Principy zabezpečení a bezpečné práce s počítačem


Jestliže se připojujete k Internetu, umožňujete používat počítač dalším uživatelům nebo sdílíte soubory s ostatními, je vhodné provést určité kroky v zájmu ochrany počítače. Proč? Existují počítačoví podvodníci (někdy také nazývaní hackeři), kteří utočí na počítače ostatních uživatelů. Tito podvodníci mohou útočit přímo na počítač pomocí Internetu a krást osobní informace, nebo nepřímo pomocí škodlivého softwaru, který poškodí počítač.

Naštěstí je možné se chránit pomocí několika snadných opatření. Tento článek popisuje rizika a způsob ochrany proti nim.

Ochrana počítače

Následující způsoby vám pomohou ochránit počítač před potenciálními bezpečnostními hrozbami:

 • Brána firewall: Brána Firewall chrání počítač tak, že zabraňuje počítačovým podvodníkům a škodlivému softwaru, aby získali přístup k počítači.

 • Ochrana proti virům: Antivirový software pomáhá chránit počítač proti virům, červům a dalším bezpečnostním hrozbám.

 • Ochrana proti spywaru a jinému malwaru: Antispywarový software pomáhá chránit počítač proti spywaru a dalšímu potenciálně nežádoucímu softwaru.

 • Služba Windows Update. Systém Windows může pravidelně vyhledávat aktualizace pro váš počítač a automaticky je instalovat.

Správa nastavení zabezpečení v Centru akcí

Centrum akcí představuje centrální umístění pro monitorování a správu nastavení brány firewall, služby Windows Update, nastavení antimalwarového softwaru, zabezpečení Internetu a nastavení nástroje Řízení uživatelských účtů. Centrum akcí také sleduje nastavení údržby počítače a poskytuje odkazy na poradce při potížích a další nástroje, které mohou pomoci s řešením problémů. Další informace o Centru akcí získáte v tématu Jak Centrum akcí vyhledává potíže?.

Používejte bránu firewall

Brána firewall je software nebo hardware, který kontroluje informace přicházející z Internetu nebo ze sítě a v závislosti na svém nastavení je buď odmítne nebo jim umožní projít do počítače. Brána firewall tímto způsobem pomáhá zabránit hackerům a škodlivému softwaru v získání přístupu k počítači.

Brána Windows Firewall je vestavěna do systému Windows a je automaticky zapnuta.

Jak pracuje brána firewall
Jak pracuje brána Firewall

Pokud spustíte program, například program pro zasílání rychlých zpráv nebo síťovou hru pro více hráčů, který vyžaduje příjem informací z Internetu nebo ze sítě, brána firewall zobrazí dotaz, zda chcete připojení blokovat nebo blokování zrušit (povolit připojení). Pokud se rozhodnete zrušit blokování připojení, brána Windows Firewall vytvoří výjimku. Bude-li program v budoucnu vyžadovat příjem informací, brána Firewall již nezobrazí dotaz.

Další informace naleznete v části Brána firewall: nejčastější dotazy.

Používejte ochranu proti virům

Viry, červi a trójští koně jsou programy vytvořené počítačovými podvodníky, které využívají Internet k napadání zranitelných počítačů. Viry a červi se mohou sami replikovat z jednoho počítače na jiný, zatímco trójští koně vstupují do počítače skryté uvnitř zdánlivě neškodného programu, jako například spořiče obrazovky. Destruktivní viry, červy a trojské koně mohou vymazat informace z pevného disku nebo i zcela zlikvidovat systém. Ostatní přímo nezpůsobují poškození, ale zhoršují výkon a stabilitu počítače.

Antivirové programy prověřují, zda e-maily a jiné soubory v počítači neobsahují viry, červy a trójské koně. Pokud je nějaký nalezen, antivirový program takový soubor umístí do karantény (izoluje) nebo jej zcela odstraní dříve, než poškodí počítač a soubory.

