Televizní signály podporované aplikací Windows Media Center


V aplikaci Windows Media Center můžete sledovat a nahrávat živé televizní vysílání v počítači. Další informace naleznete v části Sledování televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center a Záznam televizního vysílání v aplikaci Windows Media Center.

Televizní signály a programy, které můžete sledovat a nahrávat, závisí na následujících faktorech:

 • Typ televizního tuneru (nebo tunerů) připojených nebo nainstalovaných v počítači. Televizní tuner je třeba k nahrávání a sledování televize v aplikaci Media Center. Další informace naleznete v tématu Co je třeba vědět před přidáním televizních tunerů pro použití v aplikaci Windows Media Center?

 • Typ antény připojené k televiznímu tuneru. Další informace naleznete v části Televize v počítači: Principy televizních signálů a televizních tunerů.

 • Typ televizního signálu v oblasti.

 • Země nebo oblast, ve které žijete, a místní používaný standard vysílání.

 • Typ televizních programů k jejichž odběru se přihlásíte u poskytovatele kabelových a satelitních služeb.

 • Váš poskytovatel kabelových nebo satelitních služeb.

 • Systémové prostředky dostupné v počítači. Mezi zmíněné prostředky patří například rychlost procesoru, velikost operační paměti, možnosti grafické karty, patice pro karty a také porty USB.

Aplikace Media Center podporuje různé digitální a analogové televizní signály. Příkladem analogových televizních signálů jsou například NTSC, PAL a SECAM. Analogové televizní signály jsou typicky přijímány prostřednictvím kabelových kanálů, zatímco digitální televizní signály, jako je ATSC, ISDB-T, DVB-T a DVB-S jsou přijímány vzduchem za použití antény nebo přes satelit. Mezi různé typy digitálních televizních signálů patří:

 • ATSC. Advanced Television Systems Committee (ATSC) je běžný typ digitálního signálu v USA. (Je také široce používán v Kanadě, Mexiku a Koreji.) ATSC je určený pro širokoúhlé obrazovky (16:9) s rozlišením až 1920 × 1080 pixelů.

 • NTSC. National Television System Committee (NTSC) je typ signálu, který se roku 2009 přestal v USA používat z důvodu přechodu na digitální vysílání. Pokud je váš televizní tuner kompatibilní pouze s typem signálu NTSC, můžete jej přesto přijímat v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb, ale nebudete moci přijímat signál vysílaný vzduchem.

 • QAM. Standard Quadrature Amplitude Modulation (QAM) je digitální kabelový standard používaný ve Spojených Státech. Existují dva typy televizních signálů QAM: nešifrovaný QAM (někdy nazývaný ClearQAM) a šifrovaný QAM. Většina tunerů kompatibilních se signálem QAM funguje pouze v nešifrovaných kanálech. Prémiový obsah kabelového vysílání je obvykle zašifrován a vyžaduje použití digitálního kabelového tuneru od poskytovatele.

 • ISDB.Standard Integrated Services Digital Broadcasting (ISDB) je vysílacím formátem digitálního televizního vysílání a digitálního zvuku, který byl vytvořen v Japonsku, aby umožnil tamějším televizním a rozhlasovým stanicím převést vysílání do digitálního formátu.

 • DVB-T. Standard Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T) je standardem konsorcia DVB European consortium, který se používá pro šíření digitálního pozemního televizního signálu. DVB-T je nejpoužívanějším formátem digitálního vysílání ve všech národních prostředích. (Pro příjem tohoto signálu potřebujete televizní tuner DVB-T.) Více informací o tuneru DVB-T získáte na webu DVB .

  Pokud žijete v Evropě a používáte anténu, která podporuje kanály DVB-T, může aplikace Media Center při nastavení identifikovat kanály, které nepřijímáte. Pokud tato situace nastane, můžete tyto nepřijímané kanály z okna Program televize odstranit. Postup je uveden v tématu Použití programu televize v aplikaci Windows Media Center.

 • DVB-S. Standard Digital Video Broadcasting Satellite (DVB-S) je metodou vysílání digitálního televizního signálu, který je v Evropě a dalších částech světa přenášen pomocí satelitu. Pro příjem volně šířeného i zpoplatněného digitálního signálu podle tohoto standardu v aplikaci Media Center budete potřebovat zařízení set-top box. Protokol pro satelitní vysílání DVB-S byl vytvořen organizací Digital Video Broadcasting Project, což je průmyslová organizace vyvíjející technologie pro digitální televizní vysílání.

  Satelitní televizní vysílání je systém šíření televizního signálu, ve kterém je signál přenesen na družici, která signál přijme, zesílí a pošle zpět na Zemi. Satelitní televizní signály jsou v digitálním formátu, přestože většina standardních televizních přijímačů ve Spojených státech pracuje v analogovém formátu. Přehrávání v analogové podobě je umožněno tím, že satelitní televizní přijímač převádí digitální signál do analogového formátu, který dokáže standardní televize rozpoznat a přehrát. Existují dva druhy digitálního signálu pro satelitní televizní vysílání:

  • Volně šířený. DVB-S je základní typ signálu pro televizní signál volně šířený ze satelitů. Tento typ signálu je k dispozici po celém světě a je populární zejména v Evropě.

  • Zpoplatněný. Převážná část televizních signálů typu direct-to-home (DTH) je zašifrována, a proto je toto vysílání možné sledovat jen po zaplacení poplatku za odběr. Odběratelé dostanou od poskytovatelů televizních služeb zařízení set-top box, která dešifrují zakódované signály pořadů. Aplikace Windows Media Center podporuje příjem satelitního vysílání DTH pomocí zařízení set-top box od poskytovatele televizních služeb.

ID článku: MSW700019Potřebujete další pomoc?