Windows Vista.

 • Mnoho zařízení potřebuje ke správnému fungování speciální ovladač. Ujistěte se, zda byl nainstalován veškerý software z disků dodaných se zařízením.

 • Restartujte počítač. Pokud to ovladač vyžaduje nebo pokud se ovladač nenainstaloval správně, je nutné počítač restartovat.

 • V případě, že se jedná o zařízení USB (Universal Serial Bus), odpojte je a poté připojte do jiného portu USB. Systém Windows by měl zařízení zjistit a nainstalovat ovladače. Nedojde-li ke správné instalaci ovladačů zařízení, systém vás o tom bude informovat.

Nainstaloval/-a jsem nové ovladače hardwaru z webu Windows a chci se ujistit, že budu dostávat budoucí aktualizace.

Nastavte službu Windows Update tak, aby aktualizace byly stahovány a instalovány automaticky. I když máte službu Windows Update nastavenou na automatickou instalaci aktualizací důležitých pro počítač, nemusí být nastavená pro stahování všech aktuálních ovladačů dostupných pro váš hardware, protože tyto ovladače nejsou klasifikovány jako důležité. Chcete-li získávat všechny aktualizace ovladačů, je třeba zapnout doporučené aktualizace. Budete-li postupovat podle těchto krok, možná již nebudete muset ručně kontrolovat aktualizace ovladačů nebo nebudete mít problémy s fungováním zařízení.

Zapnutí automatických aktualizací

 1. Spusťte službu Windows Update klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Všechny programy a potom klepnutím na položku Windows Update.
 2. V levém podokně klepněte na odkaz Změnit nastavení.

 3. Klepněte na políčko Instalovat aktualizace automaticky (doporučeno).

 4. Ve skupinovém rámečku Doporučené aktualizace zaškrtněte políčko Při stahování, instalaci nebo upozorňování na aktualizace zahrnout doporučené aktualizace pro tento počítač a klepněte na tlačítko OK. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Obrázek možností výběru, jak má systém Windows nainstalovat aktualizace.
Abyste získávali nejnovější ovladače hardware, nastavte systém Windows na automatické stahování doporučených aktualizací.

Zařízení dříve fungovalo, nyní však již nefunguje.

Můžete vyzkoušet některé z následujících postupů:

 • Služba Windows Update může nabízet aktualizované ovladače. Po spuštění programu Windows Update a klepnutí na odkaz Zobrazit dostupné aktualizace uvidíte, zda je k dispozici aktualizovaný ovladač vašeho zařízení. Další informace naleznete v tématu Instalace aktualizací systému Windows.

 • Pokud se vám pomocí služby Windows Update nebo webu výrobce nepodařilo nalézt ovladač, najděte disk dodaný se zařízením a vložte jej do jednotky CD v počítači. Z disku v jednotce CD aktualizujte ovladač zařízení. Další informace naleznete v tématu Oprava nebo aktualizace ovladače.

Nemohu se připojit k Internetu, aby bylo možné aktualizovat ovladače.

K provedení těchto kroků musíte být přihlášen jako správce systému.

Pokud nemáte připojení k Internetu, nejspíše bude třeba ručně aktualizovat ovladač síťového adaptéru. Máte-li disk dodaný se zařízením, vložte jej do jednotky CD a postupujte podle pokynů k ruční aktualizaci ovladače.

Pokud disk nemůžete nalézt, pokuste se připojit k Internetu z jiného počítače a stáhnout ovladač zařízení z webu výrobce. Jakmile soubory ovladače zařízení získáte, zkopírujte je do počítače, ve kterém došlo k potížím. Ruční aktualizaci ovladače proveďte podle následujících kroků.

 1. Spusťte nástroj Správce zařízení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Správce zařízení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Ve Správci zařízení vyhledejte dané zařízení v uzlu Síťové adaptéry a potom poklepejte na jeho název.

 3. Klepněte na kartu Ovladač a na ní na tlačítko Aktualizovat ovladač.

 4. V průvodci aktualizací softwaru ovladače klepněte na možnost Vyhledat ovladač v počítači.

 5. Klepněte na tlačítko Procházet a přejděte do umístění, ve kterém jsou uloženy soubory nového ovladače.

 6. Klepnutím na tlačítko OK a poté na tlačítko Další nainstalujte ovladač.

Zobrazuje se chybová zpráva o vazbách protokolu IP (Internet protocol).

Problémy s vazbami protokolu IP jsou většinou způsobeny zastaralým ovladačem síťového adaptéru. Problém lze řešit aktualizací ovladače síťového adaptéru a to následujícím způsobem:

 1. Spusťte nástroj Správce zařízení klepnutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, klepnutím na příkaz Ovládací panely, klepnutím na položku Systém a údržba a potom klepnutím na položku Správce zařízení. Požadováno oprávnění správce Pokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Poklepejte na položku Síťové adaptéry.

 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na název síťového adaptéru a potom klepněte na příkaz Aktualizovat ovladač.