Psaní bez použití klávesnice (Klávesnice na obrazovce)


Namísto fyzické klávesnice je možné k psaní textu a zadávání údajů použít klávesnici na obrazovce. Program Klávesnice na obrazovce zobrazí vizuální klávesnici se všemi standardními klávesami. Klávesy je možné vybírat pomocí myši nebo jiného polohovacího zařízení, nebo můžete použít jednu klávesu či skupinu kláves a procházet mezi jednotlivými klávesami na obrazovce.

Následující video uvádí, jak psát bez použití klávesnice (1:21)

Psaní bez použití klávesnice

 • Spusťte program Klávesnice na obrazovce takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství, na položku Usnadnění přístupu a na položku Klávesnice na obrazovce.

Zobrazit vše

Změna způsobu zadávání informací na klávesnici na obrazovce

 1. Spusťte program Klávesnice na obrazovce takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství, na položku Usnadnění přístupu a na položku Klávesnice na obrazovce.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti a ve skupinovém rámečku Použití funkce Klávesnice na obrazovce vyberte požadovaný režim:

  Režim zápisu Popis
  Režim zápisu

  Kliknout na klávesy

  Popis

  V režimu výběru kliknutím zadáváte text kliknutím na klávesy na obrazovce.

  Režim zápisu

  Ukázat na klávesy myší

  Popis

  V režimu ukázání na klávesy myší zadáváte znaky tím způsobem, že ukazatelem myši nebo pákového zařízení setrváte na daném znaku po určitou dobu.

  Režim zápisu

  Procházet klávesy

  Popis

  V režimu procházení prochází program Klávesnice na obrazovce průběžně klávesnici a zvýrazňuje jednotlivé oblasti, ve kterých můžete zadávat znaky klávesnice stisknutím klávesové zkratky, pomocí přepínacího vstupního zařízení nebo pomocí zařízení, které simuluje kliknutí myší.

Poznámky

 • Pokud používáte režim Ukázat na klávesy myší nebo režim Procházet a nedopatřením minimalizujete klávesnici na obrazovce, můžete ji obnovit umístěním ukazatele myši na hlavní panel (v režimu ukázání) nebo stisknutím klávesy procházení (v režimu procházení).

 • Pokud v režimu Procházet klávesy vybíráte klávesy myší, musí být ukazatel myši umístěn nad klávesnicí na obrazovce.

 • Rozložení kláves se v programu Klávesnice na obrazovce změní v závislosti na jazyku používaném v aktivním programu.

Nastavení zvuku kliknutí klávesnice na obrazovce

V programu Klávesnice na obrazovce lze nastavit, aby zazněl zvuk při stisknutí libovolné klávesy.

 1. Spusťte program Klávesnice na obrazovce takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství, na položku Usnadnění přístupu a na položku Klávesnice na obrazovce.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti, zaškrtněte políčko Zvuk kliknutí a poté klikněte na tlačítko OK.

Použití numerické klávesnice v programu Klávesnice na obrazovce

K zadávání čísel v programu Klávesnice na obrazovce lze používat numerickou klávesnici.

 1. Spusťte program Klávesnice na obrazovce takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství, na položku Usnadnění přístupu a na položku Klávesnice na obrazovce.

 2. Klikněte na volbu Možnosti, zaškrtněte políčko Zapnout numerickou klávesnici a poté klikněte na tlačítko OK.

Povolení prediktivního vkládání textu v programu Klávesnice na obrazovce

Pokud je povoleno prediktivní vkládání textu, zobrazí program Klávesnice na obrazovce při psaní seznam slov, která můžete pravděpodobně psát.

 1. Spusťte program Klávesnice na obrazovce takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Všechny programy, na položku Příslušenství, na položku Usnadnění přístupu a na položku Klávesnice na obrazovce.

 2. Klikněte na tlačítko Možnosti, zaškrtněte políčko Použít prediktivní vkládání textu a poté klikněte na tlačítko OK.

  Pokud nechcete automaticky přidat mezeru po zadání slova pomocí prediktivního vkládání textu, zrušte zaškrtnutí políčka Za slova nabídnutá prediktivním slovníkem vkládat mezery a poté klikněte na tlačítko OK.

Poznámky:

 • Prediktivní vkládání textu je k dispozici pouze v angličtině, francouzštině, italštině, němčině a španělštině. Chcete-li prediktivní vkládání textu povolit v konkrétním jazyce, je třeba nejprve pro tento jazyk nainstalovat další jazykové soubory. Další informace naleznete v části Instalace nebo změna jazyka zobrazení

 • Verze systému Windows 7 Home Basic funkci prediktivního vkládání textu neobsahuje.Potřebujete další pomoc?