Správné vypnutí počítače


Je důležité, abyste po ukončení práce počítač správně vypnuli. Důvodem je nejenom úspora energie, ale také zabezpečení počítače a bezpečné uložení dat. Existují tři způsoby vypnutí počítače: stisknutí tlačítka napájení počítače, použití tlačítka vypnutí (někdy se označuje jako tlačítko napájení) v nabídce Start a pokud máte přenosný počítač, pak také zavření víka.

Použití tlačítka Vypnout v nabídce Start

Chcete-li vypnout počítač pomocí tlačítka napájení v nabídce Start, klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a poté na příkaz Vypnout v pravém dolním roku nabídky Start.

Když kliknete na příkaz Vypnout, počítač ukončí veškeré spuštěné programy i samotný systém Windows a poté zcela vypne počítač i monitor. Při vypnutí se neukládá práce, je tedy třeba nejprve uložit soubory.

Obrázek tlačítka Vypnout s rozbalenou nabídkou
Kliknutím na šipku vedle tlačítka vypnutí zobrazíte další možnosti.

Postup změny nastavení pro tlačítko Vypnout

Ve výchozím nastavení tlačítko Vypnout vypne počítač. Můžete však změnit akci, která nastane po kliknutí na tlačítko Napájení.

 1. Otevřete ovládací panel Vlastnosti Hlavního panelu a nabídky Start takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Vzhled a přizpůsobení a na položku Hlavní panel a nabídka Start.

 2. Klikněte na položku Nabídka Start.

 3. V seznamu Akce při stisknutí tlačítka napájen klikněte na položku a potom na tlačítko OK.

Poznámka

 • Pokud jste připojeni do síťové domény, je možné, že nastavení provedená správcem sítě (nastavení Zásady skupiny) zabrání dokončení výše uvedených kroků.

Tlačítko Vypnout může mít ještě jednu formu. Pokud máte počítač nastaven k přijímání automatických aktualizací a jsou připraveny aktualizace k nainstalování, tlačítko napájení bude mít následující podobu.

Obrázek tlačítka Vypnout před instalací aktualizací a následným vypnutím počítače
Tlačítko Vypnout (nainstalovat aktualizace a vypnout)

V tomto případě po kliknutí na tlačítko napájení systém Windows nainstaluje aktualizace a poté vypne počítač.

Poznámka

 • Spuštění počítače poté, co byl vypnut, trvá déle než jeho probuzení z režimu spánku.

Použití režimu spánku

Místo vypnutí můžete počítač také uvést do režimu spánku. Když počítač přejde do režimu spánku, obrazovka se vypne a často se zastaví chod ventilace počítače. Dioda na skříni počítače obvykle bliká nebo začne svítit žlutě, což označuje, že počítač je v režimu spánku. Celý proces trvá jen několik sekund.

Protože systém Windows si zapamatuje, na čem jste pracovali, není před přechodem počítače do režimu spánku nutné ukončovat programy. Před uvedením počítače do některého režimu s nízkou spotřebou energie je ale vždy vhodné si uložit práci. Až příště zapnete počítač (a zadáte heslo, pokud je to nezbytné), obrazovka bude vypadat stejně jako v okamžiku vypnutí počítače.

Pokud chcete počítač probudit, stiskněte tlačítko napájení na počítači. Vzhledem k tomu, že není nutné čekat na spuštění systému Windows, počítač se probudí během několika sekund a téměř okamžitě můžete pokračovat v práci.

Poznámka

 • V režimu spánku spotřebuje počítač minimum energie na udržení dokumentů v paměti. Pokud používáte přenosný počítač, nemusíte se obávat, že se vybije baterie. Pokud byl počítač v režimu spánku několik hodin nebo pokud je baterie téměř vybitá, otevřené dokumenty se uloží na pevný disk, počítač se vypne úplně a nespotřebovává žádnou energii.

Kdy počítač vypnout

I když je uvedení počítače do režimu spánku nejrychlejším způsobem, jak ukončit práci s počítačem, a nejlepší možností pro rychlý návrat k práci, v některých případech byste měli počítač vypnout:

 • Přidáváte nebo upgradujete hardware v počítači – například instalujete paměť, diskovou jednotku, zvukovou kartu nebo grafickou kartu. Vypněte počítač a odpojte od zdroje napájení. Až poté proveďte upgrade hardwaru.

 • Přidáváte tiskárnu, monitor, externí jednotku nebo jiné hardwarové zařízení, které se nepřipojuje k portuUSB nebo IEEE 1394 v počítači. Před připojením zařízení vypněte počítač.

Poznámka

 • Pokud přidáváte hardware, který používá kabel USB, není třeba nejprve vypnout počítač. Většina novějších zařízení používá kabely USB. Kabel USB vypadá takto:

  Obrázek kabelu USB
  Kabel USB

Uživatelé přenosných počítačů: Zavřete kryt

Pokud používáte přenosný počítač, je jeho vypnutí dokonce ještě jednodušší: Zavřete kryt počítače. Můžete si vybrat, zda počítač vypnete, uvedete ho do režimu spánku nebo do jiného stavu snížené spotřeby. Viz Změna akce při zavření krytu přenosného počítače

Přenosný počítač můžete také vypnout pomocí tlačítka napájení. Viz Změna akce při stisknutí tlačítka napájení počítačePotřebujete další pomoc?