Ovládací panel Poradce při potížích obsahuje řadu programů pro odstraňování potíží, které dokážou automaticky opravit běžné potíže s počítačem, jako jsou například potíže s prací v síti, s hardwarem a zařízeními, používáním webu a kompatibilitou programů.

Informace o přehrávání videa získáte v části Obrázek tlačítka PřehrátVideo: Solving common problems using troubleshooters.

Přestože poradci při potížích nejsou určeni k tomu, aby odstranili všechny potíže, představují užitečné nástroje, které je vhodné použít jako první možnost řešení problému. Často vám mohou ušetřit čas a práci.

Spusťte Poradce při potížích takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely a poté v části Systém a zabezpečení klikněte na položku Najít a opravit problémy.

Obrázek poradce při potížích s tiskárnou
Poradci při potížích dokážou najít a odstranit celou řadu různých potíží.

Po spuštění se vám může v poradci při potížích zobrazit několik dotazů nebo může dojít k obnovení některých běžných nastavení, aby bylo možné dané potíže odstranit. Jestliže se podařilo potíže pomocí poradce vyřešit, můžete ho ukončit. V opačném případě můžete zobrazit několik možností, pomocí kterých můžete přejít online a pokusit se najít odpověď. V každém případě můžete kdykoli zobrazit kompletní seznam provedených změn.

Poznámky

  • Jestliže v poradci při potížích kliknete na odkaz Upřesnit a následně zrušíte zaškrtnutí políčka Použít opravy automaticky, zobrazí poradce při potížích seznam oprav, ze kterých můžete zvolit (pokud poradce nějaké potíže zjistil).

  • Součástí systému Windows je několik poradců při potížích. Další jsou k dispozici online po výběru možnosti Získání nejnovějších poradců při potížích ze služby Online řešení potíží Windows v dolní části okna ovládacího panelu Poradce při potížích. (V závislosti na nastavení systému zde může být místo této možnosti políčko Chcete, aby byl při odstraňování problémů k dispozici nejaktuálnější obsah?. V takovém případě získáte přístup k online poradcům při potížích kliknutím na tlačítko Ano.)

ID článku: MSW700042