Pokud jste někdy potřebovali přístup k důležitým souborům, uloženým ve sdílené složce v síti, avšak používaný počítač nebyl připojen k síti, je vám naprosto jasný účel souborů v režimu offline. Při použití souborů offline můžete získat přístup ke kopiím síťových souborů i po dobu, po kterou není počítač připojen k síti.

Práce s offline soubory je snadná. Stačí vybrat soubory (nebo složky) v síti, které chcete zpřístupnit v režimu offline. Systém Windows automaticky vytvoří pro každý z těchto souborů v počítači kopii. Tyto kopie jsou označovány jako offline soubory. S těmito soubory poté můžete pracovat i po dobu, kdy nejste připojeni k síti. Při následném připojení k síti systém Windows automaticky synchronizuje soubory offline s původními soubory v síťové složce.

Podrobné pokyny k používání offline souborů naleznete v části Práce se síťovými soubory v offline režimu.

Obrázek přenosného počítače, který je připojen k síti a získává přístup k síťovému souboru
Pokud jste připojeni k síti, ve které jsou soubory uloženy, můžete přistupovat k síťovým souborům.
Obrázek přenosného počítače, který není připojen k síti a získává přístup k místní kopii síťového souboru
Pokud nejste připojeni k síti, můžete pracovat s místními kopiemi síťových souborů.

Důvody pro používání offline souborů

Pokud pracujete se soubory uloženými ve sdílených síťových složkách, mají offline soubory několik výhod. Práce s offline soubory má tyto přednosti:

  • Nejste ovlivněni výpadky sítě. Při práci s offline soubory nevadí, pokud dojde například k výpadku sítě nebo ke ztrátě přístupu k síťové složce. V takové situaci systém Windows automaticky otevře místo souborů v síťové složce offline kopie souborů uložené v počítači, takže můžete nerušeně pokračovat v práci.

  • Můžete pracovat se soubory, i když jste odpojeni od sítě. Při odpojení od sítě nelze standardně otevírat žádné soubory uložené v síti. Pokud však pracujete s offline soubory, můžete se odpojit od sítě a budete mít stále k dispozici kopie všech síťových souborů, které jste zpřístupnili pro offline režim. To oceníte zejména na cestách s přenosným počítačem.

  • Můžete snadno synchronizovat offline soubory se síťovými soubory. Kdykoli potřebujete provést synchronizaci s nejnovějšími verzemi souborů v síťové složce, můžete tak učinit jediným kliknutím na tlačítko.

  • Zvýšíte svoji efektivitu při práci s pomalým připojením. Pokud jste připojeni k síti prostřednictvím pomalého připojení, může být práce se soubory ve sdílené síťové složce pomalá a neefektivní. Zrychlení můžete kdykoli dosáhnout snadným přepnutím na práci s offline kopiemi síťových souborů.

Udržování synchronizace offline souborů

Pokud vyberete síťový soubor nebo složku, kterou chcete zpřístupnit pro práci v offline režimu, systém Windows automaticky vytvoří kopii této složky nebo souboru v počítači. Při opětovném připojení k této síťové složce systém Windows synchronizuje tyto soubory se soubory v síťové složce. Můžete je také kdykoli synchronizovat ručně.

To je všechno, co potřebujete vědět k tomu, abyste udrželi offline soubory synchronizované. Pro zvídavé uvádíme další podrobnosti:

  • Pokud pracujete v offline režimu a provedete změny v offline souborech ze síťové složky, systém Windows automaticky synchronizuje všechny změny provedené v těchto souborech při nejbližším připojení k síťové složce.

  • Pokud pracujete v offline režimu a někdo jiný změní soubor ve sdílené síťové složce, systém Windows tyto změny synchronizuje s offline souborem v počítači při nejbližším připojení k této síťové složce. Pokud jste v souboru od posledního připojení k síťové složce také provedli změny, dojde ke konfliktu synchronizace a systém Windows zobrazí dotaz, kterou verzi souboru chcete uchovat.

    V závislosti na velikosti pevného disku můžete spravovat množství prostoru přiděleného offline souborům. Další informace naleznete v části Správa místa na disku přiděleného offline souborůmPotřebujete další pomoc?