Systém Windows nemá vestavěný antivirový program, ale výrobce počítače mohl nějaký nainstalovat. Pokud ne, je k dispozici spousta antivirových programů. Společnost Microsoft nabízí bezplatný antivirový program Microsoft Security Essentials, který si můžete stáhnout z webu Microsoft Security Essentials. Můžete také přejít na web poskytovatelů zabezpečovacího softwaru pro systém Windows 7 a vyhledat vhodný antivirový program od jiného výrobce.

Nové viry se objevují každý den a tak je důležité používat antivirový program s možností automatické aktualizace. Při aktualizaci programu jsou do seznamu vyhledávaných virů přidány informace o nových virech. Tyto informace pomáhají ochránit počítač před novými útoky. Pokud je seznam virů zastaralý, je počítač vystaven novým hrozbám. Aktualizace obvykle vyžadují roční poplatek za práva k odběru. Udržujte práva k odběru platná, aby bylo možné přijímat pravidelné aktualizace.

Upozornění

 • Nepoužíváte-li antivirový software, vystavujete počítač riziku poškození škodlivým softwarem. Také se vystavujete riziku, že počítač bude využit k šíření virů na další počítače.

Používejte ochranu proti spywaru

Spyware je software, který může zobrazovat reklamy, shromažďovat osobní informace nebo měnit nastavení počítače, a to obvykle bez svolení uživatele. Spyware může například instalovat nežádoucí panely nástrojů, odkazy nebo oblíbené položky do webového prohlížeče, měnit výchozí domovskou stránku nebo často zobrazovat reklamní okna. Některý spyware se nijak očividně neprojevuje, ale skrytě shromažďuje důvěrné informace, jako například navštívené webové stránky nebo text zadávaný na klávesnici. Většina spywaru se instaluje spolu se zdarma šířeným softwarem staženým z Internetu, ale v některých případech může k napadení spywarem vést i pouhá návštěva webu.

Počítač lze chránit proti spywaru pomocí antispywarového programu. Tato verze systému Windows obsahuje vestavěný antispywarový program Windows Defender, který je ve výchozím nastavení zapnutý. Program Windows Defender zobrazí oznámení, pokusí-li se spyware nainstalovat do počítače. Také je možné prověřit, zda již počítač spyware neobsahuje, a případně jej odebrat.

Nový spyware vzniká každý den a program Windows Defender je tak třeba pravidelně aktualizovat, aby zjišťoval nejnovější spywarové hrozby a chránil před nimi. Program Windows Defender je aktualizován podle potřeby, kdykoli probíhá aktualizace systému Windows. Chcete-li zajistit nejvyšší úroveň zabezpečení, nastavte systém Windows tak, aby instaloval aktualizace automaticky (viz níže uvedené pokyny).

Další informace naleznete v části Používání programu Windows Defender.

Automaticky aktualizujte systém Windows

Microsoft Společnost pravidelně nabízí důležité aktualizace systému Windows, které pomáhají chránit počítač proti novým virům a dalším bezpečnostním hrozbám. Chcete-li získávat tyto aktualizace co nejrychleji, zapněte automatické aktualizace. Tak se není třeba obávat, že by v počítači chyběly důležité opravy systému Windows.

Aktualizace jsou stahovány na pozadí při každém připojení k Internetu. Aktualizace jsou instalovány v 3:00 (ráno), neurčíte-li jiný čas. Chcete-li vypnout počítač dříve, můžete aktualizace nainstalovat před vypnutím. V opačném případě je systém Windows nainstaluje při příštím spuštění počítače.

Zapnutí automatických aktualizací

 1. Otevřete stránku služby Windows Update takto: Klikněte na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, do vyhledávacího pole zadejte text Update a v seznamu výsledků klikněte na položku Windows Update.

 2. Klikněte na odkaz Změnit nastavení.

 3. Ujistěte se, zda je vybrána možnost Instalovat aktualizace automaticky (doporučeno).

  Systém Windows bude průběžně automaticky instalovat nově dostupné aktualizace pro váš počítač. Důležité aktualizace znamenají významný prospěch, například zlepšené zabezpečení a spolehlivost.

