Úrovně výstrah v programu Microsoft Security Essentials

Když program Microsoft Security Essentials zjistí možnou hrozbu, přiřadí jí s použitím příslušného definičního souboru určitou úroveň výstrahy. Poté použije výchozí akci odpovídající této úrovni hrozby.

Úrovně výstrah napomáhají při rozhodování, jak reagovat na viry, spyware a další potenciálně nežádoucí software. I když program Microsoft Security Essentials doporučuje odstranit všechny viry a spyware, ne všechen označený software je škodlivý nebo nežádoucí. Informace v této tabulce vám pomohou při rozhodování, jak se zachovat, když program Microsoft Security Essentials ve vašem počítači nalezne potenciálně nežádoucí software.

Úroveň výstrahy
Co znamená
Jak se zachovat

Závažná

Jedná se o rozšířené nebo obzvláště škodlivé programy, jako jsou viry a červi, které ohrožují vaše osobní údaje nebo zabezpečení počítače a které mohou počítač poškodit.

V případě zobrazení výzvy nalezený software okamžitě odstraňte. Pokud jste nezměnili výchozí nastavení, program Microsoft Security Essentials se pokusí škodlivý software odstranit automaticky, což pomáhá chránit váš počítač před případnou nákazou. (Po automatickém odstranění škodlivého softwaru může program Microsoft Security Essentials také resetovat některá nastavení systému Windows, například výchozí domovskou stránku nebo poskytovatele vyhledávání.)

Vysoká

Jedná se o programy, které mohou shromažďovat osobní údaje a mít negativní vliv na vaše soukromí nebo poškodit váš počítač. Tyto programy mohou například shromažďovat informace nebo měnit nastavení, obvykle bez vašeho vědomí či souhlasu.

V případě zobrazení výzvy nalezený software okamžitě odstraňte. Pokud jste nezměnili výchozí nastavení, program Microsoft Security Essentials se pokusí škodlivý software odstranit automaticky, což pomáhá chránit váš počítač před případnou nákazou. (Po automatickém odstranění škodlivého softwaru může program Microsoft Security Essentials také resetovat některá nastavení systému Windows, například výchozí domovskou stránku nebo poskytovatele vyhledávání.)

Střední

Jedná se o programy, které mohou mít dopad na vaše soukromí nebo v počítači provádět změny s negativním dopadem na možnosti práce s počítačem. Tyto programy mohou například shromažďovat osobní údaje nebo měnit nastavení.

Prostudujte si podrobnosti výstrahy, pomocí kterých můžete zjistit, proč byl tento software rozpoznán. Pokud se vám nelíbí, co tento software provádí, nebo pokud nepoznáváte jeho vydavatele a nepovažujete ho za důvěryhodného, zvažte zablokování či odstranění tohoto softwaru.

Nízká

Jedná se o potenciálně nežádoucí software, který může shromažďovat informace o vás nebo o vašem počítači a může měnit způsob práce počítače. Tento software nicméně funguje v souladu s licenčními podmínkami společnosti Microsoft, které se zobrazí při jeho instalaci.

Tento software je obvykle při spuštění v počítači neškodný za předpokladu, že nebyl nainstalován bez vašeho vědomí. Pokud si nejste jisti, zda tento software povolit, prostudujte si podrobnosti výstrahy nebo se přesvědčte, zda poznáváte vydavatele tohoto softwaru a zda ho považujete za důvěryhodného.