Tipy pro řešení běžných problémů se zvukemNásledující seznam uvádí řešení některých běžných problémů se zvukem v počítači. Tato řešení mohou být užitečná také v případě, že z reproduktorů nebo sluchátek nevycházejí žádné zvuky, nebo pokud existuje problém se zvukem, který slyšíte. Podrobný kurz, který pomáhá určit a opravit běžné potíže se zvukem, naleznete v tématu Chybí zvuk v systému Windows.

Zobrazit vše

Neslyším zvuk z počítače.

Zkuste potíže vyřešit pomocí poradce při potížích s přehráváním audia. Zkontroluje běžné problémy s nastavením hlasitosti, zvukovou kartou nebo ovladačem a reproduktory nebo sluchátky.

Spusťte Poradce při potížích s přehráváním audia takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text poradce při potížích a poté klikněte na položku Poradce při potížích. Ve skupinovém rámečku Hardware a zvuk klikněte na odkaz Odstranit potíže s přehráváním zvuku. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Poznámka:

 • Chcete-li se ujistit, zda máte nejaktuálnější poradce při potížích ze služby Online řešení potíží Windows, musí být počítač připojený k Internetu. Další informace naleznete v části Poradce při potížích v systému Windows.

Ani po spuštění poradce při potížích s přehráváním zvuku neslyším z počítače žádný zvuk.

Tento problém mohou pomoci vyřešit následující jednoduché kroky:

 • Ověřte, zda je počítač skutečně vybavený zvukovou kartou nebo zvukovým procesorem a zda správně funguje.

  K provedení těchto kroků musíte být přihlášeni jako správce.

  1. Spusťte nástroj Správce zařízení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím na položku Ovládací panely, kliknutím na položku Systém a zabezpečení a kliknutím na položku Správce zařízení v okně Systém. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  2. Dvojím kliknutím na položku Řadiče zvuku, videa a her tuto kategorii rozbalte. Pokud je v seznamu uvedena zvuková karta, je v počítači nainstalována. Není-li zde uvedena žádná zvuková karta, přečtěte si informace dodané s počítačem a zjistěte, zda v něm má být zvuková karta nainstalována. Pokud ano, bude ji třeba nainstalovat. Viz Instalace nebo odebrání zvukové karty

   Poznámky:

   • Pokud jste přesvědčeni, že je zvuková karta nainstalována, ale v kategorii Řadiče zvuku, videa a herních zařízení ji nevidíte, rozbalte kategorii Další zařízení a podívejte se, jaká zařízení jsou zde uvedena.

   • Přenosné počítače obvykle zvukové karty neobsahují. Mají místo ní zabudované zvukové procesory, které se ve Správci zařízení zobrazují ve stejné kategorii.

 • Pokud je vedle názvu zvukové karty v okně Správce zařízení zobrazen žlutý otazník, nejspíše se vyskytly potíže.

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na název zvukové karty a potom klikněte na příkaz Vlastnosti.

  2. Klikněte na kartu Obecné a podívejte se, zda není v poli Stav zařízení uveden popis potíží se zařízením.

   Naleznete-li zprávu o potížích, je možné, že budete potřebovat nový ovladač zvukové karty. Další informace naleznete v části Aktualizace ovladače pro hardware, který nepracuje správně.

 • Pokud používáte reproduktory, ujistěte se, zda jsou zapojené do funkčního napájecího zdroje a zapnuté.

 • Přesvědčte se, že reproduktory jsou k počítači správně připojené.

  Řada počítačů je vybavena třemi nebo více konektory, které se připojují ke zvukové kartě nebo zvukovému procesoru, včetně zdířky mikrofonu, linkového vstupu a linkového výstupu. Reproduktory by měly být zapojené do linkového výstupu. Pokud si nejste jistí, o který výstup se jedná, vyzkoušejte zapojení reproduktorů do každého z výstupů a ověřte, zda z některého z nich vychází zvuk.

  Obrázek konektoru mikrofonu, vstupního konektoru a výstupního konektoru
  Zdířky mikrofonu, linkového vstupu a linkového výstupu u typického stolního počítače
 • Ujistěte se, že hlasitost reproduktoru nebo sluchátek není ztlumená na příliš nízkou hodnotu nebo příliš ztišená. Tento krok je zvláště důležitý u přenosných počítačů, často opatřených malými a špatně slyšitelnými reproduktory.

  1. Otevřete ovládací panel Směšovač hlasitosti takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Hardware a zvuk a v části Zvuk klikněte na položku Upravit hlasitost.

  2. Pohybem posuvníku nahoru zvyšte hlasitost.

   Zkontrolujte, zda není aktivováno tlačítko Ztlumit. Pokud toto tlačítko vypadá takto: Obrázek vypnutého tlačítka Ztlumit, je ztlumení vypnuto. Pokud vypadá takto: Obrázek zapnutého tlačítka Ztlumit, vypněte ztlumení kliknutím na tlačítko.

  Poznámka:

  • Některé přenosné počítače mají vnější ovládání hlasitosti umístěné zvnějšku na skříni počítače. Pokud používáte přenosný počítač, zkontrolujte vnější ovladač hlasitosti a ujistěte se, že není stažen na minimum.

 • Ujistěte se, že do výstupu zvukové karty nebo počítače nejsou připojena sluchátka (pokud nechcete namísto reproduktorů použít k poslechu sluchátka). Když zapojíte sluchátka, u většiny počítačů se automaticky odpojí zvuk jdoucí do reproduktorů.

Pokud se problém nevyřeší pomocí těchto kroků, projděte si informace dodané s počítačem nebo reproduktory nebo přejděte na web výrobce.

Mám potíže s instalací zvukové karty a zajímá mě, zda je kompatibilní se systémem Windows 7.

