Principy stupňů výstrah Windows Defenderu


Úrovně výstrah pomáhají uživatelům zvolit odpovídající reakci na spyware a potenciálně nežádoucí software. Program Windows Defender vám může doporučit, abyste odstranili určitý spyware, avšak ne každý označený software je škodlivý nebo nežádoucí. Informace v této tabulce vám mohou pomoci rozhodnout se, co je třeba udělat, když program Windows Defender v počítači zjistí potenciálně nežádoucí software.

Úroveň nebezpečnosti
Význam
Akce

Vážná nebo vysoká

Programy, které mohou shromažďovat osobní informace a negativně ovlivňovat ochranu osobních dat nebo poškodit počítač, například shromažďováním informací nebo změnou nastavení, obvykle bez vědomí nebo souhlasu uživatele.

Tento software ihned odstraňte.

Střední

Programy, které mohou ovlivňovat ochranu osobních dat nebo provádět takové změny v počítači, které by mohly negativně ovlivnit jeho výkon, například shromažďováním osobních informací nebo změnou nastavení.

Přečtěte si podrobné informace uvedené ve výstraze a získejte informace o tom, proč byl software programem zjištěn. Pokud nejste spokojeni s tím, jak software pracuje, nebo pokud nepovažujete jeho vydavatele za důvěryhodného, zvažte jeho zablokování nebo odebrání.

Nízká

Potenciálně nežádoucí software, který může shromažďovat informace o uživateli nebo počítači nebo měnit způsob práce počítače, ale pracuje v souladu s podmínkami licenční smlouvy zobrazenými při jeho instalaci.

Tento software je obvykle při spuštění v počítači neškodný, pokud nebyl nainstalován bez vědomí uživatele. Pokud si nejste jisti, zda software povolit, přečtěte si podrobné informace uvedené ve výstraze nebo zkontrolujte, zda poznáváte důvěryhodného vydavatele softwaru.Potřebujete další pomoc?