Princip automatických aktualizací Windows


Zde jsou odpovědi na některé časté dotazy týkající se automatických aktualizací Windows.

Zobrazit vše

Proč aktualizovat Windows automaticky?

Díky automatickým aktualizacím nemusíte vyhledávat aktualizace online ani se obávat, že ve vašem počítači budou chybět důležité opravy pro Windows. Systém Windows vyhledává nejnovější aktualizace pro váš počítač automaticky. V závislosti na zvoleném nastavení služby Windows Update může systém Windows instalovat aktualizace automaticky, nebo vás pouze upozornit, že jsou k dispozici. Pokud jste automatické aktualizace nezapnuli při prvním spuštění počítače, můžete je zapnout nyní. Další informace naleznete v tématu Zapnutí a vypnutí automatických aktualizací.

Jak často mám vyhledávat aktualizace?

Pokud nepoužíváte automatické aktualizace, měli byste aktualizace vyhledávat alespoň jednou týdně. Společnost Microsoft zpravidla vydává důležité aktualizace druhé nebo čtvrté úterý v měsíci. Aktualizace však mohou být vydány kdykoli.

Pokud jste zapnuli automatické aktualizace, bude se automaticky stahovat a instalovat většina aktualizací zabezpečení, spolehlivosti a kompatibility. Mnoho aktualizací se však automaticky neinstaluje. Sem patří volitelné aktualizace a aktualizace, které vyžadují souhlas s novými podmínkami použití. Chcete-li zjistit, které aktualizace je třeba nainstalovat ručně, přejděte na web služby Windows Update.

Kolik stojí automatické aktualizace Windows?

Za službu Windows Update není účtován žádný poplatek. V závislosti na způsobu platby za připojení k Internetu vám však mohou být za čas potřebný ke stažení aktualizace účtovány standardní telefonní poplatky za místní a dálkové hovory a za internetové služby.

Jak dlouho trvá stažení aktualizace?

To závisí na použitém typu připojení k Internetu a velikosti a počtu aktualizací, které váš počítač potřebuje. Aktualizace se automaticky stahují na pozadí v době, kdy jste online a kdy tato činnost neovlivňuje jiná stahování. Pokud se odpojíte, bude stahování aktualizací pokračovat na pozadí, jakmile se znovu připojíte.

Jaké typy aktualizací získám?

Služba Windows Update dělí aktualizace softwaru do kategorií na základě důležitosti aktualizace. Rozlišují se tři kategorie aktualizací: důležité, doporučené a volitelné.

Důležité aktualizace: Důležité aktualizace zajišťují lepší zabezpečení a spolehlivost počítače a chrání tak váš počítač a osobní údaje. Patří mezi ně aktualizace zabezpečení a také vylepšení spolehlivosti.

Doporučené aktualizace: Doporučené aktualizace zajišťují aktuálnost softwaru a optimální funkci počítače. Pokud jste při nastavování služby Windows Update vybrali, že se má použít doporučené nastavení, zobrazí se doporučené aktualizace spolu s důležitými aktualizacemi. Pokud jste vybrali, že se mají instalovat pouze důležité aktualizace, zobrazí se doporučené aktualizace spolu s volitelnými aktualizacemi. Mezi doporučené aktualizace patří aktualizace softwaru a nové nebo vylepšené funkce.

Volitelné aktualizace: Mezi volitelné aktualizace patří software a aktualizace, které můžete nainstalovat ručně, například nový nebo zkušební software společnosti Microsoft nebo volitelné ovladače zařízení od partnerů společnosti Microsoft.

Jak se dozvím, které aktualizace byly nainstalovány?

Služba Windows Update uchovává historii aktualizací, abyste mohli zkontrolovat, které aktualizace jste nainstalovali a kdy se tak stalo. Další informace naleznete v článku Kontrola nainstalovaných aktualizací systému Windows.

Zeptá se mě systém Windows, než se po aktualizaci restartuje, nebo se restartuje automaticky?

Pokud je třeba k dokončení instalace aktualizací restartovat počítač, služba Windows Update vás na to upozorní a nabídne vám možnost restartovat ihned nebo restartování odložit. Pokud nejste delší dobu u počítače, systém Windows restartuje počítač automaticky. Systém Windows tím zajistí, aby byly všechny nejnovější aktualizace zabezpečení a další důležité aktualizace nainstalovány včas a váš počítač byl lépe zabezpečen.

Pokud jste správce systému a chcete mít kontrolu nad chováním při restartování, můžete automatickému restartování zabránit pomocí zásad skupiny.

Jakým způsobem systém Windows určuje, které aktualizace můj počítač potřebuje?

Služba Windows Update obsahuje softwarové nástroje, které zjišťují informace o vašem počítači, jako je například výrobce, model a verze Windows a dalšího softwaru společnosti Microsoft spuštěného v počítači. Společnost Microsoft na základě těchto informací instalujte pouze aktualizace, které váš počítač potřebuje. Další informace naleznete v tématech Zapnutí a vypnutí automatických aktualizací a Změna způsobu, jakým systém Windows instaluje a upozorňuje na aktualizace.

Zobrazí se mi upozornění, pokud nastane problém a důležité aktualizace se nenainstalují?

Ano. Pokud nebude možné aktualizace zabezpečení nebo jiné důležité aktualizace nainstalovat, služba Windows Update vás na to upozorní. Další informace naleznete v tématu Poradce při potížích s instalací aktualizací.

Mám problémy s instalací aktualizací. Jak mám postupovat?

Systém Windows poskytuje integrovaného poradce při potížích se službou Windows Update, který dokáže automaticky najít a opravit některé běžné problémy se službou Windows Update.Potřebujete další pomoc?