Vypnutí počítače: nejčastější dotazy


V následujícím textu jsou uvedeny odpovědi na některé obvyklé otázky k vypínání počítače.

Zobrazit vše

Jak mohu vypnout počítač?

Ve výchozím nastavení lze činnost systému Windows ukončit a počítač vypnout kliknutím na tlačítko Vypnout. (Tlačítko Vypnout lze najít po kliknutí na tlačítko StartObrázek tlačítka Start.)

Stolní počítač lze vypnout také stisknutím tlačítka napájení na skříni počítače. Přenosný počítač uvedete stisknutím tlačítka napájení na jeho okraji do režimu úspory energie nazývaného režim spánku. Režim spánku automaticky uchová otevřené dokumenty a programy v paměti a vypne všechny funkce mimo základních. Výhodou režimu spánku je, že umožňuje během několika sekund obnovit stav počítače, ve kterém jste práci přerušili, a spotřebovává jen velmi malé množství elektrické energie.

Informace o tom, co se stane, když stisknete tlačítko vypnutí na hlavním panelu nebo tlačítko Vypnout v nabídce Start, naleznete v tématu Změna akce při stisknutí tlačítka napájení počítače.

Poznámka

  • Před uvedením počítače do režimu spánku nebo hibernace vždy uložte otevřené soubory. Než počítač vypnete, uložte soubory a potom ukončete veškeré spuštěné programy.

Proč se počítač nevypíná?

Programy někdy zabraňují správnému spuštění systému Windows. Jestliže nastane taková situace, obrazovka ztmavne a systém Windows informuje uživatele o tom, které programy brání ve vypnutí počítače, někdy včetně důvodu.

Na ztmavené obrazovce jsou zobrazena dvě tlačítka: Vynutit vypnutí a Zrušit. Kliknutí na tlačítko Vynutit vypnutí ukončí všechny programy i systém Windows a poté vypne počítač. Kliknete-li na toto tlačítko, můžete ztratit neuloženou práci. Pokud tedy potřebujete uložit soubory, klikněte na tlačítko Zrušit, kterým se vrátíte do systému Windows, a práci uložte.

Někdy může být nutné vypnout program, který nereaguje, ručně. Další informace naleznete v kapitole Ukončení programu, který neodpovídá

Poznámka

  • Chcete-li předejít ztrátě dat, uložte před vypnutím počítače všechny soubory a ukončete všechny spuštěné programy.

Kdy mám upřednostnit režim spánku a kdy počítač vypnout?

Výhodou režimu spánku je, že umožňuje během několika sekund obnovit stav počítače, ve kterém jste práci přerušili, a spotřebovává jen velmi malé množství elektrické energie. Navíc není nutné znovu spouštět programy či otevírat soubory, jako je tomu v případě vypnutí počítače. Další informace naleznete v části Režim spánku a hibernace: nejčastější dotazy

V některých případech je nutné počítač zcela vypnout, například pokud instalujete nový hardware nebo potřebujete stolní počítač (či přenosný počítač bez nainstalované baterie) odpojit od elektrické sítě.

Mohu změnit akci, k níž dojde po kliknutí na tlačítko napájení?

Ano. Můžete změnit výchozí nastavení jak pro tlačítko Vypnout v nabídce Start, tak pro tlačítko napájení na skříni počítače (nebo na krytu přenosného počítače). Další informace naleznete v části Změna akce při stisknutí tlačítka napájení počítačePotřebujete další pomoc?