Informace o dvoustupňovém ověření

Dvoustupňové ověření vás pomáhá chránit, protože znesnadňuje, aby se někdo jiný přihlásil k vašemu účtu Microsoft. Používá dvě různé formy identity: vaše heslo a způsob kontaktování. I když někdo jiný zjistí vaše heslo, nedostane se dál, pokud nemá přístup k vašim dalším zařízením nebo účtům. (Proto je taky důležité, abyste pro všechny svoje účty používali jiná hesla.)

Dvoustupňové ověření nastavíte pomocí e-mailové adresy, telefonního čísla nebo ověřovací aplikace. Pokud se přihlásíte k novému zařízení nebo z nového místa, pošleme vám bezpečnostní kód, který zadáte na přihlašovací stránku.

Když je dvoustupňové ověření zapnuté, dostanete pokaždé, když se přihlásíte k zařízení, které není důvěryhodné, bezpečnostní kód prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo ověřovací aplikace. Když je vypnuté, budete muset jenom pravidelně ověřovat svou identitu pomocí bezpečnostních kódů, pokud může být váš účet nějak ohrožený.

Zapnutí nebo vypnutí dvoustupňového ověření

  1. Přejděte na stránku s nastavením zabezpečení a přihlaste se pomocí svého účtu Microsoft.

  2. V oblasti Dvoustupňové ověřování zvolte Nastavit dvoustupňové ověřování, pokud ho chcete zapnout, nebo Vypnout dvoustupňové ověřování, pokud ho chcete vypnout.

  3. Postupujte podle pokynů.

Zobrazit vše

Kde nemůžete použít bezpečnostní kódy, použijte hesla aplikací

Některé aplikace (třeba poštovní aplikace na některých telefonech) nebo zařízení (třeba Xbox 360) neumí používat běžné bezpečnostní kódy. Pokud se po zapnutí dvoustupňového ověření zobrazí u nějaké aplikace nebo zařízení chyba „nesprávné heslo“, ale víte, že jste určitě zadali správné heslo, znamená to, že pro tuto aplikaci nebo zařízení potřebujete heslo aplikace.

Získání hesla aplikace

  1. Přejděte na stránku s nastavením zabezpečení a přihlaste se pomocí svého účtu Microsoft.

  2. V oblasti Hesla aplikací klikněte na Vytvořit nové heslo aplikace. Na obrazovce se objeví nové jedinečné heslo aplikace.

  3. V aplikaci nebo zařízení, které se pokoušíte použít, zadejte místo běžného hesla toto nové heslo aplikace.

Hesla aplikací jsou potřebná jenom při používání dvoustupňového ověření. Pokud oblast Hesla aplikací na stránce s nastavením zabezpečení nevidíte, nejspíš dvoustupňové ověření nemáte zapnuté.

Potřebujete další pomoc?