Principy nastavení Windows Firewallu


Brána firewall pomáhá zabránit hackerům a škodlivému softwaru (například červům) v získání přístupu k počítači prostřednictvím sítě nebo Internetu. Brána firewall může rovněž zabránit tomu, aby počítač odesílal škodlivý software do jiných počítačů.

U brány Windows Firewall lze přizpůsobit čtyři nastavení pro každý typ síťového umístění. K uvedeným nastavením přejdete pomocí následujících kroků:

  1. Otevřete ovládací panel Brána Windows Firewall takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start a na příkaz Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte text firewall a poté klikněte na položku Brána Windows Firewall.

  2. V levém podokně klikněte na možnost Zapnout nebo vypnout bránu Windows Firewall. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Následuje popis fungování jednotlivých nastavení a způsobů jejich použití.

Obrázek dialogového okna Vlastní nastavení
Dialogové okno Přizpůsobit nastavení

Zapnout bránu Windows Firewall

Toto nastavení je vybráno jako výchozí. Když je brána Windows Firewall zapnutá, u většiny programů je komunikace přes bránu firewall zablokována. Jestliže chcete programu povolit komunikaci přes bránu firewall, můžete jej přidat do seznamu povolených programů. Může se například stát, že nebudete moci odesílat fotografie v rychlé zprávě, dokud program zasílání rychlých zpráv nepřidáte do seznamu povolených programů. Informace o přidání programu do seznamu získáte v tématu Povolení komunikace programu prostřednictvím brány Windows Firewall.

Blokovat všechna příchozí připojení, včetně programů v seznamu povolených programů

Toto nastavení blokuje všechny nevyžádané pokusy o připojení k vašemu počítači. Toto nastavení použijte, vyžadujete-li maximální ochranu počítače, například připojujete-li se k veřejné síti v hotelu nebo na letišti nebo šíří-li se po Internetu počítačový červ. Při tomto nastavení se nezobrazí upozornění v případě, že brána Windows Firewall blokuje programy a programy v seznamu povolených programů jsou ignorovány.

Přestože blokujete všechna příchozí připojení, můžete zobrazit většinu webových stránek a odesílat a přijímat e-mail i rychlé zprávy.

Upozorňovat na zablokování nového programu bránou Windows Firewall

Jestliže zaškrtnete toto políčko, upozorní vás brána Windows Firewall na blokování nového programu a nabídne vám možnost pro zrušení jeho blokování.

Vypnout bránu Windows Firewall (nedoporučuje se)

Vyhněte se používání tohoto nastavení, pokud není v počítači spuštěna jiná brána firewall. Jestliže bránu Windows Firewall vypnete, stane se počítač (a případně také síť) zranitelnější vůči poškození hackery a škodlivým softwarem.

Poznámky

  • Pokud některé nastavení brány firewall není k dispozici a počítač je připojen k doméně, je možné, že správce systému řídí tato nastavení pomocí zásad skupiny.

  • Chcete-li zapnout nebo vypnout bránu Windows Firewall, získáte informace v tématu Zapnutí nebo vypnutí brány Windows Firewall.Potřebujete další pomoc?