 4. Ve skupinovém rámečku Doporučené aktualizace zaškrtněte políčko Získávat doporučené aktualizace stejným způsobem jako důležité aktualizace a klikněte na tlačítko OK.

  Doporučené aktualizace mohou řešit méně podstatné problémy a zlepšit ovládání počítače. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

Další informace naleznete v části Princip automatických aktualizací Windows.

Instalace nejnovější verze webového prohlížeče a jeho udržování v aktuálním stavu

Používání nejnovější verze webového prohlížeče a jeho udržování v aktuálním stavu jsou dva nejlepší způsoby, jak zabránit potížím online. Ve většině případů obsahuje nejnovější verze webového prohlížeče opravy zabezpečení a nové funkce, které mohou pomoci chránit váš počítač a vaše osobní údaje v režimu online.

Řada webových prohlížečů také pravidelně nabízí aktualizace zabezpečení. Nezapomeňte tedy nainstalovat aktualizace pro prohlížeč pokaždé, když jsou k dispozici.

Pokud používáte aplikaci Internet Explorer, můžete pro ni získat aktualizace automaticky pomocí služby Windows Update. Není-li počítač nastaven tak, aby přijímal aktualizace automaticky, lze vyžádat tyto aktualizace ručně pomocí aplikace Internet Explorer. Klikněte na tlačítko Zabezpečení a potom klikněte na příkaz Windows Update. Postupujte podle pokynů na obrazovce a zjistěte si dostupnost nových aktualizací.

Zapnutí funkcí zabezpečení prohlížeče

Spousta webových prohlížečů nabízí funkce zabezpečení, které pomáhají bezpečně procházet web. Je tedy dobré si zjistit, jaké funkce zabezpečení prohlížeč nabízí, a ujistit se, že jsou povoleny.

Pokud používáte aplikaci Internet Explorer, jsou k dispozici například následující funkce zabezpečení:

 • Filtr SmartScreen, který pomáhá chránit uživatele před online útoky typu phishing, podvody a falešnými a nebezpečnými weby. Další informace naleznete v části Filtr SmartScreen: nejčastější dotazy.

 • Zvýraznění domény, které umožňuje přehlednější zobrazení skutečné webové adresy navštívených webů. Díky tomu se můžete vyhnout klamným webům nebo webům způsobujícím útoky typu phishing, které používají klamné webové adresy. Skutečná doména, kterou navštěvujete, je na panelu Adresa zvýrazněna.

 • Funkce Spravovat doplňky, která umožňuje zakázat nebo povolit doplňky webového prohlížeče a odstranit nežádoucí ovládací prvky ActiveX. Další informace naleznete v tématu Jaký vliv mají doplňky prohlížeče na počítač?.

 • Filtr zabraňující útokům skriptování mezi weby (XSS), který může napomáhat při obraně před útoky typu phishing a podvodnými weby, které se mohou pokusit odcizit vaše osobní a finanční informace. Další informace naleznete v tématu Jak mě aplikace Internet Explorer chrání před útoky skriptování mezi weby?.

 • 128bitové bezpečné připojení protokolem SSL pro použití zabezpečených webů. Tato funkce pomáhá aplikaci Internet Explorer vytvořit šifrované připojení k webům provozovaným bankami, online obchody, lékařskými weby a dalšími organizacemi, které nakládají s citlivými informacemi o zákaznících. Další informace naleznete v části Jak lze zjistit, zda je online transakce zabezpečená.

Další informace o ochraně počítače a osobních údajů v režimu online naleznete na webu Microsoft Zabezpečení nebo Microsoft Online zabezpečení.

Používejte standardní uživatelský účet

Při přihlášení uživatele k počítači mu systém Windows udělí určitou úroveň práv a oprávnění v závislosti na typu použitého uživatelského účtu. Existují tři různé typy uživatelských účtů: standardní, správce a Guest.

