Některé programy a funkce, které jsou součástí Windows (například Internetová informační služba), je nutné před použitím zapnout. Jiné funkce jsou ve výchozím nastavení zapnuté, ale pokud je nepoužíváte, můžete je vypnout.

Pokud jste chtěli vypnout některou funkci ve starších verzích Windows, bylo nutné ji z počítače zcela odinstalovat. V této verzi Windows zůstávají tyto funkce uloženy na pevném disku počítače a lze je kdykoli znovu zapnout. Při vypnutí funkce nedojde k její odinstalaci a k uvolnění místa na pevném disku využívaného funkcemi Windows.

Chcete-li zapnout nebo vypnout funkce Windows, postupujte takto:

  1. Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Programy a potom na odkaz Zapnout nebo vypnout funkce systému Windows. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.
  2. Chcete-li určitou funkci Windows zapnout, zaškrtněte políčko u této funkce. Chcete-li určitou funkci Windows vypnout, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka. Klikněte na tlačítko OK.

Obrázek dialogového okna Funkce systému Windows
Složky mohou obsahovat zaškrtnuté i nezaškrtnuté funkce.

Některé funkce Windows jsou seskupeny ve složkách a některé složky obsahují podsložky s dalšími funkcemi. Pokud je zaškrtávací políčko částečně zaškrtnuté nebo zašedlé, jsou některé položky ve složce zapnuté a některé vypnuté. Jestliže chcete zobrazit obsah složky, dvakrát na ni klikněte.

Poznámka

  • V systému Windows Server 2008 R2 lze funkce Windows zapnout nebo vypnout ve Správci serveru.Potřebujete další pomoc?