Chcete-li zjistit, zda je hardware kompatibilní se systémem Windows 7, přejděte na web Centrum kompatibility se systémem Windows 7. Tento web obsahuje podrobný seznam hardwaru a zařízení, která byla testována s touto verzí systému Windows.

Z reproduktoru vychází praskavý nebo zkreslený zvuk.

 • Přesvědčte se, že reproduktory jsou k počítači správně připojené.

  Řada počítačů je vybavena třemi nebo více konektory, které se připojují ke zvukové kartě nebo zvukovému procesoru, včetně zdířky mikrofonu, linkového vstupu a linkového výstupu. Reproduktory by měly být zapojené do linkového výstupu. Pokud si nejste jistí, o který výstup se jedná, vyzkoušejte zapojení reproduktorů do každého z výstupů a ověřte, zda z některého z nich vychází zvuk.

 • V některých případech lze tento problém vyřešit zakázáním volitelných efektů reproduktoru známých jako rozšíření. Pokud se problém vyřeší zakázáním efektů reproduktoru, může být nutné aktualizovat ovladač zvuku.

Pokud se problém nevyřeší pomocí těchto kroků, projděte si informace dodané s počítačem nebo reproduktory nebo přejděte na web výrobce.

Mám v počítači zvukovou kartu, ale systém Windows ji nerozpozná.

Aby systém Windows rozpoznal zvukovou kartu nebo zvukový procesor, je nutné vyhledat a nainstalovat kompatibilní ovladač. Většina zvukových karet a zvukových procesorů potřebuje ke správnému fungování software ovladače. Ten lze vyhledat a nainstalovat třemi způsoby:

 • Pomocí služby Windows Update: Může být nezbytné nastavit službu Windows Update tak, aby automaticky stahovala a instalovala doporučené aktualizace.

 • Instalací softwaru od výrobce zařízení. Jestliže se dodává se zařízením například disk CD, pravděpodobně na něm najdete software instalující ovladač zařízení.

 • Ručním stažením a instalací ovladače. Ovladač můžete vyhledat na webu výrobce. Tento postup vyzkoušejte v případech, kdy služba Windows Update nemůže ovladač najít a se zařízením nebyl dodán software pro instalaci ovladače.

Pokyny k provedení jednotlivých postupů naleznete v tématu Aktualizace ovladače pro hardware, který nepracuje správně.

K dispozici je nový ovladač pro mou zvukovou kartu, ale nevím, jak se instaluje.

Služba Windows Update může vyhledat aktualizované ovladače a nainstalovat je automaticky, ale pokud již máte nový ovladač, který chcete nainstalovat, můžete tak učinit sami.

Většina aktuálně distribuovaných ovladačů se instaluje sama – po jejich stažení obvykle stačí spustit instalaci dvojím kliknutím. Software, který je součástí hardwaru, obvykle obsahuje ovladače, které jsou nainstalovány automaticky, ale někdy může být nutné ovladač nainstalovat ručně. Postupujte následovně:

 1. Spusťte nástroj Správce zařízení kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, kliknutím na položku Ovládací panely, kliknutím na položku Systém a zabezpečení a kliknutím na položku Správce zařízení v okně Systém. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

 2. Dvojím kliknutím na položku Řadiče zvuku, videa a herních zařízení danou kategorii rozbalte a dvakrát klikněte na název zařízení.

 3. Klikněte na kartu Ovladač a potom na tlačítko Aktualizovat ovladač.

Mám problémy se získáním přenosného přehrávače hudby, mikrofonu nebo jiného zvukového zařízení pro práci s svým počítačem.

K počítači můžete prostřednictvím zdířek na přední, zadní nebo boční straně počítače připojit mikrofon, přenosný hudební přehrávač nebo jiné zvukové zařízení. Tyto zdířky jsou propojeny přímo se zvukovou kartou nebo zvukovým procesorem počítače.

Většina stolních počítačů má alespoň jednu zdířku linkového vstupu, kam lze připojit hudební přehrávač nebo jiné zvukové zařízení, a jednu zdířku linkového výstupu pro připojení reproduktorů. Tyto zdířky jsou obvykle umístěny na zadní straně stolního počítače. Řada stolních počítačů je vybavena také mikrofonním vstupem, umístěným často na přední straně počítače.

Většina přenosných počítačů nemá linkový vstup ani výstup, obvykle ale mívají zdířky pro mikrofon a sluchátka umístěné vpředu nebo po straně.

Pokud neslyšíte žádný zvuk ze zvukového zařízení, které jste připojili k některé ze zdířek v počítači, zkontrolujte, zda není použitá zdířka ztlumena.

Obrázek konektoru mikrofonu, vstupního konektoru a výstupního konektoru
Zdířky mikrofonu, linkového vstupu a linkového výstupu u typického stolního počítače

Další informace naleznete v části Připojení mikrofonu, hudebního přehrávače nebo jiného zvukového zařízení k počítači.

Ani po vyzkoušení všech uvedených řešení zvuk správně nefunguje.

Některé problémy se zvukem není možné vyřešit pomocí výše uvedených řešení. Mohou například nastat problémy s konkrétními modely hardwaru, jako je například určitá zvuková karta, přehrávač hudby nebo sada sluchátek s mikrofonem. Může být užitečné podívat se na webu Microsoft Support, zda nejsou k dispozici informace o hardwaru zvuku.

Pokud nevíte, kde hledat, můžete začít následujícími webovými stránkami:

Můžete také vyhledat informace o podpoře na webu výrobce hardwaru. Výrobce pravděpodobně bude mít informace o problémech s konkrétním modelem počítače nebo zvukové karty:

Další informace naleznete v části Zvukové karty: Nejčastější dotazy.

ID článku: MSW700065