Účet správce umožňuje úplnou kontrolu počítače, použití standardního účtu je lepší pro bezpečnost počítače. Získají-li ostatní uživatelé (nebo počítačoví podvodníci) přístup k počítači, ke kterému jste přihlášeni pomocí standardního účtu, nemohou neoprávněně měnit nastavení zabezpečení počítače nebo měnit ostatní uživatelské účty. Typ účtu můžete zjistit poté, co se připojíte, pomocí následujících kroků:

Pokyny, podle kterých byste měli postupovat, se budou lišit v závislosti na tom, zda je počítač součástí domény nebo pracovní skupiny. Chcete-li zjistit, jak, podívejte se do části Postup kontroly, zda je počítač součástí pracovní skupiny nebo domény v tématu Jaký je rozdíl mezi doménou, pracovní skupinou a domácí skupinou?

Zobrazit vše

Počítač je připojen k doméně

 1. Na úvodní obrazovce zadejte uživatelské jméno a heslo k vašemu účtu.

  Obrázek úvodní obrazovky
  Úvodní obrazovka
 2. Otevřete uživatelské účty kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Uživatelské účty, znovu na položku Uživatelské účty a potom na položku Spravovat uživatelské účty. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  Vaše uživatelské jméno je zvýrazněno a typ vašeho účtu se zobrazuje ve sloupci Skupina.

  Obrázek aktuálně přihlášeného uživatele na ovládacím panelu Uživatelské účty
  Aktuálně přihlášený uživatel a typ jeho uživatelského účtu

Počítač je připojen k pracovní skupině

 1. Na úvodní obrazovce zadejte uživatelské jméno a heslo k vašemu účtu.

  Obrázek úvodní obrazovky
  Úvodní obrazovka
 2. Otevřete uživatelské účty kliknutím na tlačítko StartObrázek tlačítka Start, na příkaz Ovládací panely, na položku Uživatelské účty, znovu na položku Uživatelské účty a potom na položku Spravovat jiný účet. Požadováno oprávnění správcePokud vás systém vyzve k zadání nebo potvrzení hesla správce, zadejte heslo nebo proveďte potvrzení.

  Typ vašeho účtu je zobrazen pod vaším uživatelským jménem.

  Obrázek aktuálně přihlášeného uživatele na ovládacím panelu Uživatelské účty
  Aktuálně přihlášený uživatel a typ jeho uživatelského účtu

  Pokud je typ vašeho účtu Správce, jste aktuálně přihlášeni jako správce.

Jestliže používáte účet správce, získáte informace o změně na standardní účet v tématu Změna typu uživatelského účtu.

Další informace naleznete v části Uživatelské účty: nejčastější dotazy.

Tipy pro bezpečné použití e-mailu a webu

 • Buďte opatrní při otevírání e-mailových příloh. E-mailové přílohy (soubory přiložené k e-mailovým zprávám) jsou primárním zdrojem nakažení virem. Nikdy neotvírejte přílohu od neznámého odesílatele. Znáte-li odesílatele, ale neočekávali jste přílohu, před jejím otevřením ověřte, zda ji skutečně odeslal uvedený odesílatel.

 • Pečlivě chraňte své osobní informace. Požaduje-li webová stránka číslo kreditní karty, bankovní informace nebo jiné osobní informace, ujistěte se, zda tomuto webu důvěřujete a zda je transakční systém zabezpečený.

 • Buďte opatrní při otevírání hypertextových odkazů v e-mailových zprávách. Hypertextové odkazy (odkazy, které po kliknutí otevírají webové stránky) jsou často používány jako součást podvodných útoků typu phishing nebo pomocí spywaru, ale také mohou přenášet viry. Klikněte pouze na odkazy v e-mailových zprávách, kterým důvěřujete.

 • Instalujte doplňky pouze z webových stránek, kterým důvěřujete. Doplňky webového prohlížeče umožňují webovým stránkám zobrazovat prvky jako například panely nástrojů, pole kódů akcií, videa a animace. Doplňky ale také mohou obsahovat spyware nebo jiný škodlivý software. Požaduje-li webová stránka instalaci doplňku, nejprve se ujistěte, zda jí důvěřujete.Potřebujete další pomoc?